Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Huyện ủy Phước Sơn tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ 15
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 02/10/2018 .Lượt xem: 446 lượt.
Thực hiện Chương trình làm việc năm 2018, ngày 01/10/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ 15 để đánh giá tình hình các mặt công tác 9 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018;

Thông qua dự thảo Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020; Quán triệt một số Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy. Đặc biệt là Nghị quyết số 29, 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và chiến lược An ninh mạng quốc gia; Kết luận số 32-KL/TW, ngày 05/7/2018 của của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nỗi lên trong thời gian gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Quy định số 05, 06-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về kết nạp đảng đối với người vi phạm chính sách DS-KHHGĐ, người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo; Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị và xử lý, kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm; Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 14/9/2018 của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và một số nội dung quan trọng khác. Dự Hội nghị có các đồng chí Phạm Thế Quyền – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – TUV – PBT – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đoàn Văn Thông – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đồng chủ trì Hội nghị; các đồng chí bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; các đồng chí lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.


Theo dự thảo báo cáo tình hình thực hiện các mặt công tác 9 tháng đầu năm 2018 trình bày tại Hội nghị, cho thấy 9 tháng đầu năm, tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp Nhân dân nên đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, nhất là trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, tổng giá trị công nghiệp – xây dựng ước đạt 1.329 tỷ đồng – tăng 6,28% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 195 tỷ đồng, đạt 93,5% dự toán huyện giao; quốc phòng – an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác xây dựng đảng, chính quyền, hệ thống chính trị được đẩy mạnh, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khóa XII của Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, yếu kém mà dự thảo báo cáo đã nêu, như: Tiến độ triển khai và giải ngân nguồn vốn đầu tư XDCB, nguồn vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia, việc bố trí sắp xếp dân cư theo Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh  còn chậm; số vụ vi phạm pháp luật về quản lý và BVR tăng (tăng 34 vụ so với cùng kỳ năm 2017); số lượng đàn gia súc giảm nhiều (giảm 1.626 so với 2017); số hộ đủ điều kiện đăng ký thoát nghèo chưa đạt chỉ tiêu giao (376/450 hộ); một số cơ sở đảng tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 6, khóa XII chưa đảm bảo; việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức một số nơi còn hạn chế;... Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra giải pháp thực hiện các nhiệm vụ còn lại của 3 tháng cuối năm 2018.

Bế mạc Hội nghị mở rộng, đồng chí Phạm Thế Quyền – Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần làm việc nghiên túc, trách nhiệm của đại biểu dự Hội nghị. Đồng chí đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ 3  tháng cuối năm; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, đó là: Đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân các công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch; tập trung công tác thu ngân sách, phấn đấu thu vượt dự toán giao; tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản; hướng dẫn Nhân dân thu hoạch vụ Hè thu, đồng thời chú trọng công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, tăng cường công tác quản lý giết mỗ; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, tích cực vận động học sinh trong độ tuổi ra lớp. Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền cần tập trung chỉ đạo phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu giao; hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 và tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên; hoàn thành phương án sáp nhập thôn, tổ dân phố và tổ chức kỳ họp HĐND xã, thị trấn bất thường trong tháng 10/2018 để thông qua trước khi báo cáo về huyện; chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp một số đơn vị sự nghiệp ở huyện trong quý IV/2018.

                                                                               Văn phòng Huyện ủy

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị
Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành kiểm tra Đảng
Ngành kiểm tra Đảng qua 70 năm xây dựng và phát triển
Sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm - Tập huấn Chuyên đề “nhận diện âm mưu, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”
Thẩm định khoa học công trình Lịch sử Đảng bộ xã Phước Chánh (1945 - 2015)
Bí thư huyện ủy Phạm Thế Quyền tiếp xúc cử tri xã Phước Kim
Thông qua các báo cáo trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với huyện Phước Sơn
Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Phước Lộc
    
1   2   3   4   5   6   7   8  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10