Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO Ở CƠ SỞ
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 09/01/2018 .Lượt xem: 598 lượt.
Công tác tuyên giáo cơ sở có vai trò rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng cũng như nhiệm vụ chính trị ở địa phương; hiện nay ban tuyên giáo các xã, thị trấn đã đi vào nền nếp, từng bước nâng cao được hiệu quả, góp phần tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cơ sở phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương…

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo ở cơ sở vẫn còn một số mặt hạn chế, như: việc cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở thành quy chế hoạt động chưa rõ ràng; sự phân công và phối hợp giữa các thành viên trong ban tuyên giáo không chặt chẽ; đội ngũ cán bộ tuyên giáo đa phần là kiêm nhiệm, yếu về chuyên môn, nghiệp vụ và cả kỹ năng hoạt động…

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ở cơ sở, cấp ủy các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các yêu cầu sau:

Một là, cần nhận thức đúng công tác tuyên giáo ở cơ sở là nhiệm vụ của toàn đảng bộ, trước hết là của cấp ủy, ban thường vụ, bí thư và phó bí thư cấp ủy; ban tuyên giáo là cơ quan tham mưu, giúp việc cho cấp ủy về công tác tuyên giáo ở cơ sở. Vì vậy, cần phải củng cố, kiện toàn ban tuyên giáo đảm bảo số lượng và cơ cấu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy do bí thư hoặc phó bí thư đảng ủy làm trưởng ban, phó chủ tịch UBND xã (thị trấn) là phó ban và một cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo; đại diện UBMTTQVN và các đoàn thể xã (thị trấn), ban giám hiệu nhà trường và trạm y tế xã là thành viên. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về nhiệm vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở; cán bộ chuyên trách là người chịu trách nhiệm trước trưởng ban về vai trò tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của ban.

Hai là, cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo tham mưu cho trưởng ban xây dựng kế hoạch công tác năm, 6 tháng và từng quý về nhiệm vụ công tác tuyên giáo ở đơn vị mình, cụ thể:

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị tư tưởng và các lĩnh vực của công tác tuyên giáo ở cơ sở, như:

+ Kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, đảng viên; tuyên truyền các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở và tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân;

+ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Min gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đảng viên tiền phong, gương mẫu…;

+ Kế hoạch thực hiện công tác điều tra dư luận xã hội, tổ chức nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp mới nảy sinh, không để xảy ra “điểm nóng” về tư tưởng trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền, cổ vũ, động viên gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, việc làm hay để nhận rộng trong cộng đồng;

+ Kế hoạch hướng dẫn hoạt động trên các lĩnh vực khoa giáo: hướng dẫn thực hiện các quan điểm của Đảng, Nhà nước về giáo dục & đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế; dân số - gia đình và trẻ em; thể dục – thể thao; bảo vệ tài nguyên và môi trường;

+ Kế hoạch thực hiện công tác văn hóa, như: giúp cấp ủy chỉ đạo phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Bhnong, hướng dẫn hoạt động văn hóa – văn nghệ quần chúng, bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu…;

+ Kế hoạch sưu tầm, hệ thống hóa, khai thác và sử dụng tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng; đôn đốc việc biên soạn lịch sử đảng bộ và tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ba là, hằng năm tổ chức đăng ký và triển khai thực hiện tốt các nội dung, phong trào thi đua công tác tuyên giáo với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và kịp thời biểu dương, đề nghị cấp trên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác tuyên giáo ở đơn vị mình.

Bốn là, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động công tác tuyên giáo, đây là nội dung quan trọng trong hoạt động công tác tuyên giáo ở cơ sở, do đó cần xác định rõ nội dung, phương hướng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ (từ việc đề ra chương trình, kế hoạch công tác đến tổ chức triển khai thực hiện…); trong quá trình đó phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiếm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm…), có thể thực hiện theo từng chủ đề hoặc định kỳ tháng, quý, 6 tháng, cuối năm.

Năm là, phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo công tác với cấp ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy để kịp thời theo dõi chỉ đạo. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc trong tổ chức, hoạt động công tác tuyên giáo ở cơ sở để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo ngày càng tốt hơn.

                                                                                                                                                    Nguyễn Tường Vân

[Trở về]
Các tin mới hơn:
TỪ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA ĐẾN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC
Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho đối tượng là Dan quân và Thanh niên lên đường nhập ngũ.
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 88 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 03/02/1930 – 03/02/2018
Họp triển khai nghị quyết số 19 của BCH trung ương khóa XII
Họp ban tổ chức lễ kỷ niệm ngày lễ lớn của huyện Phước Sơn
Hội nghị cán bộ chủ chốt
Đoàn giám sát HĐDTQH làm việc với huyện Phước Sơn.
Tình hình KT-XH, QPAN quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2018
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 13
Tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6.
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10