Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 25/06/2018 .Lượt xem: 417 lượt.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phước Sơn vừa phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở 3 lớp quán triệt, triển khai các kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 Khóa XII cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên đang công tác trên địa bàn huyện.

Tại đây, báo cáo viên của huyện đã quán triệt kế hoạch 139 của tỉnh ủy, kế hoạch 54 của Huyện ủy Phước Sơn về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và thông báo nhanh kết quả hội nghị TW 7. Đây là đợt học tập chính trị quan trọng nhằm giúp cho đội ngũ đảng viên nắm được quan điểm chỉ đạo của tỉnh, của huyện về những vấn đề trọng tâm của nghị quyết.


Được biết, nghị quyết trung ương 6 gồm: Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới./.

Anh Tuấn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị lần thứ 8
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính khóa 107
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ DÂN TỘC CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM KHẢO SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1557/QĐ-TTG NGÀY 10/9/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP NGÀY 18/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHƯỚC SƠN
Tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
Phước Sơn tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 14, Nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX
Bổi dưỡng chính trị hè năm 2018
Hoạt động của HĐND huyện Phước Sơn
HĐND tỉnh Quảng Nam giám sát việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
Hoạt động giao ban của HĐND huyện Phước Sơn tháng 9 năm 2018
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10