Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Nâng cao năng lực của ban dự án cấp xã
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 22/03/2017 .Lượt xem: 1263 lượt.
Trong quy định của Dự án giảm nghèo Tây Nguyên, các tiểu dự án trong HP1 là phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn bản và Tiểu hợp phần 2 tự chủ và đa dạng hóa thu nhập sẽ phân cấp cho xã làm chủ đầu tư.

Quá trình phân cấp cho xã làm chủ đầu tư được thực hiện theo lộ trình. Với các xã đáp ứng đủ các tiêu chí phù hợp thì sẽ được phân cấp làm chủ đầu tư ngay trong năm đầu tiên thực hiện Dự án. Với các xã chưa đáp ứng được đủ các tiêu chí cần thiết thì sẽ được tập huấn nâng cao năng lực để có đủ năng lực thực hiện vai trò chủ đầu tư. Theo đó, sau khi thành lập và từng bước được cũng cố, kiện toàn đội ngũ dự án, Ban phát triển 5 xã vùng cao dần phát huy vai trò của mình trong việc triển khai các hợp phần tại địa phương, cùng với Ban quản lý dự án của huyện triển khai có hiệu quả chính sách giảm nghèo theo hướng bền vững. Thanh Thúy

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nâng cao năng lực của ban dự án cấp xã
Phân công cán bộ xã tham gia giúp đỡ thôn thực hiện chương trình giảm nghèo
Tập huấn xây dựng và vận hành tổ nhóm LEG cho các xã thuộc vùng Dự án Giảm nghèo tại huyện Phước Sơn
Đoàn kinh tế quốc phòng 207 mở hội nghị triển khai dự án giảm nghèo năm 2017
Tổng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 138 tỷ 575 triệu đồng
Tổng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 138 tỷ 575 triệu đồng
Năm 2018, có 33 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh.
Giảm nghèo bền vững từ Nghị quyết 22
Các tin cũ hơn:
Những bước đầu của Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tại huyện Phước Sơn
Khởi sắc từ mô hình sản xuất lúa nước
Lập kế hoạch thực hiện hiệu quả dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Liên kết đối tác sản xuất Ngô lai – Động lực cho người dân thoát nghèo
Nhân rộng các mô hình phát triển liên kết vùng thị trường
Hiệu quả từ tiểu dự án nuôi heo đen

QUẢNG CÁO