Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Tình hình KT-XH, QP-AN 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 04/10/2017 .Lượt xem: 554 lượt.
Lĩnh vực kinh tế: Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện gieo trồng 2.185 ha, đạt 99,4% KH. Trong đó lúa nước 838ha, đạt 100 %KH, năng suất 41 tạ/ha; cây ngô 413ha, đạt 97,2%KH; sắn 248 ha, đạt 94,2%KH; rau đậu các loại 60 ha, đạt 95,2%KH. Tổng sản lượng lương thực có hạt 5.381 tấn, đạt 97,8% KH (giảm 131 tấn so với cùng kỳ).

Tổng đàn gia súc 13.465 con (giảm 3.250 con so với cùng kỳ), trong đó: Đàn bò 3.826 con, đàn trâu 2.906 con, đàn heo 6.400 con, đàn dê: 333 con; tổng đàn gia cầm 32.000 con; tiêm phòng trên đàn gia súc đạt 62%/tổng đàn.

- Quản lý tài nguyên, môi trường: Trong 9 tháng đã kiểm tra, xử lý 125 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, tăng 03 vụ so với cùng kỳ, tịch thu 147,7 m3 gỗ các loại, tạm giữ 18 xe ô tô, 13 mô tô,…bán lâm sản và tiền phạt với số tiền là 798 triệu đồng; tổ chức 06 đợt truy quét đẩy đuổi các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép. Cấp 202 Giấy chứng nhận quyền SDĐ/54,07 ha; cấp đổi, cấp lại 70 GCN quyền SDĐ/9,3 ha; chi trả bồi thường GPMB 21 công trình, với kinh phí 22,8 tỷ đồng/65,8ha cho 550 hộ bị ảnh hưởng. Trồng mới khoảng 650 ha rừng, đạt 81,25%KH; thực hiện khoanh nuôi tái sinh rừng 58 ha; chăm sóc rừng trồng thay thế của các dự án thủy điện là 205,45 ha. Giao khoán quản lý BVR theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho 82 nhóm hộ/1.123 hộ/32.349 ha rừng và quản lý rừng (KFW10) với diện tích 3.846 ha/03 thôn/02 xã.

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng 110,833 tỷ đồng, tăng 9,05% so với cùng kỳ. Sản lượng điện của các Nhà máy thủy điện (ĐM3, 4, ĐăcSa) đạt 785 triệu Kwh, doanh thu 704,5 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 186,371 tỷ đồng, tăng 7,36% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2017 là 173,072 tỷ đồng (xây dựng mới 52 công trình, thanh toán nợ 16 công trình); đến nay hầu hết các công trình đã triển khai thi công, tỷ lệ giải ngân đạt 50% KH. Hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030; đang hoàn chỉnh thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận thị trấn Khâm Đức đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5.

- Tổng thu phát sinh kinh tế trên địa bàn huyện ước đạt 365,4 tỷ đồng, đạt 95,5 % kế hoạch huyện giao. Tổng chi ngân sách huyện 256,7 tỷ đồng, đạt 72,6 % KH huyện giao; trong đó: chi đầu tư phát triển: 99,5 tỷ đồng, đạt 60,7%KH; chi thường xuyên 105 tỷ đồng, đạt 67,825 % KH huyện giao; bổ sung ngân sách xã 52,2 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên 354 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay trên 251 tỷ đồng.

Văn hóa - xã hội: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017; tỷ lệ học sinh hoàn hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,13%, tốt nghiệp THPT đạt 94,7%. Công tác phổ cập các cấp học được duy trì, giữ vững và nâng cao về chất lượng; cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, các cơ sở y tế đã khám 53.288 lượt người, chữa bệnh 4.139 lượt người; đã có thêm 03 xã công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 05 xã). Tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện Phước Sơn lần thứ VIII năm 2017; tham gia Lễ hội trình diễn Cây Nêu và giao lưu văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số tại huyện Tây Giang; hoàn thành hồ sơ đề nghị và được UBND tỉnh quyết định công nhận Di tích lịch sử Chiến thắng Khâm Đức – Ngok Ta vak là di tích lịch sử cấp tỉnh; phong trào xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm chỉ đạo sâu sát. Hoạt động truyền thanh, truyền hình, Website huyện, Bản tin nội bộ của huyện góp phần định hướng thông tin, kịp thời đưa thông tin về cơ sở. Các chính sách người có công, an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt; công tác giảm nghèo, đào tạo nghề gắn với việc làm được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Quốc phòng, an ninh: Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội được cấp ủy Đảng, chính quyền quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Các chỉ tiêu về tuyển quân, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, xây dựng lực lượng, khu vực phòng thủ; xây dựng xã, thị trấn vững mạnh toàn diện về quốc phòng an ninh. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; công tác dân vận trong lực lượng vũ trang … được các cấp, các ngành, Công an, Quân sự tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc. Việc duy trì Quy chế phối hợp giữa Quân sự và Công an theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ thực hiện chặt chẽ và thường xuyên.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017

1. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thu hoạch vụ Hè Thu; chuẩn bị tốt các điều kiện cho vụ sản xuất Đông Xuân 2017-2018; thực hiện tốt Phương án quản lý bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh; hướng dẫn nhân dân kỹ thuật trồng cây dượt liệu; thực hiện có hiệu quả công tác giao khoán QLBVR theo Nghị định 99 của Chính phủ và Dự án KFW10.

2. Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các loại đất; xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Đẩy đẩy nhanh tiến hoàn thành các công trình, dự án; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư năm 2017. Thực hiện có hiệu quả Chương trình 30a, Chương trình 135, nông thôn mới. Triển khai thực hiện sắp xếp, bố trí dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

3. Chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động thương mại - dịch vụ; tăng cường các biện pháp quản lý thị trường; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các ngành dịch vụ bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải. Tăng cường quản lý thu – chi ngân sách, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi. Chuẩn bị các điều kiện để triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.

4. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tăng cường các biện pháp truyền thông về dân số, sức khoẻ sinh sản; phấn đấu giảm tình trạng tảo hôn. Thực hiện có tốt các chính sách người có công, an sinh xã hội; hoàn thành tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2017, phấn đầu giảm tỷ lệ hộ nghèo 7%/năm. Nâng cao chất lượng công tác truyền thanh - truyền hình, hoạt động văn hóa – thể thao; chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá phong trào xây dựng đời sống văn hoá; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khâm Đức - Ngok Ta Vat (12/5/1968 - 12/5/2018) và 70 năm Ngày thành lập huyện Phước Sơn (12/10/1948-12/10/2018) và Lễ hội VHTT 09 huyện Miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2018.

5. Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng – công tác quân dự địa phương năm 2017 và làm tốt công tác chuẩn bị giao quân năm 2018. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội, ma túy; thực hiện tốt các biện pháp kiềm chế, giảm thiếu tai nạn giao thông; giữ vững ANCT và trật tự ATXH trên địa bàn huyện.

                                                                                                            Văn phòng Huyện ủy

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại biểu Quốc hội đơn vị Quảng Nam tiếp xúc cử tri tại xã Phước Đức huyện Phước Sơn
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 11, khóa XX, nhiệm kỳ 2015-20120
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phước Sơn Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 12 (khóa XX)
Thị trấn Khâm Đức tổng kết các mặt công tác
Huyện ủy Phước Sơn mở Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 (khóa XII) và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017.
NHÌN LẠI MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV (KHÓA XII) VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG GẮN VỚI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN PHƯỚC SƠN
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO Ở CƠ SỞ
TỪ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA ĐẾN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC
Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho đối tượng là Dan quân và Thanh niên lên đường nhập ngũ.
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10