Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, xây dựng Phước Sơn phát triển nhanh theo hướng bền vững
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 22/05/2018 .Lượt xem: 2133 lượt.
Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Phước Sơn tiếp tục nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm giành nhiều thành tựu lớn hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, đưa Phước Sơn tiếp tục đi lên, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Cách đây 70 năm, nhằm đáp ứng yêu cầu công cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Ngày 12/10/1948, Tỉnh ủy và Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Quảng Nam quyết định tách châu Trà My để thành lập huyện Phước Sơn và huyện Trà My, nhằm tiếp tục xây dựng và củng cố vùng hậu cứ cách mạng của tỉnh Quảng Nam. Sau ngày thành lập huyện, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc Phước Sơn đoàn kết một lòng đi theo con đường cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ lãnh đạo, đã tập trung xây dựng và bảo vệ vững chắc vùng hậu cứ cách mạng qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, lập nên nhiều chiến công hiển hách, mà đỉnh cao là Chiến thắng Khâm Đức – Ngok Tavak (ngày 12/5/1968), giải phóng hoàn toàn huyện Phước Sơn, xóa sổ Cụm cứ điểm quân sự của địch trong vùng hậu cứ của ta, khai thông hành lang chiến lược Bắc – Nam và Đông – Tây đi qua địa bàn huyện, mở rộng vùng hậu cứ cách mạng khu 5, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng Mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.


Sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975), mặt dù đứng trước muôn vàn khó khăn thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc của huyện Phước Sơn đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, tập trung khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Sau 43 năm thống nhất đất nước và 32 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, huyện Phước Sơn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Từ một huyện nghèo, thuần nông, kinh tế tự cung, tự cấp, thu ngân sách trên địa bàn thấp, hoàn toàn lệ thuộc vào trợ cấp kinh phí từ cấp trên. Đến nay, kinh tế huyện nhà đã có bước phát triển vượt bậc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành công nghiệp, thượng mại – dịch vụ tăng. Năm 2017, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 70,6%, thương mại – dịch vụ chiếm 23,5%, nông – lâm nghiệp chiếm 5,9% trong tổng sản phẩm; thu ngân sách do kinh tế phát sinh trên địa bàn huyện đạt trên 450 tỷ đồng.


Trên lĩnh vực nông – lâm nghiệp, huyện chủ trương đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng, trồng rừng; phát triển kinh tế vườn đồi, vườn rừng, hình thành các vùng chuyên canh cây nguyên liệu, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Cùng với cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện đã ban hành các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất; nhờ vậy năng xuất cây trồng, tổng sản lượng lương thực có hạt tăng đáng kể, năm 2017 tổng sản lượng lương thực có hạt tăng gấp 3,24 lần so với năm 1997. Lĩnh vực Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp luôn được huyện quan tâm, tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển. Hiện nay trên địa bàn huyện có Nhà máy thủy điện ĐăkMi 3, ĐăkMi 4, ĐăkSa với công suất trên 270 MW đang hoạt động; Nhà máy thủy điện ĐăkMi 2, Nước Chè đang được đầu tư xây dựng; thu thuế từ các nhà máy thủy điện nộp ngân sách Nhà nước hàng năm trên 200 tỷ đồng. Việc phát triển mạnh các loại hình thương mại – dịch vụ đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện.


Được sự quan tâm đầu tư của Trung ương và tỉnh, cùng với nguồn ngân sách huyện, huyện đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Đến nay 12 xã, thị trấn đã có điện lưới quốc gia, trên 98% số hộ dùng điện; trên 90% đường liên thôn được bê tông hóa. Các tuyến đường như: Khâm Đức – Phước Thành, Phước Chánh - Phước Công – Phước Lộc, Phước Mỹ - Phước Công đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cùng với các tuyến đường Quốc lộ 14E và đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn đã hình thành mạng lưới giao thông thông suốt từ huyện đến xã và đến các địa phương khác trong cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đầu tư hạ tầng khu vực nông thôn, huyện đã ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, chỉnh trang đô thị thị trấn Khâm Đức, đến nay bộ mặt đô thị Khâm Đức khá khang trang, hiện đại, hầu hết các tuyến đường nội thị đạt tiêu chuẩn đường cấp 3, cấp 4 và cấp 5, trong đó có 31 tuyến đường được đặt tên. Thị trấn Khâm Đức đã được công nhận đô thị loại V, đang phấn đấu để cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tuy còn nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến nay đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần làm thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn miền núi Phước Sơn.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ. Hiện nay, toàn huyện có 28 trường học, trong đó 8 trường đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo phục vụ cho dạy và học; công tác phổ cập giáo dục các cấp học từ mần non đến trung học cơ sở được duy trì và giữ vững, chất lượng giáo dục tăng hằng năm. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân được chú trọng; cơ sở vật chất trang thiết bị và đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường. Hiện nay Trung tâm Y tế huyện có quy mô 80 giường bệnh, đạt 29 giường bệnh/vạn dân; đạt trên 13 Bác sĩ/vạn dân; 05 xã được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Dịch bệnh đã được khống chế và đẩy lùi; chất lượng dân số, tuổi thọ trung bình của người dân từng bước được nâng lên.

