Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Năm 2018, có 33 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh.
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 10/01/2019 .Lượt xem: 1052 lượt.
Căn cứ quyết định xếp loại thi đua năm 2018, huyện Phước Sơn có 33 công đoàn cơ sở cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc liên đoàn lao động huyện được công nhận đạt vững mạnh, 6 công đoàn đạt khá.

Đây là những công đoàn cơ sở đạt thành tích và thực hiện tốt các phong trào thi đua do liên đoàn cấp trên quy định.

Có thể nói, trong năm qua, các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nhất là trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ viên chức người lao động và tham gia quản lý có hiệu quả đối với các hoạt động của đơn vị. Đặc biệt, phong trào thi đua do công đoàn phát động đã thu hút đông đảo đoàn viên, cán bộ, viên chức, lao động tham gia hưởng ứng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội của địa phương./.

Thanh Thảo-Anh Tuấn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Giảm nghèo bền vững từ Nghị quyết 22
Các tin cũ hơn:
Những bước đầu của Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tại huyện Phước Sơn
Khởi sắc từ mô hình sản xuất lúa nước
Lập kế hoạch thực hiện hiệu quả dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Liên kết đối tác sản xuất Ngô lai – Động lực cho người dân thoát nghèo
Nhân rộng các mô hình phát triển liên kết vùng thị trường
Hiệu quả từ tiểu dự án nuôi heo đen
Nâng cao năng lực của ban dự án cấp xã
Nâng cao năng lực của ban dự án cấp xã
Phân công cán bộ xã tham gia giúp đỡ thôn thực hiện chương trình giảm nghèo
Tập huấn xây dựng và vận hành tổ nhóm LEG cho các xã thuộc vùng Dự án Giảm nghèo tại huyện Phước Sơn
    
1   2  
    













QUẢNG CÁO