Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN VÀ RÀ SOÁT, SÀNG LỌC, ĐƯA NHỮNG ĐẢNG VIÊN KHÔNG CÒN ĐỦ TƯ CÁCH RA KHỎI ĐẢNG
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 25/04/2019 .Lượt xem: 262 lượt.
Nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách Đảng viên ra khỏi Đảng là công việc quan trọng nhằm giúp Đảng làm trong sạch đội ngũ, tạo khối thống nhất, đoàn kết trong nội bộ Đảng, từ đó, lãnh đạo đất nước phát triển.

Những năm qua, thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy, Huyện ủy và các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện Phước Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, số lượng đảng viên kết nạp mới tăng nhanh, hằng năm đã kết nạp trên 80 đảng viên, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, hiện nay, tổng số đảng viên toàn đảng bộ huyện là 1.833 đảng viên; có 14 đảng bộ cơ sở và 38 chi bộ cơ sở; 113 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; 100% thôn, tổ dân phố có chi bộ; trình độ học vấn của đảng viên mới kết nạp ngày càng cao, nhiều đảng viên có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông; đã kịp thời phát hiện và đưa những đảng viên không còn đủ tư cách, thiếu tu dưỡng rèn luyện và bỏ sinh hoạt đảng ra khỏi Đảng...Những kết quả nêu trên đã từng bước khắc phục được tình trạng khu dân cư, cơ quan đơn vị, trường học không có chi bộ và đảng viên; chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng cao từ đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kết nạp đảng viên có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng; việc kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng còn diễn ra; còn vi phạm quy định, nguyên tắc về kết nạp đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên còn hình thức; rà soát, sàng lọc đảng viên chưa kịp thời, không quyết liệt, còn dung túng, bao che, ngại va chạm. Một số đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, chưa chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, lơ là trong tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chi bộ không đầy đủ, rượu chè, cờ bạc, tham gia tín dụng đen ảnh hưởng tư cách phẩm chất của người đảng viên, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Những khuyết điểm, yếu kém nói trên có nguyên nhân cơ bản là một số đảng ủy, chi ủy, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên còn buông lỏng; kiểm điểm đánh giá phân loại đảng viên hằng năm còn dĩ hòa vi quý, theo chủ nghĩa bình quân, cào bằng. Rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thiếu đồng bộ, chưa quyết liệt.

Để quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư nhằm nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy và các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, Tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư đến toàn thể đảng viên; nhận thức đúng đắn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đảng viên.

Hai là, Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức; rà soát quy trình thủ tục kết nạp đảng viên mới; lý lịch xin vào đảng phải được khai đầy đủ và có thẩm tra xác minh đúng quy định; điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp đảng phải đúng Quy định 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, khắc phục tình trạng chạy theo số lượng, coi thường chất lượng trong công tác kết nạp đảng viên mới. Công nhận đảng viên chính thức phải kịp thời, đúng thời gian dự bị 12 tháng; đảm bảo thủ tục theo Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Bí thư. Các tổ chức cơ sở đảng hằng năm xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên mới. Phân công đảng ủy viên phụ trách, thường xuyên làm việc với chi ủy, chi bộ và tiếp xúc với đảng viên để nắm bắt, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đảng viên; bảo vệ những đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực.

Ba là, Chi bộ thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, đảm bảo mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp, trừ những đảng viên là cán bộ công chức viên chức đã nghỉ hưu, sức khỏe yếu và tự nguyện thì cho miễn sinh hoạt và miễn công tác theo đúng quy định. Chi ủy, đảng ủy và Ban Tổ chức Huyện ủy thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng.

Bốn là, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chưc tổng điều tra tình hình đảng viên trên địa bàn huyện trong năm 2019. Tổ chức rà soát, sàng lọc đảng viên theo các nội dung, yêu cầu của Trung ương và Tỉnh ủy; từ nay đến ngày 19 tháng 5 năm 2019, Huyện ủy và các tổ chức cơ sở đảng tiến hành một đợt rà soát đội ngũ đảng viên, làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp, những đảng viên không đủ tư cách; khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát sàng lọc những đảng viên không còn đủ tư cách đưa ra khỏi Đảng.

Năm là, Các tổ chức cơ sở đảng tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và đóng đảng phí. Bảo đảm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Định kỳ 6 tháng Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc tiến hành kiểm tra các chi bộ thực hiện quy định về sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên; thông báo kết quả kiểm tra trong toàn đảng bộ và yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm ./.

                                                                                        (Ban Tuyên giáo Huyện ủy)

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị trực tuyến về tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng
UBND huyện họp giao ban thường kỳ tháng 5 năm 2019
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Phước Sơn
Phản ánh hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
HĐND huyện Phước Sơn tổ chức kỳ họp thứ 8
Sáng ngày 03/07/2019 Hội đồng nhân dân xã Phước Hiệp tổ chức kỳ họp lần thứ 9 khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC MỸ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 9,HĐND XÃ KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016-2021.
XÃ PHƯỚC ĐỨC TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 9,HĐND XÃ KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016-2021
HĐND thị trấn Khâm Đức tổ chức kỳ họp thứ 9
Sơ kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, cụm các huyện miền núi
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10