Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN – TRIỂN KHAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 20/12/2016 .Lượt xem: 769 lượt.
Sáng ngày 15/12/2016, tại hội trường UBND huyện, Huyện ủy Phước Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự hội nghị có 178 cán bộ chủ chốt (huyện, xã, thị trấn). Các đồng chí: Phạm Thế Quyền – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đoàn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Mạnh Hà – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XX); Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh trên địa bàn; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; các đồng chí Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Báo cáo viên Huyện ủy và Giảng viên kiêm chức Trung tâm BDCT huyện.


                Đ/c Phạm Thế Quyền – Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xây dựng hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị…

Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành trong huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW (khóa XII) và chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, coi đó là việc làm thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và từng cơ quan, đơn vị… Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải thực hiện chặt chẽ, đúng phương châm “Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và tinh thần tự giác học tập, làm theo của cán bộ, đảng viên”.


Đ/c Đỗ Văn Bình – Trưởng phòng LLCC-LSĐ Ban Tuyên giáo TU Quảng Nam báo cáo chuyên đề

Hội nghị được nghe đồng chí Đỗ Văn Bình – Trưởng phòng Lý luận Chính trị & Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam báo cáo Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp đại biểu nắm rõ hơn về toàn bộ di sản mà người để lại; về cuộc đời hoạt động cách mạng của Người; về hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta để giải phóng cho dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân… Về những chuẩn mực giá trị của đạo đức cách mạng và nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người là tấm gương sáng trong mỗi hành động, lời nói, việc làm… Phong cách của Người là tư duy độc lập, tự chủ, gắn lý luận với thực tiễn; dân chủ, khoa học, kỹ cương; làm việc tới nơi, tới chốn, ứng xử văn hóa, đầy tính nhân văn, yêu dân, trọng dân; nói đi đôi với làm; sống thanh cao, trong sạch, giản dị, tự mình nêu gương…

Từ những nội dung cốt lõi và mới trong Chỉ thị 05-CT/TW, đồng chí gợi mở cho các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là ngọn đuốc soi đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

                                                              Nguyễn Tường Vân

                                                                                                   Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phước Sơn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
Nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Huyện ủy
Trao Huy hiệu 60, 50, 45, 30 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2017
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 2016, triển khai phong trào năm 2017
HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN MỞ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 (KHÓA XX)
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN – TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO QUÝ I NĂM 2017
Hoạt động giao ban của HĐND huyện Phước Sơn tháng 04 năm 2017
Giao lưu điển hình tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên VTV 1
UBND huyện Phước Sơn: Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành các mặt 5 tháng đầu năm 2017
Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Phước Thành
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10