Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Những thành quả nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn khóa VIII nhiệm kỳ 2014-2019
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 20/05/2019 .Lượt xem: 111 lượt.
Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phước Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 với tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí vượt khó, cần cù, sáng tạo trong lao động của các tầng lớp Nhân dân huyện nhà nên đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Khối đại đoàn kết dân tộc được tiếp tục thực hiện có hiệu quả, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân ngày càng gắn bó; công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, giám sát và phản biện xã hội được phát huy.

Ông Nguyễn Văn Bằng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy và sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND-UBND huyện và các tổ chức thành viên, Mặt trận các cấp trong huyện đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù sáng tạo trong lao động, khắc phục khó khăn trong cuộc sống, giúp đỡ nhau vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Điểm nổi bật nhất trong nhiệm kỳ 2014-2019 là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tập trung triển khai Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tạo sức lan tỏa, mang tính bền vững trong quá trình xây dựng khu dân cư văn hóa, tổ đoàn kết xuất sắc, gia đình văn hóa… được minh chứng qua việc tổng kết, đánh giá, biểu dương hằng năm tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Mặt trận các cấp trong huyện đã vận động nhân dân hiến 59.100m2 đất để xây dựng các công trình nông thôn mới, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động giúp nhau phát triển sản xuất; thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo gắn với bảo vệ môi trường; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tập trung triển khai; sự nghiệp giáo dục - đào tạo được chú trọng; chính sách dân số/KHHGĐ được triển khai xây dựng thông qua các mô hình không sinh con thứ 3+; tinh thần đoàn kết, giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng bằng những việc làm thiết thực được huy động trong các tầng lớp Nhân dân. Quyền làm chủ của Nhân dân tiếp tục được phát huy thông qua Quy chế dân chủ ở cơ sở  các quy ước, hương ước cộng đồng được tập trung triển khai xây dựng; các Đề án của Chính phủ về chương trình phòng, chống tội phạm; vận động Nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, từng bước được cụ thể hóa.


Quang cảnh hội nghị bàn giải pháp triển khai thực hiện cuộc vận động

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Công tác xây dựng Quỹ “Vì người nghèo" đã được Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai có hiệu quả, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã vận động được 2.030,578.949 triệu đồng, từ nguồn kinh phí này đã xây dựng 52 nhà Đại đoàn kết/1.645,6 triệu đồng; sửa chữa 01 nhà/07 tiệu đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo 06 đối tượng/09 triệu đồng; trợ cấp khó khăn 05 trường hợp/4,5 triệu đồng; tặng quà, thăm hỏi 1.152 hộ nghèo/431 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác Cứu trợ cũng được MTTQ Việt Nam huyện đặc biệt chú trọng, năm 2017 tổ chức phát động, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt tại các tỉnh Bắc miền Trung số tiền 107,855.514 triệu đồng. Qua  5 năm, nguồn quỹ Ban Cứu trợ huyện (126,495.514 triệu đồng) cùng với nguồn của Ban Cứu trợ tỉnh phân bổ (2.227,054.000 triệu đồng), đã hỗ trợ xây dựng 40 nhà Cứu trợ/1.410,000.000 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 96 nhà/412,280.000 triệu đồng; hỗ trợ do thiên tai, hỏa hoạn cho 1.053 trường hợp/707,996.400 triệu đồng. Hàng năm hỗ trợ hàng ngàn suất quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 53,72% (năm 2014) xuống còn 31,3% (năm 2018), đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Đã tổ chức 04 diễn đàn đối thoại trực tiếp; 02 diễn đàn nhân dân tham gia góp ý xây dựng đội ngũ CB,CC cấp huyện; những vấn đề bức xúc đáng quan tâm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, việc làm, tài nguyên môi trường, giải tỏa đền bù, tái định cư được quan tâm; duy trì việc phối hợp tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân góp ý các Dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng các cấp được thực hiện đảm bảo. Vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân được MTTQ Việt Nam quan tâm thực hiện; phối hợp tổ chức tọa đàm bàn giải pháp nâng cao hiệu quả đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tọa đàm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. Tham mưu Huyện ủy ban hành Thông tri lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân; từ năm 2014 đến nay, đã tổ chức giám sát 13 chuyên đề; Ban TTND đã tổ chức giám sát 27 nội dung; Ban GSĐTCCĐ giám sát thi công hơn 140 công trình phục vụ dân sinh. Đã tổ chức phản biện 02 dự thảo: Dự thảo Đề án chương trình phát triển đô thị, quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị (thị trấn Khâm Đức), giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 và dự thảo Kế hoạch Lễ hội Tết mùa truyền thống của người Bhnong. Nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhiệm kỳ qua, là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo số lượng, đúng cơ cấu, thành phần theo quy định… góp phần đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ và đúng luật với kết quả 99,97% cử tri tham gia đi bầu. Chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND và Tòa án nhân dân cùng cấp chuẩn bị nhân sự và giới thiệu HĐND huyện bầu 15 vị Hội thẩm TAND nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo cơ cấu, thành phần và số lượng theo quy định.Thông qua việc chủ trì các buổi sinh hoạt định kỳ ở khu dân cư, MTTQ huyện đã thu thập, tập hợp các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, kịp thời kiến nghị với Đảng, chính quyền đề ra những biện pháp tháo gỡ hợp tình, hợp lý. Nhờ đó, nhân dân ngày càng mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng, phê bình cán bộ, đảng viên; tích cực và tự nguyện hơn trong việc thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của các cơ quan công quyền. Hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, các tổ hoà giải ngày càng có hiệu quả, góp phần thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, ổn định an ninh, chính trị của địa phương.


Diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện và nhân dân, thanh niên
 xã Phước Năng

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam tiếp tục được khẳng định và không ngừng được nâng cao trong tiến trình xây dựng quê hương Phước Sơn ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh. Tường Quý

[Trở về]
Các tin mới hơn:
HỘI THI TỈA LÚA NHANH
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phước Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thành công tốt đẹp
HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT
GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ II/2019 KẾT HỢP KIỂM TRA CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Tổng kết công tác thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”
Sơ kết hoạt động phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Phước Sơn 06 tháng đầu năm 2019
Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2019
PHƯỚC SƠN TỔ CHỨC GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ THEO PHÁP LỆNH SỐ 34/2007/PL-UBTVQH11 VÀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CẤP XÃ, BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ CÁC CHI HỘI ĐOÀN THỂ KHU DÂN CƯ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 21 CỦA HĐND TỈNH QUẢNG NAM
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN PHƯỚC SƠN TỔ CHỨC TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỘNG TÁC VIÊN NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2017-2019
TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ CÁC CHUYÊN ĐỀ PHỐI HỢP NĂM 2019
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Triển khai hoạt động công đoàn trong quý II/2011
Đại hội Phụ nữ xã Phước Năng - đại hội điểm trong toàn huyện
Sơ kết giữa NK thực hiện Nghị quyết ĐH lần thứ IV LĐLĐ huyện NK 2008-2013
Phước Sơn : Kết thúc giải cầu lông công nhân viên chức lần thứ 3.2011
Phước Hòa điểm sáng trong công tác mặt trận
Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Đinh Văn Sưởi, thôn 3 Phước Mỹ
Phước Sơn kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội
Cuộc gặp của niềm tin !
Công đoàn ngành Giáo dục Phước Sơn làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện
PS: 500 đoàn viên thanh niên ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10