Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Tổng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 138 tỷ 575 triệu đồng
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 10/01/2019 .Lượt xem: 777 lượt.
Từ năm 2016 đến nay, tổng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện 138 tỷ 575 triệu đồng, trong đó nghị quyết 30 hơn 86 tỷ 600 triệu đồng, chương trình 135 gần 52 tỷ đồng.


Từ nguồn vốn trên, huyện Phước Sơn đã triển khai xây dựng 55 công trình và thực hiện hỗ trợ cây giống, con vật nuôi cho hộ nghèo, cận nghèo, tập huấn năng cao năng lực cho công đồng, xây dựng mô hình giảm nghèo, xuất khẩu lao động…Nhìn chung, việc triển khai thực hiện đảm bảo các quy định của nhà nước, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đối tượng thụ hưởng, từ đó tạo sự chuyển dịch về kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 50,68% năm 2015 xuống còn 31,29% năm 2018. Hiện thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện 19 triệu đồng/người/năm./.

Thanh Thảo-Anh Tuấn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Năm 2018, có 33 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh.
Giảm nghèo bền vững từ Nghị quyết 22
Các tin cũ hơn:
Những bước đầu của Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tại huyện Phước Sơn
Khởi sắc từ mô hình sản xuất lúa nước
Lập kế hoạch thực hiện hiệu quả dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Liên kết đối tác sản xuất Ngô lai – Động lực cho người dân thoát nghèo
Nhân rộng các mô hình phát triển liên kết vùng thị trường
Hiệu quả từ tiểu dự án nuôi heo đen
Nâng cao năng lực của ban dự án cấp xã
Nâng cao năng lực của ban dự án cấp xã
Phân công cán bộ xã tham gia giúp đỡ thôn thực hiện chương trình giảm nghèo
Tập huấn xây dựng và vận hành tổ nhóm LEG cho các xã thuộc vùng Dự án Giảm nghèo tại huyện Phước Sơn
    
1   2  
    

QUẢNG CÁO