Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Quản lý văn bản

[Trở về]
Tiêu đề Quyết định 2040/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v Phê duyệt Quy hoạch và Ban hành quy định quản lý xây dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030
Tệp tin gốc qd2040.signed.ok  
plqd2040.signed.ok  
[Trở về]