Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 03/08/2017 .Lượt xem: 541 lượt.
Sáng ngày 28/7/2017, Huyện ủy Phước Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng. Có 143 đại biểu là cán bộ chốt trong toàn huyện về tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đồng chí Phạm Thế Quyền, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đoàn Văn Thông Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà Phó Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND Huyện triển khai, quán triệt, học tập các Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3-6-2017 về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3-6-2017 về "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3-6-2017 "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước". Bên cạnh Ban Thường vụ Huyện ủy còn triển khai kế hoạch tổ chức, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng Khóa XII, Triển khai quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/2/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng; Quán triệt Công văn số 1203-CV/BTCTU và công văn số 259-CV/HU, ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Huyện ủy Phước Sơn về xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Quy định của Đảng đối với cán bộ, đảng viên; Triển khai Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 25/7/2017 của Ban Chỉ đạo Huyện ủy Phước Sơn về tổng kết thực hiện chiến lược cán bộ.


  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Thế Quyền - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh: Để quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và các Quy định, Công văn, Kế hoạch của Trung Ương, của Tỉnh của Huyện cần nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết; bám sát vào quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu vận dụng vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, nhằm triển khai thực hiện nghị quyết một cách có hiệu quả, thiết thực.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa các nghị quyết quan trọng này vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện đã đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội có kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Phòng Văn hóa thông tin; Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện thường xuyên đưa tin, bài, phản ánh kết quả tổ chức học tập rộng rãi đến Nhân dân trên và các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp nhằm góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.                                                                  

                                                                            (Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy)

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Nam làm việc tại huyện Phước Sơn
Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Phước Lộc
Phước Sơn tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng.
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH VỀ TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC VÀ ĐẠO ĐỨC
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN, TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT GIỮA ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN
Phước Sơn hội nghị huyện ủy lần thứ 11 nhiệm kì 2015-2020.
Giao ban thường trực HĐND huyện với HĐND nhân dân các xã, thị trấn.
Tình hình KT-XH, QP-AN 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
Đại biểu Quốc hội đơn vị Quảng Nam tiếp xúc cử tri tại xã Phước Đức huyện Phước Sơn
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 11, khóa XX, nhiệm kỳ 2015-20120
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10