Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 07/10/2016 .Lượt xem: 2184 lượt.
1. Về kinh tế: Tổng diện tích gieo trồng đạt 2.495,5 ha, đạt 103,7 %KH, trong đó diện tích lúa nước 820,5 ha; lúa rẫy 650 ha; cây ngô 441 ha; sắn 359 ha; rau, đậu các loại 219,6 ha.

Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 5.512 tấn, tăng 66 tấn so với KH. Tổng đàn gia súc 16.715 con (đàn bò 4.010 con; đàn trâu 2775 con; đàn heo 9430 con; đàn dê 500 con); tổng đàn gia cầm 40.000 con. Công tác phòng, chống dịch bệnh ở cây trồng, con vật nuôi được tập trung chỉ đạo; tiêm phòng trên đàn gia súc đạt tỷ lệ 65%. Trồng mới khoảng 300 ha rừng; khai thác gỗ rừng trồng 20.349 m3, gỗ vườn 231,53 m3 và 107,8 tấn mây.

- Công tác quản lý tài nguyên, môi trường: Đã cấp 309 giấy CNQSD đất cho 302 hộ gia đình, cá nhân; các khoản thu từ đất là 1,140 tỷ đồng. Đề nghị UBND tỉnh thu hồi, giao đất, cho thuê đất 08 dự án trên địa bàn huyện với tổng diện tích 5,046 ha. Phát hiện 122 vụ vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng (giảm 03 vụ so với cùng kỳ), tịch thu 174,6 m3 gỗ các loại, bán lâm sản tịch thu và tiền nộp phạt là 1,2 tỷ đồng. Tổ chức 07 đợt kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép và nhiều đợt kiểm tra đột xuất. Đóng góp xây dựng địa bàn của các doanh nghiệp khai thác vàng là 425 triệu đồng. Thẩm định và chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng 06 công trình, 300 hộ bị ảnh hưởng, tổng kinh phí 14 tỷ đồng. Xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng và phương án quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 16/5/2016 và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh; tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo Nghị quyết 30a và 03 năm thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99 của Chính phủ.

- Sản xuất công nghiệp – xây dựng: Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng trên địa bàn huyện ước đạt 1.019,2 tỷ đồng, tăng 3,87% so với cùng kỳ (Trong đó tiểu thủ công nghiệp ước đạt 25,026 tỷ đồng, tăng 8,68% so với cùng kỳ). Sản lượng điện của Nhà máy thủy điện ĐăkMi 4 và thủy điện ĐăkXa đạt 432,6 triệu KWh, doanh thu 462,9  tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn 115,181 tỷ đồng, tổng số dự án đầu tư xây dựng huyện quản lý 42 công trình, tỷ lệ giải ngân đến 31/8/2016 đạt 64% KH; nguồn vốn Dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên là 5,941 tỷ đồng, triển khai xây dựng mới 16 công trình, đến nay mới hoàn thành công tác đấu thầu, chưa giải ngân.

- Lĩnh vực dịch vụ: Tổng mức kinh doanh hàng hóa trên thị trường ước đạt 171,87 tỷ đồng, tăng 10,58% so với cùng kỳ. Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Các dịch vụ lưu trú, bưu chính – viễn thông, vận tải… tiếp tục phát triển.

- Hoạt động tài chính – tín dụng: Thu ngân sách huyện 9 tháng đầu năm ước đạt 315 tỷ đồng, đạt 113,9 % KH huyện giao. Trong đó, thu phát sinh kinh tế trên địa bàn huyện là 113 tỷ đồng, đạt 82,9% KH tỉnh giao, đạt 80,5% KH huyện phấn đấu. Tổng chi ngân sách huyện 236 tỷ đồng, đạt 85,2% KH huyện giao. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn 319 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay đạt 221 tỷ đồng (chủ yếu cho vay hộ nghèo, hộ sản xuất kinh doanh, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, học sinh sinh viên).

- Các chương trình mục tiêu quốc gia:

+ Chương trình xây dựng nông thôn mới: xã Phước Xuân đạt 9/19 tiêu chí, xã Phước Chánh và Phước Năng đạt 7/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 5-7 tiêu chí; tổng nguồn vốn phân bổ 9,9 tỷ đổng, (trong đó: vốn sự nghiệp 1,22 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân 18%KH; vốn đầu tư xây dựng 8,68 tỷ đồng, triển khai xây dựng mới 17 công trình tại 02 xã điểm Phước Chánh và Phước Năng, tỷ lệ giải ngân đạt 28,8%KH).

