Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
HỖ TRỢ ĐIỀU TRA THU THẬP, CẬP NHẬT DỮ LIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG TÁC DÂN TỘC
Người đăng: Kiên 0372835679 .Ngày đăng: 06/08/2021 .Lượt xem: 557 lượt.
Phòng Dân tộc huyện tổ chức điều tra thu thập phiếu Hệ thống thông tin công tác dân tộc trên địa bàn huyện Phước Sơn năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 04/6/2021 của UBND huyện Phước Sơn về Tổ chức điều tra thu thập phiếu Hệ thống thông tin công tác dân tộc trên địa bàn huyện Phước Sơn năm 2021. Phòng Dân tộc huyện đã ban hành kế hoạch số 04/KH-PDT ngày 27/7/2021 về triển khai thực hiện nội dung nêu trên của UBND huyện Phước Sơn.

Nhằm xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Phước Sơn nói riêng, cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu về công tác dân tộc từ cơ sở đến huyện, tỉnh được xuyên suốt, đồng bộ; phục vụ việc vận hành đưa vào sử dụng và khai thác hệ thống phần mềm dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.

Để kịp thời triển khai việc điều tra thu thập phiếu Hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc năm 2021 trên địa bàn huyện theo các nội dung yêu cầu của Ban Dân tộc tỉnh. Sáng ngày 03/8/2021, Phòng Dân tộc huyện đã trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn cho các thành viên Tổ điều tra thu thập phiếu Hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc tại 02 xã Phước Thành và Phước Lộc. Hướng dẫn các thành viên trong tổ điều tra về ghi chép và tổng hợp phiếu theo yêu cầu, hỗ trợ cán bộ xã phụ trách công tác dân tộc cập nhật dữ liệu trên phần mềm chung hệ thống cơ sở dữ liệu công tác dân tộc để dễ theo dõi, quản lý. Theo kế hoạch, Phòng tiếp tục hỗ trợ cho các thành viên Tổ điều tra của 10 xã, thị trấn còn lại và kết thúc vào ngày 12/8/2021.


Dự kiến, thời gian tổ chức điều tra thu thập thông tin của các xã, thị trấn sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8 năm 2021; thời gian cập nhật số liệu điều tra lên hệ thống phần mềm của xã, huyện vào trong tháng 9 năm 2021 và thời gian đưa vào vận hành, khai thác dữ liệu hệ thống phần mềm cả huyện trong tháng 10 năm 2021./.

Tin, ảnh: Hồng Hảo

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Chỉ tiêu tổng quát phát triển KT-XH 05 năm ( 2011-2015 )
Tạo động lực phát triển kinh tế
Tạo bước đột phá mới
Phước Sơn : Dấu ấn qua một năm tăng trưởng kinh tế
Cảm nhận Phước Sơn trên con đường phát triển
Hướng mở Phước Sơn
13/15 TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2014 ĐẠT VÀ VƯỢT KẾ HOẠCH
TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN PHƯỚC SƠN SAU 40 NĂM GIẢI PHÓNG
Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, hạn chế nợ đọng kéo dài
Giao ban khối kinh tế
    
1   2  
    

QUẢNG CÁO