Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Hoạt động của HĐND huyện Phước Sơn
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 01/08/2017 .Lượt xem: 525 lượt.
Trong 02 ngày, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 7 năm 2017, HĐND huyện Phước Sơn khoá XI tổ chức kỳ họp thứ 4.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tập trung đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2017 và thảo luận, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2017; phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016; xem xét các báo cáo về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2017; quyết định chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện.


Tại kỳ họp, HĐND huyện đã ban hành 7 Nghị quyết: Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018; Nghị quyết về thông qua điều chỉnh chung Quy hoạch xây dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận đến năm 2020 và 2030; Nghị quyết về quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách huyện - xã và huy động nhân dân cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện; Nghị quyết về miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân khoá XI; Nghị quyết bầu bổ sung Uỷ viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Phạm Hết

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII
Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Nam làm việc tại huyện Phước Sơn
Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Phước Lộc
Phước Sơn tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng.
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH VỀ TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC VÀ ĐẠO ĐỨC
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN, TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT GIỮA ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN
Phước Sơn hội nghị huyện ủy lần thứ 11 nhiệm kì 2015-2020.
Giao ban thường trực HĐND huyện với HĐND nhân dân các xã, thị trấn.
Tình hình KT-XH, QP-AN 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
Đại biểu Quốc hội đơn vị Quảng Nam tiếp xúc cử tri tại xã Phước Đức huyện Phước Sơn
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10