Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Sơn.
Người đăng: Kiên 0372835679 .Ngày đăng: 20/09/2021 .Lượt xem: 431 lượt.
Ngày 18/9/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Sơn.

Để thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu trung tâm được đặt tại Phòng GDĐT huyện và các điểm cầu được đặt tại các cơ sở giáo dục trực thuộc. 

Các điểm cầu tại lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2021
Tại lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được nghe các đồng chí báo cáo viên truyền đạt các nội dung, tập trung: Những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Bồi dưỡng chính trị hè là nhiệm vụ được thực hiện hằng năm nhằm giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GDĐT huyện Phước Sơn nắm vững những quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của ngành. Qua đó nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, phát huy tính năng động, sáng tạo vận dụng vào thực tiễn công tác quản lý, giảng dạy./.

Tin, ảnh: Lê Hiếu - Phòng GDĐT Phước Sơn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tiếp nhận và phân bổ gần 41 tấn gạo cho học sinh.
Các tin cũ hơn:
Nâng công tác giáo dục truyền thống trong nhà trường
Tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện năm học 2010-2011
Hội thi "Nghi thức Đội - Múa hát tập thể" Trường TH Lê Văn Tám
Hội thi "Giao lưu tiếng Việt của chúng em"
Hiệu quả từ chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ tại 3 xã vùng trung
Bế giảng và trao bằng đại học cho 60 sinh viên tại huyện Phước Sơn
Cấp thẻ BHYT cho trẻ em
Phước Xuân xây dựng trạm y tế xã năm 2011
177 học sinh theo học với mô hình “học sinh xa nhà”
PCT UBND huyện Nguyễn Văn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    













QUẢNG CÁO