Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 12 (khóa XX)
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 19/12/2017 .Lượt xem: 596 lượt.
Ngày 14/12/2017, Huyện ủy Phước Sơn tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 12 (khóa XX) nhằm đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2017, bàn phương phướng, nhiệm vụ năm 2018; thông qua báo cáo kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2017, bàn Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2018; thông qua Chương trình công tác năm 2018 của Huyện ủy...

     Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Nguyễn Viết Lợi – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; chủ trì Hội nghị: đồng chí Phạm Thế Quyền – Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đoàn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – TUV - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện; tham dự Hội nghị có các đồng chí Huyện ủy viên khóa XX, Chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các ban Đảng huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.


Qua nghe dự thảo báo cáo các mặt công tác năm 2017 trình bày tại Hội nghị, hầu hết các đại biểu đều tán thành với các dự thảo báo cáo và thống nhất nhận định: Thực hiện nhiệm vụ năm 2017 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình mưa bão đã gây thiệt hại lớn về người, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Song nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, tinh thần vượt khó của các tầng lớp nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, đa số các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,24%, giảm cao nhất trong vài năm gần đây, thu ngân sách Nhà nước tuy gặp một số khó khăn nhưng đến nay đã vượt dự toán (đạt 117% dự toán tỉnh giao), kết quả trên tạo tiền đề quan trọng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của năm 2018. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý và giao khoáng quản lý bảo vệ rừng,…


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Nguyễn Viết Lợi ghi nhận và biểu dương những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh huyện Phước Sơn đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh, đạt được kết quả trên có nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản nhất là tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng chí đề nghị trong thời gian đến, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy phát huy những mặt tích cực, tiếp tục tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhất là trong công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy; tăng cường các biện pháp tuần tra, trấn áp tội phạm, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng và phát huy khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2018. Đồng chí đề nghị huyện quan tâm chăm lo cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 sắp đến.

Cũng tại Hội nghị, trong phiên họp nội bộ, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2018 và Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2018. Đánh giá về quả kiểm tra, giám sát năm 2017, các đại biểu dự hội nghị cho rằng: Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có sự tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, việc kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên đã gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị; các tổ kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ huyện ủy phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thủ tục; thông báo kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy đã được các tổ chức cơ sở Đảng và cá nhân liên quan nghiêm túc tiếp thu, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, qua đó góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trên các lĩnh vực. Về chương trình kiểm tra giám sát năm 2018, được xây dựng trên cơ sở xác định những nhiệm vụ quan trọng, phát sinh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, như về công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác quốc phòng quân sự địa phương; việc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và bản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thảo luận về chương trình, đa số các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều thống nhất thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2018.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Phạm Thế Quyền – Bí thư Huyện ủy tiếp thu các ý kiến phát biểu của đại biểu, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền phát huy kết quả đạt được trong năm 2017, tập trung, quyết tâm cao hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh, trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, chính quyền năm 2018 là tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và hiện việc tinh giản biên theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời đề nghị các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt tinh thần Hội nghị TW 6, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết và Chương trình thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy Phước Sơn.

                                                                                                 Đình Tài – Văn phòng Huyện ủy 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thị trấn Khâm Đức tổng kết các mặt công tác
Huyện ủy Phước Sơn mở Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 (khóa XII) và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017.
NHÌN LẠI MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV (KHÓA XII) VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG GẮN VỚI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN PHƯỚC SƠN
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO Ở CƠ SỞ
TỪ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA ĐẾN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC
Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho đối tượng là Dan quân và Thanh niên lên đường nhập ngũ.
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 88 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 03/02/1930 – 03/02/2018
Họp triển khai nghị quyết số 19 của BCH trung ương khóa XII
Họp ban tổ chức lễ kỷ niệm ngày lễ lớn của huyện Phước Sơn
Hội nghị cán bộ chủ chốt
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10