Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 13
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 02/04/2018 .Lượt xem: 605 lượt.
Huyện ủy Phước Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 13 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ngày 29/3/2018, Huyện ủy Phước Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 13 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2018; quán triệt chương trình, kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW Đảng: Nghị quyết số 18 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị quyết số 20, 21 về công tác y tế và dân số trong tình hình mới; tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và một số nội dung quan trọng khác. Về dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Thế Quyền – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đoàn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – TUV – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, các ban ngành, đoàn thể huyện, các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn huyện; bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong Quý I, mặt dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của UBND huyện, sự nỗ lực phấn đấu của các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã đạt được những kết quả khả quan. Nỗi bậc trên lĩnh vực kinh tế đó là sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tiếp tục tăng so với cùng kỳ; chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế địa phương, triển khai việc bố trí, sắp sếp dân cư theo Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh, vận động 344 hộ đăng ký thoát nghèo (chỉ tiêu giao 450 hộ). Huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung thảo luận và ban hành các Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong công tác xây dựng Đảng đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường…


 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thế Quyền – Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, toàn huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Huyện ủy về nhiệm vụ năm 2018; các kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; đồng thời quan tâm thực hiện một số nội dung trọng tâm đó là: Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ “năm dân vận chính quyền”. Cấp ủy, Chính quyền các cấp, các cơ quan, ban ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh triển khai xây dựng nông thôn mới, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể được phân công giúp đỡ các xã phải tích cực nắm bắt tình hình cơ sở, tuyên tuyền vận động nhân dân đăng ký thoát nghèo, hướng dẫn sản xuất, chăn nuôi, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chỉ tiêu giao. Tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, công tác thu ngân sách, giải phòng mặt bằng, khẩn trương triển khai các công trình xây dựng cơ bản; triển khai có hiệu quả trồng cây dược liệu, cây gỗ lớn. Chuẩn bị các điều kiện, nội dung, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khâm Đức – Ngok Ta Vat (12/5/1968-12/5/2018) và 70 năm Ngày thành lập huyện Phước Sơn (12/10/1948-12/10/2018). Ngành GD&ĐT có giải pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19 của BCH TW Đảng về sắp xếp lại các đơn vị trường học theo hướng tinh gọn. Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Đảng ủy các xã, thị trấn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của BCH TW về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quy định số 127-QĐ/TW, ngày 01/3/2018 của BCH TW về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; đồng thời ban hành sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn theo Quy định 127-QĐ/TW.

                                                                                                                                                                             Đình Tài

                                                                                                                                                                 Văn phòng Huyện ủy
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6.
Giao ban công tác an ninh tư tưởng quý 1 năm 2018
Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên về cải cách hành chính.
Hoạt động của HĐND huyện Phước Sơn
Hội thảo khoa học kỷ yếu 50 năm chiến thắng Khâm Đức và 70 năm thành lập huyện Phước Sơn
Hội nghị giao ban TT HĐND huyện và TT HĐND các xã thị trấn
Họp kiểm tra tiến độ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa -Trường Sa
Khen thưởng 15 tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khâm Đức.
Hội nghị thông qua nội dung tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10