Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Huyện Phước Sơn, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021 có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.
Người đăng: Kiên 0372835679 .Ngày đăng: 22/09/2021 .Lượt xem: 48 lượt.

Theo Báo cáo số 290/BC-UBND ngày 20/9/2021 của UBND huyện, trong 9 tháng đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đạt được nhiều kết quả nhất định, cụ thể: Thu ngân sách đạt khá; tập trung nguồn lực đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 để sớm ổn định đời sống nhân dân; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 và tổ chức các hoạt động phục vụ Nhân dân trong huyện đón Nguyên đán đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, đối tượng xã hội và người nghèo. Tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm 03 tiêu chí…

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, UBND huyện đề nghị các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện với phương châm với phương châm “chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bị động mất cảnh giác trong bất kỳ tình huống nào.

2. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai khắc phục, phục hồi sau thiên tai; đặc biệt, hoàn thành làm nhà cho các hộ dân tại các khu tái định cư trước ngày 30/9/2021. Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 theo phương châm “Bốn tại chỗ” và “Ba sẵn sàng” để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả. Đặc biệt chủ động ứng phó sự cố giao thông, dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men thiết yếu,... để ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra.

3. Chỉ đạo hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng huyện Phước Sơn đến năm 2030; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030. Triển khai quy hoạch chi tiết 1/500 khu Tây Nam phân khu 1 thị trấn Khâm Đức; quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Đông Bắc thị trấn Khâm Đức. Xây dựng đề án đầu tư hình thành vùng trồng cây ăn quả, cây dược liệu tập trung kết hợp sắp xếp, bố trí dân cư tại xã Phước Chánh và Phước Năng. Triển khai tốt kế hoạch trồng mới 630.000 cây xanh Chương trình trồng mới 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ trướng Chính phủ.

4. Tập trung chỉ đạo thu hoạch sản xuất vụ Hè Thu, chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022; triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, con vật nuôi, tổ chức tiêm phòng vắc xin đợt 2 cho đàn gia súc phấn đấu tỷ lệ đạt ≥70% tổng đàn, tiêm phòng bổ sung vắc xin VDNC trâu, bò đạt 90% số gia súc thuộc diện tiêm phòng. Tích cực huy động nguồn lực, đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được và thực hiện hoàn thành các tiêu chí thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong kế hoạch năm 2021. Triển khai các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm đảm bảo phát huy được hiệu quả. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã được phân bổ năm 2021 theo đúng thời gian quy định; có văn bản kiến nghị tỉnh xem xét bổ sung xã Phước Hiệp vào danh sách phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc thi “Vườn-Tường-Đường đẹp và Khu dân cư NTM kiểu mẫu” tại tỉnh. Triển khai thực hiện tốt chương trình OCOP trên địa bàn huyện gắn với thực hiện Chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phục hồi, bảo tồn các nghề văn hóa truyền thống địa phương.

5. Chuẩn bị tốt các điều kiện về pháp lý, cơ sở dữ liệu để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn huyện.

6. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện; thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuần tra truy quét nhằm ngăn chặn xử lý kịp thời tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện. Nâng cao vai trò của người dân, nhóm hộ, lực lượng chuyên trách, cộng đồng dân cư nhận khoán QLBV rừng thuộc các chương trình dự án. Đẩy nhanh công tác kiểm tra địa bàn, báo cáo dữ liệu diễn biến rừng theo Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Hoàn thành việc bóc tách rừng theo kế hoạch.

7. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các loại đất cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện. Làm tốt công tác thu hồi đất, thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Tăng cường kỷ cương trong quản lý khoáng sản theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh; thường xuyên kiểm tra, truy quét và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; theo dõi chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, chấn chỉnh kịp thời công tác bảo vệ môi trường.

8. Thực hiện các giải pháp quảng bá, kêu gọi đầu tư dự án khu đô thị Đông Nam thị trấn Khâm Đức. Tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công Nhà máy thủy điện ĐăkMi 2, Nước Chè sớm đưa vào khai thác, vận hành. Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, chuyển tiếp và các công trình trong kế hoạch năm 2021, đồng thời giải ngân nguồn vốn theo đúng quy định; kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án chậm giải ngân sang các dự án khác có khả năng giải ngân. Chuẩn bị các bước đầu tư năm 2022. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra quy tắc đô thị, quản lý chợ, bến xe, vệ sinh môi trường, kiến thiết thị chính.

