Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Họp triển khai nghị quyết số 19 của BCH trung ương khóa XII
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 19/03/2018 .Lượt xem: 406 lượt.
Sáng ngày 6/3 đ/c Nguyễn Mạnh Hà chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp góp ý xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết số 19 của ban chấp hành trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện.

Theo dự thảo tại cuộc họp đến năm 2020 huyện Phước Sơn sẽ giảm ít nhất 10% đơn vị sự nghiệp so với hiện nay, phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ về tài chính đến  năm 2025 sẽ tiếp tục giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2020 đến năm 2030 phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và cung ứng các dịch vụ công cơ bản. thông qua dự thảo đại diện phòng nội vụ, và các đơn vị sự nghiệp đã góp ý, nêu lên các giải pháp nhằm sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, tránh dàn trải, trùng lắp, giảm mạnh các đầu mối để nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập.


 Để thực hiện đúng theo lộ trình đã đề ra đ/c chủ tịch UBND huyện yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về mục tiêu ý nghĩa trong việc tổ chức sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời sẽ sát nhập một số đơn vị để giảm đầu mối như: sát nhập đài truyền thanh truyền hình với trung tâm văn hóa; Ban kiến thiết thị chính sát nhập với đội quy tắc đô thị; Giải thể trạm y tế thị trấn Khâm Đức đồng thời sát nhập trung tâm DSKHHGĐ với TTYT huyện; đối với ngành giáo dục sẽ sắp xếp lại các điểm trường đồng thời sát nhập hình thành trường phổ thông nhiều cấp học. đ/c chủ tịch cũng yêu cầu các đơn vị sự nghiệp tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc để nghị quyết 19 của ban chấp hành trung ương thực sự đi vào cuộc sống.

Công Dụng   

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Họp ban tổ chức lễ kỷ niệm ngày lễ lớn của huyện Phước Sơn
Hội nghị cán bộ chủ chốt
Đoàn giám sát HĐDTQH làm việc với huyện Phước Sơn.
Tình hình KT-XH, QPAN quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2018
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 13
Tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6.
Giao ban công tác an ninh tư tưởng quý 1 năm 2018
Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên về cải cách hành chính.
Hoạt động của HĐND huyện Phước Sơn
Hội thảo khoa học kỷ yếu 50 năm chiến thắng Khâm Đức và 70 năm thành lập huyện Phước Sơn
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10