Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Văn bản pháp quy

STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 24 items in 2 pages
1 Năng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động
Số/Ký hiệu: Số 246/UBND-NC ; Người ký: Phạm Thế Quyền
Đã xem: 1938 lượt / Tải về: 13 lượt
18/06/2014
2 Tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện
Số/Ký hiệu: 232/UBND-KT ; Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Đã xem: 1920 lượt / Tải về: 10 lượt
09/06/2014
3 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VĂN BẢN, LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN
Số/Ký hiệu: Số: 07/2012/TT-BNV ; Người ký: Chính phủ
Đã xem: 2152 lượt / Tải về: 11 lượt
22/11/2013
4 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
Số/Ký hiệu: Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính ; Người ký: Chính phủ
Đã xem: 2043 lượt / Tải về: 3 lượt
15/07/2013
5 Lập hồ sơ đề nghị khen thưởng Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2013
Số/Ký hiệu: 02 / CV-VHTT ; Người ký: Phòng VHTT
Đã xem: 2070 lượt / Tải về: 5 lượt
09/01/2013
6 Thủ tục kinh doanh karaoke
Số/Ký hiệu: Theo Quy chế hoạt động tại Nghị định số 103/2009/N ; Người ký: Chính phủ
Đã xem: 2017 lượt / Tải về: 3 lượt
06/11/2009
7 Bộ thủ tục hành chính chung cấp huyện 1
Số/Ký hiệu: Kèm theo QĐ Số: 2693/QĐ-UBND ; Người ký: UBND tỉnh Quảng Nam
Đã xem: 2103 lượt / Tải về: 17 lượt
13/09/2009
8 Bộ thủ tục hành chính chung cấp huyện 2
Số/Ký hiệu: Kèm theo QĐ Số: 2693/QĐ-UBND ; Người ký: UBND tỉnh Quảng Nam
Đã xem: 2047 lượt / Tải về: 7 lượt
13/09/2009
9 Bộ thủ tục hành chính chung cấp huyện 3
Số/Ký hiệu: Kèm theo QĐ Số: 2693/QĐ-UBND ; Người ký: UBND tỉnh Quảng Nam
Đã xem: 2217 lượt / Tải về: 17 lượt
13/09/2009
10 Phụ lục thủ tục hành chính cấp huyện Kèm theo Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: (Kèm theo Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 13/8/200 ; Người ký: UBND tỉnh Quảng Nam
Đã xem: 2836 lượt / Tải về: 23 lượt
13/09/2009
11 Quyết định Về việc ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Kèm theo QĐ Số: 2693/QĐ-UBND ; Người ký: UBND tỉnh Quảng Nam
Đã xem: 2040 lượt / Tải về: 16 lượt
13/09/2009
12 Phụ lục thủ tục hành chính cấp xã Kèm theo QĐ Số: 2685/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Kèm theo CV Số: 2685/QĐ-UBND ; Người ký: UBND tỉnh Quảng Nam
Đã xem: 2260 lượt / Tải về: 37 lượt
13/08/2009
13 Quyết định Về việc ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 2685/QĐ-UBND ; Người ký: UBND tỉnh Quảng Nam
Đã xem: 2304 lượt / Tải về: 37 lượt
13/08/2009
14 Bộ danh mục thủ tục hành chính cấp xã
Số/Ký hiệu: Kèm theo QĐ Số: 2685/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam ; Người ký: UBND tỉnh Quảng Nam
Đã xem: 2272 lượt / Tải về: 48 lượt
13/08/2009
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Bi da.
Số/Ký hiệu: Kèm theo Công văn số 125/CCTTHC và 126/CCTTHC ngày ; Người ký: Chính phủ
Đã xem: 2093 lượt / Tải về: 4 lượt
04/11/2008
16 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở Hồ bơi..
Số/Ký hiệu: Kèm theo Công văn số 125/CCTTHC và 126/CCTTHC ngày ; Người ký: Chính phủ
Đã xem: 2054 lượt / Tải về: 5 lượt
04/11/2008
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Cử tạ - Thể dục thể hình.
Số/Ký hiệu: Kèm theo Công văn số 125/CCTTHC và 126/CCTTHC ngày ; Người ký: Chính phủ
Đã xem: 1989 lượt / Tải về: 1 lượt
04/11/2008
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Bóng đá.
Số/Ký hiệu: Kèm theo Công văn số 125/CCTTHC và 126/CCTTHC ngày ; Người ký: Chính phủ
Đã xem: 1997 lượt / Tải về: 0 lượt
04/11/2008
19 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Patin.
Số/Ký hiệu: Kèm theo Công văn số 125/CCTTHC và 126/CCTTHC ngày ; Người ký: Chính phủ
Đã xem: 1979 lượt / Tải về: 0 lượt
04/11/2008
20 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Quần vợt.
Số/Ký hiệu: Kèm theo Công văn số 125/CCTTHC và 126/CCTTHC ngày ; Người ký: Chính phủ
Đã xem: 1962 lượt / Tải về: 0 lượt
04/11/2008