Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 18/07/2019 .Lượt xem: 255 lượt.
Chiều ngày 15/7/2019, Huyện ủy Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Nhiệm kỳ Đại hội XII.

Chủ trì Hội nghị các đồng chí Phạm Thế Quyền - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đoàn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự Hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (Khóa XX), các đồng chí lãnh đạo các Ban đảng Huyện ủy, Báo cáo viên và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy (Khóa XX), các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ và Bí thư, Phó Bí thư 12 xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII trong điều kiện tình hình chính trị, kinh tế - xã hội ổn định; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai trên địa bàn huyện đã thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; đã tác động tích cực đến phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, nâng cao đời sống nhân dân. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân về chủ nghĩa Mác –Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được nâng lên. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Ðảng, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh được quan tâm đổi mới; từng bước sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan Ðảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân theo đúng quy định; công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả, số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm đều tăng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ 113 lớp/11.110 lượt người tham gia. Tỉ lệ đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, là nữ, người dân tộc thiểu số ngày càng tăng, góp phần thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên theo hướng tích cực; công tác cán bộ có một số đổi mới về nội dung và cách làm. Ðã giữ vững quan điểm Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu các tổ chức; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo, góp phần bảo vệ Ðảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; các cấp ủy đã quan tâm việc kiểm tra, giám sát chấp hành đường lối, chủ trương, Ðiều lệ Ðảng và công tác cán bộ; xây dựng và thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực, địa bàn có vấn đề phức tạp; phát huy tốt hơn vai trò của các cơ quan nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, các đại biểu đã thảo luận, tập trung phân tích những khó khăn và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

  Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thế Quyền –Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trên tất cả các mặt trong thời gian qua; đồng chí đề nghị trong thời gian đến các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo nhất là trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Ðảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai kỷ luật Ðảng và pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, công chức tham nhũng, bao che cho tham nhũng, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước, của nhân dân, dù người đó ở chức vụ nào, đương chức hay đã nghỉ hưu. Cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo chặt chẽ việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, không để những phần tử xấu, các thế lực thù địch lợi dụng kích động, gây mất đoàn kết nội bộ... Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt nội dung nhân sự đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. 

Kim Sa - VPBTG Phước Sơn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND huyện họp giao ban thường kỳ tháng 7 năm 2019
Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ban Dân vận tỉnh Quảng Nam tìm hiểu công tác tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Phước Lộc
Hội nghị quán triệt nội dung nghị quyết trung ương 10 khóa XII của Đảng
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch chức danh Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020
Bồi dưỡng công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 3 xã: Phước Xuân, Phước Hoà, Phước Hiệp
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri xã Phước Năng huyện Phước Sơn
Bầu chức danh Bí thư Huyện ủy Phước Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020
Công bố Quyết định bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy Phước Sơn
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10