Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm - Tập huấn Chuyên đề “nhận diện âm mưu, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 05/11/2018 .Lượt xem: 373 lượt.
Ngày 25/10/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phước Sơn tổ chức Hội nghị giao công tác tuyên giáo 9, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 và tập huấn Chuyên đề “nhận diện âm mưu, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”. Đồng chí Phạm Thị Minh Nguyệt - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, hệ thống Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác Tuyên giáo của huyện tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, từ đó chất lượng công tác được nâng cao, góp phần tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Nổi bật là: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tham mưu quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo chất lượng, tiến độ; Các lĩnh vực công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ được quan tâm; hoạt động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội được tập trung thực hiện. Công tác Tuyên huấn được triển khai và thực hiện theo kế hoạch. Ban Tuyên giáo đã kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác Tuyên giáo, định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân trước những vấn đề mới nảy sinh…


Quang cảnh buổi Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những vấn đề khó khăn, tồn tại, hạn chế, kiến nghị, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo ở cơ sở…

Trên cơ sở đó, 3 tháng cuối năm, công tác Tuyên giáo cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng; tiếp tục tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm và cả năm 2018; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, phối hợp các ngành liên quan làm tốt công tác khoa giáo, nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Chiều cùng ngày Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức triển khai tập huấn chuyên đề "Nhận diện, tuyên truyền và phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình" do đồng chí Hoàng Đình Ba -Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt ./.

Tác giả: Hoàng Đình Ba

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thẩm định khoa học công trình Lịch sử Đảng bộ xã Phước Chánh (1945 - 2015)
Bí thư huyện ủy Phạm Thế Quyền tiếp xúc cử tri xã Phước Kim
Thông qua các báo cáo trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với huyện Phước Sơn
Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Phước Lộc
Huyện ủy Phước Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 16
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 16 - “Tổng kết các mặt công tác năm 2018, Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2019”
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2019
Phước Sơn sau 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-20120
Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XI
    
1   2   3   4   5   6   7  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10