+ Chương trình 30a: Tổng nguồn vốn phân bổ 30,046 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư phát triển 20,446 tỷ đồng, thanh toán nợ 12 công trình/4,8 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân 99%KH; xây dựng mới 13 công trình/15,646 tỷ đồng, chưa giải ngân); vốn sự nghiệp 9,6 tỷ đồng, chưa giải ngân.

+ Chương trình 135: Tổng nguồn vốn được phân bổ là 13,115 tỷ đồng  (trong đó vốn đầu tư cơ sở hạ tầng 9,58 tỷ đồng, thanh toán khối lượng 09 công trình/3,2 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 100%KH; xây dựng mới 07 công trình/6,380 tỷ đồng, chưa giải ngân); vốn sự nghiệp 2,935 tỷ đồng, chưa giải ngân; nguồn vốn duy tu bão dưỡng 600 triệu đồng, phân bổ sửa chữa 02 công trình, chưa giải ngân.

2. Văn hóa – Xã hội:    

- Giáo dục - Đào tạo: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016. Triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017; tổng số học sinh các cấp là 7.375. Công tác phổ cập giáo dục các cấp học được duy trì, giữ vững; công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục tiếp tục được quan tâm. Tổ chức thành công Đại hội giáo dục huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Sự nghiệp y tế, dân số, gia đình: Thực hiện khám bệnh cho 44.815 lượt người, chữa bệnh 3.418 lượt người. Hoạt động khám chữa bệnh ở tuyến xã đ­ược tăng cường; các ch­ương trình y tế quốc gia đư­ợc triển khai theo kế hoạch. Hoạt động dân số kế hoạch hóa gia đình được quan tâm, chỉ đạo; tổng các biện pháp tránh thai đạt 128,5 % kế hoạch; tổng số sinh là 407 trẻ (giảm 03 trẻ so với cùng kỳ), trong đó sinh con thứ 3 trở lên là 120 trường hợp (tăng 08 trường hợp so với cùng kỳ); có 43 trường hợp tảo hôn (tăng 14 trường hợp so với cùng kỳ). Có 10 thôn, khối không có người sinh con thứ 3.

- Lĩnh vực lao động, xã hội: Chi trả chế độ cho người có công với cách mạng 420 đối tượng, với số tiền 761,5 triệu đồng/tháng; thực hiện chế độ bảo trợ xã hội cho 634 đối tượng, với số tiền 303,3 triệu đồng/tháng. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới được quan tâm; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi và tặng 155 xuất quà cho trẻ em trong các ngày lễ, tết. Cấp 16.436 thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội.

- Hoạt động văn hoá, thông tin: Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội thể dục, thể thao cấp xã năm 2016; tham gia hội thi thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ I tại huyện Nam Trà My xếp thứ 4/9 đoàn. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khối văn hóa dần đi vào chiều sâu và đã gắn với phong trào “chung tay xây dựng nông thôn mới”. Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đài truyền thanh – truyền hình huyện đã sản xuất 292 chương trình phát thanh, 63 chương trình truyền hình; bảng tin tiếng Bhnong được duy trì đều đặn. Dịch vụ truyền hình cáp, MyTV,... đáp ứng nhu cầu nghe nhìn của nhân dân.

                                                                                                                          Lê Đình Tài 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
TÌNH HÌNH KTXH, QPAN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
TÌNH HÌNH KT-XH QUÝ I/2019
Các tin cũ hơn:
Chỉ tiêu tổng quát phát triển KT-XH 05 năm ( 2011-2015 )
Tạo động lực phát triển kinh tế
Tạo bước đột phá mới
Phước Sơn : Dấu ấn qua một năm tăng trưởng kinh tế
Cảm nhận Phước Sơn trên con đường phát triển
Hướng mở Phước Sơn
13/15 TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2014 ĐẠT VÀ VƯỢT KẾ HOẠCH
TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN PHƯỚC SƠN SAU 40 NĂM GIẢI PHÓNG
Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, hạn chế nợ đọng kéo dài
Giao ban khối kinh tế