Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Gần 200 cán bộ, CNVCLĐ tham gia học tập Nghị quyết Hội nghị TW 7, khóa XII
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 28/08/2018 .Lượt xem: 352 lượt.
Trong 02 ngày, 23/7 và 02/8/2018, Liên đoàn lao động huyện Phước Sơn tổ chức 02 lớp học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, khóa XII của Đảng. Tham dự có gần 200 cán bộ, CNVCLĐ ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia học tập.

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thông qua 3 nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết số 26 về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Nghị quyết chỉ rõ các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng cũng như đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; Nghị quyết số 27 về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.


Các Nghị quyết được Ban chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra đề cập đến những vấn đề lớn hệ trọng vừa cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản lâu dài có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển  bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu sắc trực tiếp đến đời sống tâm tư của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Sau Hội nghị, học viên tiến hành viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức của bản thân sau khi học tập các chuyên đề đồng thời có những kiến nghị, đề xuất, đề ra mục tiêu góp phần thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7.

                                                                                                                                      Hiến Phan

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bàn giao nhà Mái ấm công đoàn và Hội nghị tổng kết công đoàn trường học năm học 2017-2018
Giao ban khối LĐLĐ các huyện miền núi quý III năm 2018
Trên 200 cán bộ, CNVCLĐ ngoài Đảng tham gia học tập Nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XII
Năm 2018, có 33 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh.
Phúc tra 06 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại huyện Phước Sơn
Hội nghị cán bộ, công chức, lao động Cơ quan Huyện ủy năm 2018.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới
03 tập thể, 20 cá nhân được khen thưởng phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018;
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo và Luật An ninh mạng năm 2018
Tổng kết công tác vận động Hiến máu tình nguyện năm 2018
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Bảo vệ quyền lợi cán bộ nữ - góc nhìn từ hoạt động Ban nữ công
100% số xã, thị trấn có tổ chức công đoàn
Liên đoàn lao động huyện Phước Sơn tổ chức gắn biển hai công trình chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam
Xây dựng gia cấp công nhân, cái nhìn 5 năm thực hiện nghị quyết 20
Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2013
Giao ban công tác công đoàn cụm các miền núi
Trao nhà mái ấm công đoàn
Triển khai công tác công đoàn quý IV năm 2013
Liên đoàn lao động mở lớp quán triệt văn bản pháp luật mới.
KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MTDTTN VIỆT NAM (18/11/1930-18/11/2013)
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10