Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phước Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thành công tốt đẹp
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 20/05/2019 .Lượt xem: 153 lượt.
Từ ngày 07-08/5/2019, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Thể thao – Truyền thanh truyền hình huyện - Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội lần này có nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện  khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019; thảo luận thống nhất đề ra mục tiêu, chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ X MTTQ Việt Nam tỉnh và góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; Hiệp thương cử Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 đảm bảo số lượng, cơ cấu thành phần quy định.

 Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Phạm Thế Quyền - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện. Cùng tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo các Ban của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Hồ Quang Hường – Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện giáp ranh: Nam Giang, Hiệp Đức và huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum; đại biểu đại diện các Ban xây dựng Đảng huyện ủy, Thường trực HĐND- UBND, các vị lão thành cách mạng, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan phối hợp, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam huyện, các doanh nghiệp tiêu biểu, các tôn giáo cùng với 178 đại biểu chính thức là những cán bộ, quần chúng tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực công tác Mặt trận, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp, doanh nhân, các thành phần dân tộc anh em trên địa bàn huyện.

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động đã được đề ra và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến. Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phước Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 với tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí vượt khó, cần cù, sáng tạo trong lao động của các tầng lớp Nhân dân huyện nhà nên đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng thắt chặt, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân ngày càng gắn bó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng củng cố, mở rộng; vị trí và vai trò của MTTQ Việt Nam được nâng cao; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động được tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân được tăng cường; công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai theo quy trình chặt chẽ, chất lượng và hiệu qủa. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Các diễn đàn đối thoại trực tiếp với Nhân dân được phát huy. Vai trò MTTQ Việt Nam tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có nhiều chuyển biến. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ được chú trọng, phong cách làm việc của cán bộ Mặt trận các cấp từng bước được đổi mới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị. Phát huy những kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội Đại biểu MTTQ huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới sẽ tập trung vào những nội dung chủ yếu như: Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, qua đó sẽ góp phần thu hút đông đảo sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Quang cảnh đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Nguyễn Phi Hùng – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, sự phối hợp tích cực chặt chẽ của HĐND-UBND và các ban ngành đoàn thể của huyện, sự tham gia đầy trách nhiệm của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa VIII. Đồng thời đề nghị MTTQ các cấp huyên Phước Sơn thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết các dân tộc. Tiếp tục nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Đặc biệt, phát huy vai trò chủ trì, hiệp thương thống nhất với các tổ chức thành viên cùng cấp tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”..phù hợp với tình hình, điều kiện và yêu cầu thực tế của địa phương.


 Đ/c Nguyễn Phi Hùng – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận và phát triển, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 41 vị; cử Ban Thường trực gồm 03 vị; Ông Nguyễn Văn Bằng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa VIII được Đại hội hiệp thương tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội cũng hiệp thương cử 09 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Các vị Ủy viên UBMTTQVN huyện khóa IX ra mắt Đại hội

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân; MTTQ huyện tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 – 2019 ở huyện Phước Sơn.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”; tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc vì mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân huyện nhà đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng huyện Phước Sơn ngày càng phát triển vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tường Quý


[Trở về]
Các tin mới hơn:
HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT
GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ II/2019 KẾT HỢP KIỂM TRA CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Tổng kết công tác thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”
Sơ kết hoạt động phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Phước Sơn 06 tháng đầu năm 2019
Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2019
PHƯỚC SƠN TỔ CHỨC GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ THEO PHÁP LỆNH SỐ 34/2007/PL-UBTVQH11 VÀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CẤP XÃ, BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ CÁC CHI HỘI ĐOÀN THỂ KHU DÂN CƯ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 21 CỦA HĐND TỈNH QUẢNG NAM
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN PHƯỚC SƠN TỔ CHỨC TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỘNG TÁC VIÊN NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2017-2019
TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ CÁC CHUYÊN ĐỀ PHỐI HỢP NĂM 2019
Cuộc thi tìm hiểu thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Hội nông dân huyện với những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Triển khai hoạt động công đoàn trong quý II/2011
Đại hội Phụ nữ xã Phước Năng - đại hội điểm trong toàn huyện
Sơ kết giữa NK thực hiện Nghị quyết ĐH lần thứ IV LĐLĐ huyện NK 2008-2013
Phước Sơn : Kết thúc giải cầu lông công nhân viên chức lần thứ 3.2011
Phước Hòa điểm sáng trong công tác mặt trận
Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Đinh Văn Sưởi, thôn 3 Phước Mỹ
Phước Sơn kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội
Cuộc gặp của niềm tin !
Công đoàn ngành Giáo dục Phước Sơn làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện
PS: 500 đoàn viên thanh niên ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10