Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Kinh Tế - Kế Hoạch

Phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện
Phước Sơn là một trong 03 huyện nghèo của tỉnh Quảng Nam; có 12 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn; với 66 thôn, khối; dân số toàn huyện 25.500 người; có 15 thành phần dân tộc thiểu số đang cùng sinh sống chiếm 67%.
Xem tiếp...
Dồn sức xây dựng nông thôn mới tránh nợ đọng các công trình xây dựng cơ bản
Càng hoàn thành nhiều tiêu chí mà trung ương đề ra thì nợ đọng xây dựng cơ bản các công trình thuộc nguồn vốn đầu tư của chương trình xây dựng nông thôn mới lại càng lớn.
Xem tiếp...
Khai thác keo thuê – vất vả nhưng đem lại thu nhập khá
Xem tiếp...
Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ bản
Xem tiếp...
Quí III: tổng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt hơn 14 tỷ đồng
Đến hết quí III năm 2012, tổng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện ta ướt đạt hơn 14 tỷ đồng.
Xem tiếp...
UBND huyện quyết định phê duyệt thuyết minh dự án chuyển giao công nghệ
Xem tiếp...
Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng 6 tháng đầu năm
Xem tiếp...
HN tổng kết công tác đầu tư XDCB 2011 và phương hướng nhiệm vụ 2012
Xem tiếp...
Quí I: tổng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng hơn 11,5% so với cùn
Xem tiếp...
Đ/c Đoàn Văn Thông chủ trì cuộc họp giao ban khối kinh tế
Xem tiếp...
125 tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện
Xem tiếp...
Tăng cường các biện pháp tích trữ nước
Xem tiếp...
Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng năm 2011 ước đạt 13,6 tỷ đồng
Xem tiếp...
Hội nghị giao chỉ tiêu ngân sách năm 2012
Xem tiếp...
Ngân hàng NN & PTNT huyện triển khai các dịch vụ ngân hàng hiện đại
Xem tiếp...
Năm 2011, doanh thu đạt 40 triệu USD
Xem tiếp...

QUẢNG CÁO