9. Tăng cường quản lý thị trường, chống kinh doanh trái phép, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các ngành dịch vụ bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải. Tiếp tục hưởng ứng tích cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, triển khai công tác khởi nghiệp sáng tạo. Hoàn thành phương án di dời tiểu thương vào hoạt động chợ mới Khâm Đức trước ngày 30/10/2021.

10. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu theo quy định. Nâng cao chất lượng điều hành quản lý và kiểm soát chi ngân sách các cấp, xây dựng phương án điều hành ngân sách đảm bảo cân đối, chi theo dự toán và tiến độ thu ngân sách. Tính toán Báo cáo tỉnh cho phép huyện sử dụng nguồn thưởng việc thu ngân sách nam 2021. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo Chỉ thị số 10-CT-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh.

11. Triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022, chỉ đạo các đơn vị trường học phối hợp với UBND các xã vận động học sinh đến lớp, duy trì đảm bảo sĩ số học sinh theo quy định; triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường học. Rà soát bố trí đội ngũ giáo viên để bảo đảm giảng dạy, tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục năm 2021 theo kế hoạch; thực hiện tốt chương trình sách giáo khoa mới.

12. Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân. Tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh; có biện pháp dập dịch nhanh chóng, kịp thời; thiết lập trạng thái “bình thường mới” trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống sinh hoạt của Nhân dân. Triển khai có hiệu quả công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình năm 2021 và Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện.

13. Triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh. Tập trung điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2021; đồng thời tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người có công về nhà ở theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đối tượng xã hội.

14. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá theo hướng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Duy trì chất lượng và thời gian phát sóng truyền thanh, truyền hình; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án sửa chữa Đài truyền thanh cơ sở và quản lý, sử dụng có hiệu quả. Triển khai tốt Chương trình chuyển đổi số huyện Phước Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

15. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tại một số đơn vị huyện, địa phương; thực hiện tốt công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo quy định. Hoàn thành quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ huyện; phát huy phần mềm giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ, quy chế văn hoá công sở; nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, các chương trình công tác, kết luận của UBND huyện gắn với trách nhiệm cá nhân được phân công; chú trọng công tác thanh niên, thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ.

16. Thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân, đảm bảo kịp thời theo đúng quy định. Hoàn thành công tác thanh tra theo kế hoạch và đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động về công tác phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân và thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực, hòa giải cơ sở. Thực hiện đảm bảo công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền.

17. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu. Hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện, hội thi, hội thao, giáo dục và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Chuẩn bị các điều kiện giao quân năm 2022.

18. Tăng cường đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm và kiềm chế tai nạn giao thông, giữ vững ANCT và trật tự ATXH trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, điều tra xử lý kịp thời các vụ án xảy ra. Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và duy trì phát huy tốt mô hình Khu dân cư tự quản về ANTT.

Tin, ảnh: Lộc Nhiên

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tổng kết trao giải hội thi mỹ thuật thiếu nhi
Ban KT-XH HĐND huyện khảo sát tình hình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.
Phước Sơn: tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới người đồng bào dân tộc thiểu số
Các tin cũ hơn:
Tổng diện tích gieo trồng tăng hơn 126 ha so với năm 2010
Khắc phục khó khăn xây dựng nông thôn mới
Phước Sơn cấp hơn 25 tấn lúa giống cho bà con sản xuất vụ Đông Xuân
Năm 2011, nhiều công trình thủy lợi được tu bổ và xây dựng mới
Tiêm gần 9 nghìn liều vắc xin phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc
Ra quân hưởng ứng năm an toàn giao thông 2012
Ph/ Sơn được cấp 1 tỷ 17 triệu đồng hỗ trợ Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012
Tết về sớm trên bản làng Phước Xuân
Tư vấn trợ giúp pháp lý cho nhân dân
Triển khai t/hiện KH xây dựng nhà ở cho người nghèo thuộc CT 167 GĐ2
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

QUẢNG CÁO