Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC XÃ KHU VỰC III, KHU VỰC II, KHU VỰC I VÀ THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2021-2025
Người đăng: Kiên 0372835679 .Ngày đăng: 19/07/2021 .Lượt xem: 515 lượt.
Ngày 04/6/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Ủy Ban Dân tộc cũng đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Theo nội dung của Quyết định 861/QĐ-TTg Chính phủ đã phê duyệt danh sách cho 3,434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm: 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III. Tại tỉnh Quảng Nam được Chính phủ phê duyệt 70 xã thuộc 8/18 huyện, thị xã, bao gồm 09 xã khu vực I, 03 xã khu vực II và 58 xã khu vực III. Riêng đối với Phước Sơn có 10/12 xã khu vực III, gồm các xã: Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Đức, Phước Năng, Phước Mỹ, Phước Chánh, Phước Công, Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc; Xã Phước Xuân là xã khu vực II và thị trấn Khâm Đức là khu vực I. Tại Điều 3 của Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 nêu: Các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại Quyết định này nếu được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I, do đó xã Phước Xuân tuy được phê duyệt là xã khu vực II theo Quyết định 861 nhưng được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào ngày 31/3/2021 nên được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày có Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới có hiệu lực.

Còn đối với nội dung của Quyết định 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy Ban Dân tộc đã phê duyệt danh sách cho 2.027 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh Quảng Nam được Ủy Ban dân tộc phê duyệt 19 thôn đặc biệt khó khăn của 8/18 huyện, thị xã. Đối với huyện Phước Sơn có 02 thôn/ Tổ dân phố, đó là: Thôn Nước Lang của xã Phước Xuân và Tổ Dân phố số 1 của thị trấn Khâm Đức là thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Tin: Hồng Hảo

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Tuyển dụng trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã: Tiếng nói người trong cuộc
"Luyện thép" cho bạn trẻ
Tuyển dụng 22 trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã ở miền núi
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc huyện

QUẢNG CÁO