Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Tập trung thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 27/09/2016 .Lượt xem: 880 lượt.
Nghị quyết số 29, Hội nghị TW 8 ngày 4/11/2013 đã xác định: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.

Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”… Sau khi có Nghị quyết số 29, Huyện ủy Phước Sơn đã ban hành Chương trình hành động số 33-CT/HU về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương. Qua gần 4 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.


Kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 29

Sau khi có Nghị quyết số 29, Ngành GD&ĐT huyện đã tham mưu Huyện ủy ban hành Chương trình số 33-CT/HU và tổ chức quán triệt, triển khai trong toàn Ngành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường tham mưu bố trí sắp xếp, mở rộng mạng lưới trường lớp phù hợp với tình hình thực tế của huyện, đến nay cơ bản đáp ứng yêu cầu học tập của con em từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông. Hiện nay, toàn huyện có 35 cơ sở giáo dục và đào tạo, 7370 học sinh; trong đó: 01 trường Mầm non, 09 trường MG, 06 trường TH, 03 trường THCS, 01 trường PTDT bán trú trung học cơ sở, 02 trường bán trú tiểu học và THCS, 04 trường tiểu học và THCS, 01 trường PTDTNT cấp II+III, 01 trường THPT, 01 trung tâm GDTX-HN-DN và 06 trung tâm học tập cộng đồng.

Toàn ngành đã thực hiện khá tốt việc đổi mới chương trình, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục; quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn các cấp học. Chất lượng giáo dục phổ thông từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp các cấp học trên 98%/năm, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt bình quân trên 40%/năm; chất lượng giáo dục mầm non chuyển biến đáng kể, huyện ta là một trong những huyện hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi sớm nhất trên địa bàn tỉnh (hoàn thành năm 2014); trong 4 năm qua có 186 em học sinh đạt giải trong các hội thi cấp huyện, 108 em đạt giải cấp tỉnh và 02 em đạt giải thi viết thư Quốc tế UPU cấp quốc gia.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục được quan tâm, đã cử đi học cao cấp chính trị 02 trường hợp, 22 trường hợp trung cấp chính trị; mở 01 lớp quản lý trường học cho 75 cán bộ, giáo viên… Bên cạnh đó ngành giáo dục và đào tạo đã thường xuyên tham mưu các cấp thực hiện bổ nhiệm, tuyển dụng, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo định mức quy định, đáp ứng yêu cầu quản lý, giảng dạy trong các nhà trường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy được đẩy mạnh, góp phần tích cực vào hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng dạy học. Công tác xã hội hóa giáo dục có nhiều chuyển biến, đã tranh thủ được sự hỗ trợ của Tổ chức tầm nhìn thế giới đầu tư nhiều cơ sở vật chất, tặng nhiều phần quà, học bổng cho học sinh tổng trị giá trên 15 tỷ đồng. Cơ sở vật chất, trường lớp học từ mầm non đến THCS đầu tư xây dựng tương đối khang trang, từng bước được kiên cố hóa. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được quan tâm đúng mức, đến nay đã có 08 trường đạt chuẩn. Những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH của huyện nhà.


Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Chất lượng giáo dục tuy có chuyển biến nhưng nhìn chung vẫn còn thấp, chưa đồng đều giữa các vùng; công tác phối hợp giữa gia đình – nhà trường – xã hội một số nơi chưa tốt; tình trạng học sinh bỏ học ở cấp THCS, THPT còn cao; phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt thấp. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tuy được quan tâm nhưng vẫn còn hạn chế nhất định, việc đầu tư, nghiên cứu của giáo viên chưa nhiều dẫn đến chất lượng bồi dưỡng học sinh chưa cao. Việc tham mưu thực hiện quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường, nhất là các đơn vị nằm trong quy hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia còn chậm; hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng chưa phát huy hiệu quả.

Những khó khăn, trở ngại trong quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo

Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của huyện còn gặp nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư cho giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu; trình độ dân trí tuy có nâng lên nhưng nhìn chung vẫn còn thấp, nhận thức của một bộ phận người dân về quyền lợi và nghĩa vụ học tập của con em mình còn hạn chế, cùng với những tập quán lạc hậu cũng là khó khăn cho quá trình đổi mới giáo dục. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở các trường tuy đã được đầu tư, mua sắm nhưng vẫn chưa đáp tứng yêu cầu, nhất là đối với các đơn vị ở vùng cao, các trường mẫu giáo mới thành lập…; công tác đầu tư xây dựng còn dàn trải, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành với ngành giáo dục trong việc lựa chọn danh mục đầu tư và tư vấn thiết kế thiếu chặt chẽ gây khó khăn nhất định trong công tác đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng một số công trình.

Tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên trong những năm qua có nhiều biến động do thực hiện chính sách luân chuyển theo Nghị quyết 146 của HĐND tỉnh, ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy trong toàn ngành. Sự phân cấp quản lý giáo dục còn chưa triệt để dẫn đến thiếu tính linh hoạt, chủ động trong công tác quản lý, tham mưu, cũng như việc xác định trách nhiệm của người đứng đầu và cơ quan quản lý giáo dục. Theo định hướng của Nghị quyết 29 của TW là “Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo và trách nhiệm quản lý theo ngành, lĩnh vực”

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Tại Đại hội giáo dục huyện Phước Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra phương hướng trong những năm đến: Tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng và Chương trình số 33-CT/HU của Huyện ủy Phước Sơn về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương. Đồng thời đã đề ra những giải pháp cơ bản để thực hiện: 1- Củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục các cấp; 2-tham mưu các cấp thực hiện các chỉ tiêu phát triển giáo dục; 3- tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành đối với nhiệm vụ phát triển giáo dục; 4- đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo, đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện nhà phát triển hơn nữa trong thời gian đến, ngoài việc thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội giáo dục nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra, thiết nghĩ cần thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp:

