Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
38 CUỘC KIỂM TRA, GIÁM SÁT; THI THÀNH KỶ LUẬT 13 ĐẢNG VIÊN VÀ ĐÌNH CHỈ SINH HOẠT ĐẢNG 02 TRƯỜNG HỢP
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 08/12/2016 .Lượt xem: 826 lượt.
Đó là kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở Đảng bộ huyện Phước Sơn trong năm 2016, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, củng cố niềm tin trong cán bộ và nhân dân.

Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện Phước Sơn khóa XX và đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020, các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần đưa đường lối Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống; ngăn ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giúp cán bộ, đảng viên giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, đem lại niềm tin cho nhân dân.

Năm 2016, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ huyện Phước Sơn có nhiều chuyển biến tích cực. Ngay từ đầu năm, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Trong đó, đã tham mưu cho các cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các quy định, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những nội dung liên quan đến nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, như: Quyết định số 68-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về quy chế giám sát trong Đảng; Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và các hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy…

Trong năm, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành 38 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 38 tổ chức đảng cấp dưới và 28 đảng viên (tăng 11 tổ chức và 17 đảng viên so với năm 2015). Trong đó, Huyện ủy kiểm tra 07 tổ chức cơ sở đảng và 12 đảng viên (cán bộ huyện ủy quản lý); giám sát 02 tổ chức cơ sở đảng và 04 đảng viên (cán bộ huyện ủy quản lý). Các cấp ủy cơ sở kiểm tra 10 chi bộ trực thuộc và 02 đảng viên (cán bộ cấp ủy cơ sở quản lý); giám sát 10 chi bộ trực thuộc và 05 đảng viên (cán bộ cấp ủy cơ sở quản lý). Các chi bộ cơ sở khối cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp đã xây dựng chương trình, kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ của người đảng viên…

Ngoài ra, ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng, kịp thời kiểm tra, giám sát các dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là kiểm tra vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng; vi phạm Quy định 47-QĐ/TW của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình… Đồng thời kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của ủy ban kiểm tra; kiểm tra việc quản lý thu, chi ngân sách; thu, nộp và sử dụng đảng phí; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên; thẩm tra phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên phục vụ cho công tác đào tạo, bổ nhiệm cán bộ...


Đ/c Hồ Điều – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu nhiệm vụ công tác kiểm tra năm 2016

tại Hội nghị cấp ủy mở rộng (ngày 05/12/2016)

Để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn ngừa, ngăn chặn tiêu cực, lãng phí và xử lý nghiêm minh những sai phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở đã quyết định thi hành kỷ luật 13 đảng viên (giảm 7% so với năm 2015) bằng các hành thức: Khiển trách 10 trường hợp; cảnh cáo 02 trường hợp; khai trừ Đảng 01 trường hợp; ngoài ra còn đình chỉ sinh hoạt đảng 02 trường hợp để phục vụ công tác điều tra. Nội dung xử lý kỷ luật, chủ yếu là do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ phát triển rừng; giảm sút đạo đức lối sống…

Việc thi hành kỷ luật đảng viên sai phạm trong năm 2016 ở Đảng bộ Phước Sơn đều đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thủ tục, phương châm, phương pháp, đúng người, đúng lỗi, không có trường hợp nào khiếu nại về hình thức xử lý kỷ luật; kịp thời giáo dục, cảnh tỉnh, ren đe những cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng buông lỏng lãnh đạo, quản lý, điều hành hoặc cố ý làm trái các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước./.

                                                                               Nguyễn Tường Vân

                                                                  Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phước Sơn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016
HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN – TRIỂN KHAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
Nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Huyện ủy
Trao Huy hiệu 60, 50, 45, 30 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2017
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 2016, triển khai phong trào năm 2017
HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN MỞ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 (KHÓA XX)
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN – TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO QUÝ I NĂM 2017
Hoạt động giao ban của HĐND huyện Phước Sơn tháng 04 năm 2017
Giao lưu điển hình tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên VTV 1
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10