Hoạt động văn hóa – thể thao có nhiều khởi sắc, phong trào rèn luyện thể dục – thể thao nâng cao sức khỏe trong nhân dân có chuyển biến tích cực; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Hệ thống thông tin, tuyên truyền phủ kín tất cả các xã, thị trấn đáp ứng nhu cầu nghe nhìn, thông tin liên lạc cho người dân. Các chính sách an sinh xã hội, nhất là công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội được các cấp, các ngành, xã hội quan tâm thực hiện tốt; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Công tác giảm nghèo được triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 5%/năm, đến nay còn 38,26%.

Công tác Quốc phòng - an ninh luôn được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được đổi mới; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả. Từ một đảng bộ ban đầu mới thành lập chỉ 4 chi bộ và 27 đảng viên, đến nay toàn huyện có 53 tổ chức cơ sở đảng với gần 1.800 đảng viên, chất lượng ngày càng được nâng lên, điều đó nói lên bước trưởng thành không ngừng của Đảng bộ huyện.

Phấn khởi và tự hào với những thành tựu đã đạt được qua 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, quân và dân huyện nhà càng ý thức sâu sắc trách nhiệm, nêu cao ý chí quyết tâm, phấn đấu đưa Phước Sơn ngày càng phát triển nhanh theo hướng bền vững. Để đạt được mục tiêu đó, trong những năm tới, Đảng bộ, quân và dân huyện Phước Sơn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và những bài học kinh nghiệm của thời kỳ đổi mới, tiếp tục nỗ lực vượt khó, năng động, sáng tạo, triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra với những nội dung chính là:

Thứ nhất, tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo cơ cấu “Công nghiệp - Xây dựng, Dịch vụ và Nông - Lâm nghiệp". Tiếp tục đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trên lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp; phát huy lợi thế từ rừng để phát triển cây dược liệu, du lịch sinh thái. Khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, gia công chế biến. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; đẩy mạnh công tác giao khoáng quản lý bảo vệ rừng. Tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu xây dựng thị trấn Khâm Đức cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020.

Thứ hai, thường xuyên quan tâm, chăm lo phát triển văn hóa - xã hội; sắp xếp hợp lý mạng lưới trường lớp, vận động tối đa học sinh ra lớp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững kết quả phổ cập giáo duc. Đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết viêc làm cho lao động nông thôn. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội; chăm lo gia đình chính sách, người có công và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Bhnong. 

Thứ ba, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong tập hợp, đoàn kết các dân tộc; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; đổi mới phương thức vận động quần chúng theo hướng sâu sát cơ sở.

Thứ tư, tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân; hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác nội chính và cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Thứ năm, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ phát triển của địa phương. Thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho Đảng thật sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, xây dựng Phước Sơn tiếp tục đi lên, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

                                                                                                                 Đình Tài

                                                                                                       Văn phòng Huyện ủy

[Trở về]
Các tin mới hơn:
LỄ HỘI MỪNG LÚA MỚI
THÔNG TIN CHÍNH CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NƯỚC CHÈ, HUYỆN PHƯỚC SƠN, TỈNH QUẢNG NAM
HỘI THẢO KHOA HỌC THẨM ĐỊNH NỘI DUNG HỒI KÝ ĐỒNG CHÍ HỒ VĂN ĐIỀU – NGUYÊN BÍ THƯ HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Các tin cũ hơn:
Chiến thắng Khâm Đức 12.5
Thư chúc Tết Xuân Nhâm Thìn năm 2012 của Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn
Thư mời viết bài
Đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Diễn văn truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
Hội thi thể thao miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ VII năm 2012
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM huyện Phước Sơn nhiệm kì 2012-2017
Kỷ niệm 83 năm, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Thư cảm ơn của UBND huyện Phước Sơn
    
1   2   3  
    

QUẢNG CÁO