Một là, Ngành giáo dục và đào tạo tích cực tham mưu nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước đối với giáo dục và đào tạo. Quán triệt sâu sắc và cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29 của TW và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Từ đó tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, mỗi gia đình phải nhận thức và trách nhiệm phối hợp với nhà trường và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh; phát huy tốt mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Chú trọng phát triển đảng viên trong trường học; phấn đấu xây dựng chi bộ nhà trường thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

        Hai là, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo. Bởi vì đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của đổi mới giáo dục và đào tạo. Hiện nay, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của huyện đã có nhiều cố gắng trong việc học tập, nghiên cứu, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, nhưng vẫn còn không ít cán bộ, giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục; chính tư tưởng “an phận”, thiếu tính phấn đấu kìm hảm sự phát triển của mỗi cá nhân, ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, đòi hỏi ngành giáo dục trước hết phải xây dựng được kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng khoa học, cụ thể theo khung năng lực và chuẩn nhà giáo do Bộ GD&ĐT quy định; tạo điều kiện thuận lợi để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được theo học các lớp bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.

          Ba là, thực hiện tốt việc phân luồng học sau THCS và THPT. Thực tế trong những năm qua, việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT ở huyện ta là một khâu yếu; phần lớn học sinh sau khi tốt nghiệp THPT đều dồn vào các trường đại học, cao đẳng; nhiều học sinh khó khăn, học lực yếu, học sinh các xã vùng cao sau khi học hết THCS, THPT thường nghỉ học, trong khi các trường nghề được nhà nước đầu tư ít người học. Nếu làm tốt công tác phân luồng sẽ giải quyết được phần nào vấn đề học sinh bỏ học giữa chừng, giải quyết được việc làm, hạn chế sự lãng phí trong đào tạo. Tuy nhiên để thực hiện tốt vấn đề này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là vài trò quản lý, định hướng của Bộ GD&ĐT, Sở GD&DT và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan quản lý các cấp.

Bốn là, Ngành giáo dục và đào tạo cần tích cực tham mưu đẩy mạnh phân cấp quản lý giáo dục theo quy định, tăng cường tính chủ động trong công tác tham mưu, quản lý, chịu trách nhiệm về hiệu quả, chất lượng giáo dục. Tăng cường hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Chính phủ xem công nghệ thông tin là “hạ tầng của hạ tầng”, vì vậy việc đẩy mạng ứng dụng công nghệ thông tin có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy chất lượng giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin có thể thực hiện trong quản lý, dạy – học, kiểm tra đánh giá, kết nối giữa nhà trường – gia đình – xã hội.

Năm là, Ngành giáo dục đào tạo phải phát huy được vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện bằng nhiệm vụ cụ thể, nhất là trong việc phát động các phong trào thi đua, đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Phối hợp với các ban ngành đẩy mạnh phong trào chung tay xây dựng Nông thôn mới, đặc biệt là thực hiện các tiêu chí về giáo dục.

Sáu là, tiếp tục tham mưu các cấp quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp, tạo thuận lợi tối đa cho học sinh ra lớp; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gắn với việc xây dựng trường học đạt chuẩn, thư viện đạt chuẩn quốc gia. Phòng GD&ĐT phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cấp thẩm quyền sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường học phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm đủ diện tích theo quy định. Trước mắt ưu tiên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường học đạt chuẩn và nằm trong kế hoạch xây dựng trường học đạt quốc gia.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới văn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo cần phải có thời gian với sự nỗ lực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân; sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể; sự tham mưu tích cực của ngành giáo dục, sự nỗ lực lao động sáng tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, sự phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện của học sinh.

***

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra mục tiêu đến năm 2020: “Tiếp tục đầu tư phát triển giáo dục & đào tạo cả về chất lượng và quy mô; giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phấn đấu đến năm 2020 có thêm từ 4 - 5 trường đạt chuẩn quốc gia...” Tin tưởng rằng trong thời gian tới với sự quan tâm của lãnh đạo huyện, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của toàn Ngành GD&ĐT sẽ tiếp tục đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Phước Sơn đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra, đáp ứng yêu cầu đổi mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà.                    

        Lê Đình Tài

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tập trung nguồn vốn xây dựng trường lớp kiên cố
Tập trung chăm lo phát triển giáo dục miền núi, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới.
Phước Lộc: Nỗ lực vận động học sinh ra lớp
Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2017 tại huyện Phước Sơn
258 Thí sinh huyện Phước Sơn bước vào ngày đầu thi THPT quốc gia
TRAO QUÀ CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC CÔNG
Niềm vui ngày khai trường.
Triển khai BHYT học sinh năm học 2017-2018.
Đại hội hội khuyến học thị trấn Khâm Đức nhiệm kì 2017-2022.
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Nâng công tác giáo dục truyền thống trong nhà trường
Tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện năm học 2010-2011
Hội thi "Nghi thức Đội - Múa hát tập thể" Trường TH Lê Văn Tám
Hội thi "Giao lưu tiếng Việt của chúng em"
Hiệu quả từ chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ tại 3 xã vùng trung
Bế giảng và trao bằng đại học cho 60 sinh viên tại huyện Phước Sơn
Cấp thẻ BHYT cho trẻ em
Phước Xuân xây dựng trạm y tế xã năm 2011
177 học sinh theo học với mô hình “học sinh xa nhà”
PCT UBND huyện Nguyễn Văn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10