Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN MỞ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 (KHÓA XX)
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 31/03/2017 .Lượt xem: 777 lượt.
Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường UBND huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phước Sơn (khóa XX) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I và đề ra nhiệm vụ quý II/2017;

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về Phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về Quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025; Quán triệt kế hoạch của Huyện ủy về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về an toàn vệ sinh thực phẩm và Hướng dẫn của Trung ương về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng… Hội nghị thống nhất thông qua các báo cáo sơ kết, tổng kết của Huyện ủy về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy trên các lĩnh vực: Tôn giáo; trật tự an toàn giao thông; phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục & đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020…

                           Toàn cảnh Hội nghị Huyện ủy lần thứ 9 (khóa XX)

Về dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Châu – Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và trên 130 đại biểu, gồm: các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện (khóa XX), Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; bí thư, phó bí thư các TCCS Đảng; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn và chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Ủy viên UBKT, Báo cáo viên Huyện ủy và Giảng viên kiêm chức TTBDCT huyện.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi – UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Phạm Thế Quyền – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí Đoàn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Mạnh Hà – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị. Hội nghị được nghe các đồng chí Đoàn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Mạnh Hà – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và Trưởng các Ban Đảng Huyện ủy thông qua các báo cáo theo chương trình đề ra. Hội nghị thống nhất đánh giá, trong quý I năm 2017, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết của Huyện ủy: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 1.259 héc ta (trong đó lúa nước 493/503 ha); Tổng đàn gia súc 13.705 con; gia cầm 28.000 con; Trồng rừng 70 ha; Giá trị sản xuất CN – XD ước đạt 71,266 tỷ đồng, tăng 7,12% so với cùng kỳ; Sản xuất điện năng đạt 284 triệu KWh, doanh thu 299,879 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 52,476 tỷ đồng, tăng 11,14% so với cùng kỳ; Tổng vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách huyện 95,3 tỷ đồng/ 46 công trình, tỷ lệ giải ngân đạt 9% KH; Tổng thu Ngân sách huyện đạt 95,8 tỷ đồng, đạt 33,5% KH; Tổng chi Ngân sách địa phương 52,3 tỷ đồng, đạt 18,3 % KH.

Các ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn đã tổ chức nhiều hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân, chào mừng các ngày lễ lớn đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân; Ngành giáo dục & Đào tạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016 – 2017; Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và công tác Dân số KHHGĐ có nhiều cố gắng; các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện chu đáo. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ và đảng viên không ngừng nâng cao; Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và hoạt động của MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở nâng lên đáng kể.

                             Bí thư Huyện ủy Phạm Thế Quyền kết luận Hội nghị

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế: Công tác quản lý bảo vệ tài nguyên chưa tốt, tình trạng khai thác lâm, khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra; Tiến độ triển khai các dự án đầu tư XDCB chậm, tỷ lệ giải ngân thấp; Công tác quản lý thị trường, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường… còn bất cập; Việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn gặp nhiều khó khăn; Công tác cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu; Trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp; Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước chất lượng còn thấp; Công tác tổ chức và cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và hoạt động của hệ thống MTTQ, các đoàn thể còn một số mặt hạn chế…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các ý kiến phát biểu, thảo luận của đại biểu, Bí thư Huyện ủy Phạm Thế Quyền kết luận Hội nghị và yêu cầu các cấp, các ngành nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Quý II/ 2017, trọng tâm là đẩy mạnh sản xuất nông – lâm nghiệp, tăng cường quản lý bảo vệ tài nguyên và môi trường; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững; phát triển kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; tăng cường quản lý đầu tư XDCB và thu, chi ngân sách; rà soát, kiến nghị điều chỉnh Quy hoạch thị trấn Khâm Đức. Tiếp tục chỉ đạo tốt nhiệm vụ năm học 2016 – 2017; Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; công tác DS-KHHGĐ, chú trọng giảm tỷ lệ sinh con thứ 3+ và tình trạng tảo hôn; Thực hiện tốt các chính sách bảo trợ xã hội; Đẩy mạnh hoạt động văn hoá, thể thao, phát thanh, truyền hình, tổ chức thành công Đại hội thể thao cấp huyện. Triển khai diễn tập theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị tại các xã Phước Công, Phước Chánh và Phước Xuân; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Đổi mới công tác dân vận của đảng bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống dân vận cơ sở…, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân./.

                                                                   Tác giả: Nguyễn Tường Vân

                                                             Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phước Sơn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN – TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO QUÝ I NĂM 2017
Hoạt động giao ban của HĐND huyện Phước Sơn tháng 04 năm 2017
Giao lưu điển hình tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên VTV 1
UBND huyện Phước Sơn: Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành các mặt 5 tháng đầu năm 2017
Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Phước Thành
Trao huy hiệu 45 tuổi Đảng cho 1 đảng viên
Tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Phước Sơn.
HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10
Hội nghị triển khai quyết định số 2085 của thủ tướng chính phủ
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10