Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên về cải cách hành chính.
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 11/04/2018 .Lượt xem: 449 lượt.
Xác định công tác tuyên truyền cải cách hành chính là nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện, UBND huyện Phước Sơn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo tuyên truyền về cải cách hành chính kết hợp với phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến cán bộ, đảng viên tại đơn vị.

    Qua đó, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu và nội dung cải cách hành chính, tạo chuyển biến tích cực về tinh thần, thái độ làm việc, phục vụ nhân dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Đó là mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch số 55 về tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2018 do đồng chí chủ tịch UBND huyện Phước Sơn Nguyễn Mạnh Hà mới kí ban hành. Về tổ chức thực hiện, cùng với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn , phòng nội vụ, phòng tư pháp huyện thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của chủ tịch UBND huyện, văn phòng HĐND-UBND huyện chịu trách nhiệm thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một của, một cửa liên thông, khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời cung cấp thông tin về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính./.

                                                                                                                                                                                       Thanh Thảo
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hoạt động của HĐND huyện Phước Sơn
Hội thảo khoa học kỷ yếu 50 năm chiến thắng Khâm Đức và 70 năm thành lập huyện Phước Sơn
Hội nghị giao ban TT HĐND huyện và TT HĐND các xã thị trấn
Họp kiểm tra tiến độ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa -Trường Sa
Khen thưởng 15 tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khâm Đức.
Hội nghị thông qua nội dung tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị lần thứ 8
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính khóa 107
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

QUẢNG CÁO