Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 14/07/2017 .Lượt xem: 553 lượt.
Ngày 10 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường UBND huyện, Huyện ủy Phước Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhằm sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và quán triệt Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

Nghị quyết 11-NQ/TU về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục & đào tạo; thông qua các chương trình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển du lịch; về quản lý, bảo vệ môi trường; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); 02 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác cán bộ dân tộc thiểu số; 03 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo đối với các hội quần chúng. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết 14-NQ/TW về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Chỉ thị 17-CT/TW về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới và 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. Hội nghị triển khai học tập chuyên đề 2017 vể phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phạm Thế Quyền – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đoàn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Nguyễn Mạnh Hà – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng 136 cán bộ chủ chốt, gồm các đồng chí Huyện ủy viên (khóa XX), Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, bí thư, phó bí thư 54 TCCS Đảng trực thuộc và lãnh đạo các ban đảng Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện, chủ tịch UBND của 12 xã, thị trấn và các đồng chí giảng viên kiêm chức, ủy viên ủy ban kiểm tra và báo cáo viên huyện ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó bí thư Thường trực Đoàn Văn Thông thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm. Báo cáo nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2017 các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân toàn huyện đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện có kết quả mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm: kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, vụ Đông Xuân 2016 – 2017 đạt trên 98% KH (cả diện tích, năng suất và sản lượng). Vụ Hè Thu đã gieo trồng trên 79% KH; đàn gia súc, gia cầm trên 44.500 con; công tác quản lý tài nguyên, môi trường được chú trọng. Giá trị sản xuất CN – XD, tăng 9,05%, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tăng 13,25% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư XDCB đã phân bổ 156,232 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân đạt 28% KH. Tổng thu ngân sách huyện 333 tỷ đồng, đạt 85,4 % KH năm; tổng chi ngân sách huyện 156,165 tỷ đồng đạt 44,2% KH năm; dư nợ tín dụng trên 235 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh đều hoàn thành tốt. Tổ chức bộ máy và hoạt động của hệ thống chính trị đã đi vào nền nếp; công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc; đã kết nạp được 53 đảng viên và chuyển chính thức cho 87 đồng chí.

(Toàn cảnh Hội nghị Huyện ủy lần thứ 10)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Phạm Thế Quyền thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, thực hiện có kết quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, cụ thể: (1) Tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ Hè Thu, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng Nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ XDCB; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách và lập kế hoạch KT-XH, dự toán ngân sách năm 2018. (2) Nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nhất là chuẩn bị tốt năm học mới; xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; giảm tỷ lệ hộ nghèo 7% theo Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy; tổ chức thành công Đại hội thể thao huyện và chuẩn bị các điều kiện tiến tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khâm Đức - Ngok Tavak và 70 năm Ngày thành lập huyện Phước Sơn. (3) Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, giữ vững ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn. (4) Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý điều hành của các cấp chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. (6) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời các cấp ủy Đảng phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức học tập sâu rộng Chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “từ diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và hội, đoàn viên của các đoàn thể, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và từng cơ quan, đơn vị./.

                                                                       Tác giả Nguyễn Tường Vân

                                                               Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phước Sơn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị triển khai quyết định số 2085 của thủ tướng chính phủ
Hoạt động của HĐND huyện Phước Sơn
Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII
Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Nam làm việc tại huyện Phước Sơn
Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Phước Lộc
Phước Sơn tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng.
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH VỀ TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC VÀ ĐẠO ĐỨC
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN, TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT GIỮA ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN
Phước Sơn hội nghị huyện ủy lần thứ 11 nhiệm kì 2015-2020.
Giao ban thường trực HĐND huyện với HĐND nhân dân các xã, thị trấn.
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10