Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
MTTQ Việt Nam huyện tích cực chuẩn bị Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024)
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 22/04/2019 .Lượt xem: 109 lượt.
Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đang được Ban Thường trực MTTQ huyện tích cực triển khai hoàn tất.

Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là dịp để củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực rộng khắp, lập thành tích chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp; qua đó tiếp tục củng cố, tăng cường và xây dựng Mặt trận Tổ quốc xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo; là một bộ phận quan trọng của hệ thống chính trị; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp nhân dân, có vai trò giám sát và phản biện xã hội.

Ngay sau khi có Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam; Hướng dẫn số 53/HD-MTTQ- BTT ngày 24/4/2018; Thông tri số 15-TT/HU, ngày 23/4/2018 của Huyện ủy Phước Sơn về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã hướng dẫn đại hội MTTQ các xã, thị trấn tiến tới MTTQ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 -2024. Lựa chọn thị trấn Khâm Đức là đơn vị Đại hội điểm cấp xã, thị trấn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn công tác Đại hội MTTQ đối với 12 xã, thị trấn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội. Kết quả, đến nay 04/4/2019, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp cơ sở. Thành công của Đại hội cấp cơ sở đã tạo tiền đề và là điều kiện để MTTQ huyện tổ chức tốt Đại hội cấp huyện.

Hội nghị lần thứ 13 nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

Song hành với công tác chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ MTTQ từ huyện đến cơ sở, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua trên mọi lĩnh vực, góp phần tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Phát động phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp bằng những công trình, phần việc cụ thể có ý nghĩa chính trị - xã hội đối với cơ sở, địa phương. Dự kiến Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ được tổ chức vào vào ngày 07-08/5/2019 tại hội trường Trung tâm VHTT-TT TH huyện.  Đại hội sẽ đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ cấp trên và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam. Đồng thời hiệp thương dân chủ cử ra các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện khóa IX, hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhà Đại đoàn kết – Công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện

khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019

Tin tưởng rằng, với kết quả tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp cơ sở, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, đặc biệt dưới sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ huyện, Đại hội đại biểu MTTQ huyện Phước Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp; vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam tiếp tục được khẳng định và không ngừng được nâng cao; mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân ngày càng gắn bó; công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, giám sát và phản biện xã hội được phát huy…. góp phần xây dựng quê hương Phước Sơn ngày càng phát triển, giàu  mạnh, văn minh. Tường Quý

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội LHPN huyện Phước Sơn tổ chức Lễ phát động ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường 2019
VAI TRÒ THAM GIA CỦA HỘI LHPN HUYỆN PHƯỚC SƠN TRONG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC, XÂM HẠI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
Những thành quả nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn khóa VIII nhiệm kỳ 2014-2019
HỘI THI TỈA LÚA NHANH
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phước Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thành công tốt đẹp
HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT
GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ II/2019 KẾT HỢP KIỂM TRA CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Tổng kết công tác thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”
Sơ kết hoạt động phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Phước Sơn 06 tháng đầu năm 2019
Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2019
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Triển khai hoạt động công đoàn trong quý II/2011
Đại hội Phụ nữ xã Phước Năng - đại hội điểm trong toàn huyện
Sơ kết giữa NK thực hiện Nghị quyết ĐH lần thứ IV LĐLĐ huyện NK 2008-2013
Phước Sơn : Kết thúc giải cầu lông công nhân viên chức lần thứ 3.2011
Phước Hòa điểm sáng trong công tác mặt trận
Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Đinh Văn Sưởi, thôn 3 Phước Mỹ
Phước Sơn kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội
Cuộc gặp của niềm tin !
Công đoàn ngành Giáo dục Phước Sơn làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện
PS: 500 đoàn viên thanh niên ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10