Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Nhìn lại 5 năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị.
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 07/10/2016 .Lượt xem: 691 lượt.
Đảng bộ huyện Phước Sơn hiện có 54 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (có 14 đảng bộ và 40 chi bộ), gồm có 1.626 đảng viên. Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, có thể khái quát một số mặt nổi bật sau:

Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, trong đó nhấn mạnh yêu cầu “làm theo” và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, phát triển văn hóa, giáo dục. Theo báo cáo của Bộ phận giúp việc Chỉ thị số 03 Huyện ủy hàng năm có 54/54 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch; có 150/150 chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện và chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở đã đăng ký chương trình, kế hoạch của tập thể đạt 100%; đã có 1.589/1.626 cá nhân là đảng viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đạt 97%. Qua việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, các cấp, các ngành đã lựa chọn và tập trung giải quyết nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm, những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, như vấn đề quản lý tài nguyên, khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Các cấp, các ngành, địa phương đã đề ra những giải pháp thiết thực để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tập trung xóa đói, giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 58,6% năm 2012 xuống còn 42,24 % (cuối năm 2015 theo tiêu chí cũ); công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được thực hiện khá tốt gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới” được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Điển hình là cán bộ, nhân dân xã Phước Năng, xã Phước Xuân, xã Phước Thành đạt đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua, Văn phòng HĐND - UBND huyện được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; chi bộ trường THPT Khâm Đức, chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục, Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ xã Phước Năng… đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015; 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân Chương lao động hạng II và nhiều cá nhân được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen của UBND Tỉnh...

Ngành giáo dục – đào tạo đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, “Khuyến học, khuyến tài”, phong trào” Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” đã được đông đảo các thầy cô giáo, học sinh và nhân dân tích cực tham gia. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, trong ngành giáo dục – đào tạo đã có 03 đơn vị được UBND tỉnh tặng “cờ thi đua xuất sắc”, nhiều tập thể và cá nhân được Tỉnh công nhận  danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể Lao động tiên tiến”, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở… Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện 12 điều quy định về y đức của người Thầy thuốc, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác Dân số - KHHGĐ được thực hiện khá tốt, đã có nhiều tập thể, cá nhân được ngành Y tế, UBND tỉnh và UBND huyện khen tặng.

Phong trào thi đua trong lĩnh vực nội chính, quốc phòng, an ninh được đẩy mạnh, hiệu quả được nâng lên, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến đáng kể; Phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang được thực hiện tốt, Đảng bộ Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, “Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân”…trong thời gian qua ngành Công an đã có thành tích xuất sắc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng III và nhiều giấy khen, Bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh; cơ quan Quân sự huyện đã được tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng III và cờ thi đua xuất sắc của UBND Tỉnh…

Các phong trào thi đua trong hệ thống chính trị, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được đẩy mạnh, tiêu biểu như phong trào Đẩy mạnh việc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các hội, đoàn viên, như: Đoàn thanh niên đã phát động và tích cực hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”  lấy việc “làm theo” là trọng tâm, tham gia tích cực các phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc, 4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp. Phong trào nghĩa tình biên giới hải đảo, phong trào nuôi heo đất giúp bạn đến trưởng, áo ấm mùa đông, vì đàn em thân yêu; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Liên đoàn lao động huyện phát động phong trào thi đua xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào Phụ nữ 2 giỏi "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả"; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện với Phong trào “Đồng tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm”, góp vốn quay vòng… hỗ trợ Hội viên nghèo; Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của Mặt trận TQVN huyện…

Có thể nói, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dần đi vào nền nếp, trở thành ý thức tự giác, thành công việc thường xuyên, quan trọng và ngày càng thiết thực hơn, hạn chế được cách làm qua loa, hình thức. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động trong việc thực hiện Chỉ thị 03, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chót các cấp được nâng cao hơn, thể hiện qua tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, tạo những chuyển biến bước đầu trong giải quyết những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt chi bộ định kỳ đã làm cho sinh hoạt chi bộ thiết thực, cụ thể hơn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được nói trên, chúng ta cần nhận thức đầy đủ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân mà trong Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị đã chỉ ra để quyết tâm khắc phục trong thời gian tới, đó là: Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của Chỉ thị đối với công tác xây dựng Đảng. Kết quả thực hiện theo từng nội dung, chuyên đề hàng năm còn hạn chế; việc xây dựng chương trình, nội dung đăng ký học tập làm theo của một số tập thể, cá nhân chưa sát với yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị dẫn đến việc lựa chọn và tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xức ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự tích cực và quyết tâm cao, nhiều vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ còn lúng túng, chất lượng chưa cao. Những việc “làm theo” tấm gương của Bác chưa trở thành phong trào mạnh mẽ, gương điển hình tiên tiến làm theo tấm gương của Bác vẫn còn ít; vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu chưa thể hiện rõ nét, chưa gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, liên tục; việc phản ánh, nêu gương tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu chưa nhiều nên chưa có sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là nhiệm vụ cấp bách, trước mắt để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, mà còn là yêu cầu cơ bản, lâu dài để góp phần xây dựng Đảng,  xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng văn hóa con người Việt Nam. Từ kết quả của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 thời gian qua, Đảng bộ huyện tiếp tục xác định và yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XX và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; đồng thời gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

                                                                                                                Đình Tài

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hơn 100 người tham dự tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.
Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận.
Huyện ủy Phước Sơn quán triệt các văn bản về phòng chống tham nhũng
38 CUỘC KIỂM TRA, GIÁM SÁT; THI THÀNH KỶ LUẬT 13 ĐẢNG VIÊN VÀ ĐÌNH CHỈ SINH HOẠT ĐẢNG 02 TRƯỜNG HỢP
HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016
HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN – TRIỂN KHAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
Nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Huyện ủy
Trao Huy hiệu 60, 50, 45, 30 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2017
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

QUẢNG CÁO