Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
MTTQ Việt Nam huyện với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ năm 2016 đến nay.
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 29/10/2018 .Lượt xem: 247 lượt.
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh triển khai và vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định an ninh

Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng tới các khu dân cư và đạt hiệu quả cao, MTTQ huyện đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông tri số 11-TT/HU, ngày 21/02/2017 về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện; thực hiện ký kết chương trình phối hợp với UBND huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội; tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền đưa nội dung, chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động vào chương trình công tác hàng năm; cụ thể hóa các tiêu chí cuộc vận động thành những nhiệm vụ gắn với các nội dung thi đua của Mặt trận các đoàn thể và các ngành. MTTQ huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tính cần cù, sáng tạo. Từ đó, đã thực sự phát huy mạnh mẽ các nguồn lực trong nhân dân, tập trung giúp đỡ nhau để phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo và vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống, góp phần giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập …, thực sự trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn huyện, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Quang cảnh lễ phát động “Sạch từ nhà ra ngõ” tại thôn 1, xã Phước Năng

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo MTTQ phối hợp với chính quyền, các đoàn thể huy động sức mạnh toàn dân từng bước chăm lo cho đời sống nhân dân, đặc biệt là những hộ nghèo, hộ neo đơn, người yếu thế trong xã hội,…đã xây dựng 30 ngôi nhà Đại đoàn kết/957 triệu đồng, tặng quà thăm hỏi nhân dịp lễ, tết 645 trường hợp/261,1 triệu đồng, trợ cấp khó khăn đột xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh 04 trường hợp/8,5 triệu đồng. Phối hợp Ban cứu trợ huyện xây dựng mới và sửa chữa 49 nhà/1.512 triệu đồng; hỗ trợ do thiên tai cho 964 trường hợp/598,028 triệu đồng; hỗ trợ do hỏa hoạn cho 05 trường hợp/50,323 triệu đồng. Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã giúp đỡ cho 95 hộ có điều kiện thoát nghèo; vận động hiến 59.100m2 đất cùng với hàng ngàn ngày công để xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị.

Cùng với sự đầu tư của Nhà nước từ các chương trình mục tiêu quốc gia và thông qua Cuộc vận động đã huy động, đóng góp xây dựng các quỹ khuyến học, khuyến tài, vận động đóng góp vật chất và tinh thần để xây dựng cơ sở trường lớp, giúp đỡ cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập, góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học do hoàn cảnh khó khăn; số lượng và chất lượng học sinh ra lớp ngày càng tăng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thường xuyên chú trọng, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tập trung quan tâm; công tác bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng khu dân cư và gia đình đảm bảo các công trình vệ sinh, đường làng, ngõ xóm phong quan Sáng-xanh - sạch - đẹp. Công tác dân số- KHHGĐ cũng được quan tâm triển khai và thực hiện, chú trọng xây dựng mô hình khu dân cư không sinh con thứ 3+. Công tác truyền thông, tư vấn, tập huấn luôn được chú trọng đã làm giảm đáng kể tỷ lệ tăng dân số, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống trong các tầng lớp nhân dân điển hình như khu dân cư Lao Đu- xã Phước Xuân, thôn Làng Lách- xã Phước Năng; thôn 7- xã Phước Lộc. Phong trào Đền ơn đáp nghĩa luôn được phối hợp thực hiện có kết quả; 03 năm qua, đã vận động Quỹ ĐƠĐN 861, 251.578 triệu đồng; xây dựng 09 nhà tình nghĩa trị giá 450 triệu đồng; trao 34 sổ tiết kiệm trị giá 23 triệu đồng. Diện mạo miền núi Phước Sơn ngày càng khang trang, hiện đại, văn minh. Đến nay, 97% hộ gia đình được sử dụng điện lưới Quốc gia; gần 100% số hộ gia đình được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; trên 80% hộ gia đình có 03 công trình hợp vệ sinh, nhiều khu dân cư thực hiện đào hố rác để thu gom rác thải, phân loại và xử lý đảm bảo vệ sinh tại cộng đồng dân cư; đường giao thông liên thôn, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa. Hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang, phục vụ nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa của người dân 06/12 xã có nhà văn hóa cấp xã (tỷ lệ 50%), 61/66 KDC có nhà sinh hoạt truyền thống (tỷ lệ 92%), có 03 TT văn hóa cấp xã, 06 CLB tuyên truyền và 05 CLB cồng chiêng. Năm 2017, toàn huyện có 5.803/6.705 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 86,50%; 49/66 KDC văn hóa, tỷ lệ 74,20%.

Quang cảnh buổi kiểm tra hiệu quả các mô hình tự quản ở khu dân cư tại xã Phước Mỹ

Thông qua Cuộc vận động đã phát huy động được quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân đều được đảm bảo, các quy ước, hương ước cộng đồng dân chủ bàn bạc thống nhất trước khi triển khai thực hiện; vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được phát huy, tính cộng đồng được đề cao, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Chương trình phòng, chống tội phạm được triển khai đồng bộ, đã có 12/12 xã, thị trấn xây dựng được các hộp thư tố giác tội phạm, xây dựng tại 66/66 KDC không có tội phạm và tệ nạn xã hội; 153 tổ đoàn kết tự quản an toàn; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội ma túy, HIV/AIDS được đẩy mạnh, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở  được chú trọng thông qua việc tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp; thông qua diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; diễn đàn góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện; diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa nhân dân với đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã kịp thời giải tỏa tâm lý của Nhân dân trong giải quyết việc làm cho thanh niên, thái độ thực thi công vụ của cán bộ công chức và lực lượng Công an trong thi hành công vụ.

Thời gian tới, để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa, Ủy ban MTTQ huyện xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động, xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả của các tổ chức, đoàn thể và các khu dân cư, xã, thị trấn. Chú trọng việc tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để hình thành các điển hình tiên tiến nhân ra diện rộng trên địa bàn. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với chính quyền và các đoàn thể trong đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Có thể khẳng định, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển... Với những kết quả trên là tiền đề giúp huyện ta vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Thông qua cuộc vận động, MTTQ huyện đã phát huy được vai trò chủ thể của nhân dân, góp công, góp sức, trí tuệ, nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức thành viên và chính quyền cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương./. Tường Quý

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị quán triệt các văn bản pháp luật mới về Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018
Nghiệm thu bàn giao nhà tình thương từ nguồn hỗ trợ của Hội đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TẠI XÃ VÙNG CAO HUYỆN PHƯỚC SƠN
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẵn sàng cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phước Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội
Lễ bàn giao nhà nhân ái số 29-30 tại huyện Phước Sơn
HỘI NGHỊ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN PHƯỚC SƠN LẦN THỨ 12 KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2014-2019
Tổng kết công tác mặt trận và các chuyên đề năm 2018.
Hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Hội nông dân tổng kết công tác hội năm 2018
    
1   2   3   4   5   6   7  
    
Các tin cũ hơn:
Triển khai hoạt động công đoàn trong quý II/2011
Đại hội Phụ nữ xã Phước Năng - đại hội điểm trong toàn huyện
Sơ kết giữa NK thực hiện Nghị quyết ĐH lần thứ IV LĐLĐ huyện NK 2008-2013
Phước Sơn : Kết thúc giải cầu lông công nhân viên chức lần thứ 3.2011
Phước Hòa điểm sáng trong công tác mặt trận
Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Đinh Văn Sưởi, thôn 3 Phước Mỹ
Phước Sơn kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội
Cuộc gặp của niềm tin !
Công đoàn ngành Giáo dục Phước Sơn làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện
PS: 500 đoàn viên thanh niên ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10