Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Thông báo

[Trở về]
Tiêu đề Văn bản, tài liệu tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021
Tệp tin gốc CV_trien_khai_cuoc_t...  
CV_DIEU_CHINH_KE_HOA...  
1735-SNV.signed.sign...  
1735_ke_hoach_to_chu...  
STTTiêu đề
1 Thông báo Nội dung tài liệu ôn tập tiếp nhận công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện của Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn đợt 2 năm 2021
2 Thông báo Nội dung tài liệu ôn tập xét tuyển dụng viên chức giáo viên đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn năm 2021
3 Thông báo xét tuyển dụng viên chức giáo viên đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn năm 2021
4 Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện của Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn đợt 2 năm 2021
5 Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án/kế hoạch liên kết trồng cây Măng cụt trên địa bàn huyện Phước Sơn
6 Quyết định tuyển sinh vào lớp 9 Trường PTDT Nội trú huyện Phước Sơn năm học 2021-2022
7 Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021
8 Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND huyện Phước Sơn về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên đọa bàn huyện
9 Danh mục tài liệu ôn tập xét tiếp nhận công chức cấp xã vào làm viên chức cấp huyện
10 Danh mục tài liệu ôn tập xét tiếp nhận công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện
11 Kế hoạch tiếp nhận công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện của UBND huyện Phước Sơn
12 Kế hoạch tiếp nhận công chức cấp xã vào làm viên chức cấp huyện của UBND huyện Phước Sơn
13 Thông báo tuyển dụng công chức VPTK
14 Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
15 Thông bao tuyển dụng công chức Văn phòng thống kê cấp xã
[Trở về]

QUẢNG CÁO