Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Nhân rộng các mô hình phát triển liên kết vùng thị trường
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 17/01/2017 .Lượt xem: 1349 lượt.
Nhằm phát triển sinh kế bền vững, năm 2016 dự án giảm nghèo Tây Nguyên đã xây dựng nhiều mô hình trồng trọt-chăn nuôi như: mô hình sản xuất thâm canh lúa nước, mô hình sản xuất ngô lai, nuôi vịt xiêm, nuôi heo thịt...

Tại các xã thuộc vùng dự án tạo cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho 297 hộ gia đình. Ngoài xây dựng các mô hình sản xuất, dự án còn thực hiện 4 nhóm phát triển liên kết thị trường trồng ngô lai với diện tích khoảng 28 ha và 27 hộ hưởng lợi. Sau khi được lựa chọn xây dựng, cán bộ dự án sẽ trực tiếp theo dõi việc triển khai, đảm bảo các hộ đáp ứng đúng quy trình sản xuất cây ngô, sau khi thu hoạch, số ngô hạt sẽ được đầu mối của công ty thu mua tại chỗ cho bà con nông dân. Như vậy, tham gia mô hình sản xuất gắn với liên kết thị trường các hộ sẽ không phải lo lắng trong việc tìm đầu ra sau khi thu hoạch, từ đó chú trọng khâu sản xuất, chăm sóc phấn đấu đạt năng suất đạt cao nhất.                                                                                                                                             Thanh Thúy

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hiệu quả từ tiểu dự án nuôi heo đen
Nâng cao năng lực của ban dự án cấp xã
Nâng cao năng lực của ban dự án cấp xã
Phân công cán bộ xã tham gia giúp đỡ thôn thực hiện chương trình giảm nghèo
Tập huấn xây dựng và vận hành tổ nhóm LEG cho các xã thuộc vùng Dự án Giảm nghèo tại huyện Phước Sơn
Đoàn kinh tế quốc phòng 207 mở hội nghị triển khai dự án giảm nghèo năm 2017
Tổng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 138 tỷ 575 triệu đồng
Tổng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 138 tỷ 575 triệu đồng
Năm 2018, có 33 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh.
Giảm nghèo bền vững từ Nghị quyết 22
Các tin cũ hơn:
Những bước đầu của Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tại huyện Phước Sơn
Khởi sắc từ mô hình sản xuất lúa nước
Lập kế hoạch thực hiện hiệu quả dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Liên kết đối tác sản xuất Ngô lai – Động lực cho người dân thoát nghèo

QUẢNG CÁO