Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 11, khóa XX, nhiệm kỳ 2015-20120
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 06/10/2017 .Lượt xem: 715 lượt.
Ngày 28/9/2017, Huyện ủy Phước Sơn tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 11, khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá tình hình nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thế Quyền Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Đoàn Văn Thông-PBT Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - TUV, PBT, CT UBND huyện, cùng các đồng chí, UVBCH, UBKT Huyện ủy khóa XX, lãnh đạo các ban đảng, văn phòng Huyện ủy, Trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Bí thư, PBT các Chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.


Trong 9 tháng đầu năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả khả quan. Thu kinh tế phát sinh trên địa bàn huyện đến ngày 31/8/2017 đạt 360,4 tỷ đồng, đạt 94,7% KH tỉnh giao. Tổng chi ngân sách huyện đến ngày 31/8/2017 là 241,7 tỷ đồng, đạt 68,4% KH huyện giao. Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện giao trồng 2.185ha, đạt 99,4% kế hoạch. Chăn nuôi gia súc, gia cầm nhìn chung cơ bản ổn định, không có dịch bệnh xảy ra; tổng đàn gia súc ước đạt 13.465 con, tổng đàn gia cầm ước đạt 32.000 con. Đầu tư xây dựng vườn ươm cây dược liệu tại xã Phước Chánh với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng; cấp cây dược liệu cho hộ dân 05 xã Vùng cao với kinh phí hơn 631 triệu/14,7ha.

Công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản tiếp tục được tăng cường. Trong 9 tháng đầu năm đã phát hiện và xử lý 125 vụ vi phạm. Giao khoán bảo vệ rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ/CP của Chính phủ cho 82 nhóm hộ/1.123 hộ, với 32.349 ha; giao rừng thuộc dự án KFW10 với diện tích 3.846 ha; trồng rừng ước đạt 650 ha, đạt 81.25% KH.

Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo. Đã hoàn thành việc đánh giá lại các tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh, kết quả bình quân toàn huyện đạt 6,3 tiêu chí/xã. Huyện đã chỉ đạo đẩy nhanh công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư gắn với xây dựng nông thôn giai đoan 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

 Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm; chính sách hỗ trợ gia đình chính sách, người có công cách mạng, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số được chỉ đạo thực hiện kịp thời đúng đối tượng, hoàn thành việc xây mới nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ 46/46 nhà. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn diễn ra sôi nỗi, hoạt động truyền thanh, truyền hình có bước phát triển, đáp ứng được nhu cầu nghe nhìn cho nhân dân. Đặc biệt Di tích lịch sử Chiến thắng Khâm Đức - Ngok Ta Vak đã hoàn thành hồ sơ và được UBND tỉnh quyết định công nhân là Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Về quốc phòng an ninh, trong 9 tháng đầu năm Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững ổn định tình hình an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ ở 03 xã Phước Xuân, Phước Công và Phước Chánh đạt kết quả khá.

Về công tác xây dựng chính quyền, Huyện ủy chỉ đạo thực hiện các nội dung về tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 39 -NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; rà soát lại đội ngũ công chức, viên chức cấp xã, huyện và định hướng tuyển dụng, bố trí công tác cho sinh viên tốt nghiệp đại học hệ cử tuyển và đội viên Dự án 600 PCT UBND xã.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ngày càng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; vai trò giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân được  phát huy, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện, nhiệm kỳ 2017-2022.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng thực hiện, kịp thời quán triệt và xây dựng kế hoạch, ban hành các chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư và Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng, khóa XII và các Chương trình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng công tác kiểm, giám sát và hướng dẫn xây dựng chuẩn mực đạo đức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII. Trong 9 tháng đầu năm đã kết nạp 60 đảng viên mới, chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho 138 đảng viên, cấp phát thẻ mới 118 thẻ đảng viên, trao huy hiệu Đảng cho 86 đồng chí, đồng thời lãnh đạo tổ chức hoàn thành Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020; có 24/66 chi bộ thôn, khối thực hiện Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam. Hoàn thành  xây dựng đề án vị trí việc làm cơ quan khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót như: Công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ; tình trạng khai thác lâm khoáng sản trái phép chưa được ngặn chặn triệt để; Tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp (49%). Công tác chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới còn hạn chế (giảm 07 tiêu chí so với năm 2016). Công tác đào tạo nghề gắn với việc làm, giảm nghèo triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn, việc triển khai thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện chưa đạt yêu cầu (36 trường hợp tảo hôn). Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, tội phạm về trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp, trong đó có 02 vụ liên tiếp xảy ra trên địa bàn gần đây gây xôn xao dư luận (cố ý gây thương tích làm chết Bảo vệ Trường THPT Khâm Đức, đánh người gây thương tích cướp tài sản tại xã Phước Kim), tai nạn giao thông tăng cả 03 tiêu chí…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được cũng như nhìn nhận rõ những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, Huyện ủy Phước Sơn xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm. Đó là, tập trung chỉ đạo hướng dẫn nhân dân thu hoạch vụ Hè Thu, chuẩn bị tốt các điều kiện cho vụ sản xuất Đông Xuân sắp đến; hoàn thành phương án mua cấp cây, con giống, vật tư nông nghiệp hỗ trợ sản xuất cho nhân dân. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện theo tinh thần Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 03/11/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam; thực hiện tốt công tác giao khoán QLBVR theo Nghị định 99, Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Phấn đấu giải ngân 100% KH vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp. Tăng cường hướng dẫn các xã về thực hiện chương trình nông thôn mới, tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nghề theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nhất là tội phạm về trật tự xã hội, ma túy; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động nắm bắt tình hình về tâm trạng xã hội, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đón Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

(Tác giả: Hoàng Đình Ba)

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phước Sơn Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 12 (khóa XX)
Thị trấn Khâm Đức tổng kết các mặt công tác
Huyện ủy Phước Sơn mở Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 (khóa XII) và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017.
NHÌN LẠI MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV (KHÓA XII) VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG GẮN VỚI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN PHƯỚC SƠN
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO Ở CƠ SỞ
TỪ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA ĐẾN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC
Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho đối tượng là Dan quân và Thanh niên lên đường nhập ngũ.
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 88 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 03/02/1930 – 03/02/2018
Họp triển khai nghị quyết số 19 của BCH trung ương khóa XII
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10