Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Ban tuyên giáo với nhiệm vụ đưa nghị quyết của đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 03/08/2016 .Lượt xem: 534 lượt.
Thời gian này đi đến đâu đề tài chúng tôi nghe nhiều đó có lẽ là việc học tập nghị quyết của đảng. Học tập, quán triệt là bước đầu tiên đưa nội dung Nghị quyết vào cuộc sống. Đơn vị đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ này phải nói đến là Ban tuyên giáo.

    Sau mỗi kỳ Đại hội đảng thành công cùng với việc bầu ra Ban chấp hành mới gồm những người đủ đức, đủ tài lãnh đạo đảng, thay mặt toàn thể đảng viên, nhân dân quyết định những vấn đề trọng đại của địa phương - đất nước. Nội dung không kém phần quan trọng được xây dựng, kết tinh sau đại hội đó là Nghị quyết. Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng là khâu đầu tiên và rất quan trọng, nhằm trạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Vì vậy, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Với ý nghĩa đó Ban tuyên giáo được xác định là cơ quan tham mưu cho cấp ủy Đảng tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết của đảng đến được với đông đảo đảng viên, cán bộ và các tầng lớp nhân dân.

          Xác định nhiệm vụ, đồng thời thực hiện chỉ đạo của trên, ngay khi đại hội đảng các cấp thành công Ban tuyên giáo huyện ủy đã tham mưu cho ban thường vụ huyện ủy triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội đảng. Theo đó đến nay các Nghị quyết đại hội huyện đảng bộ lần thứ XX, tỉnh đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở, trung tâm bồi dưỡng chính trị, liên đoàn lao động huyện chủ động mở lớp. Với 18 lớp, hàng ngàn cán bộ, đảng viên tham gia dự nghe. Riêng Nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII được các cấp ngành từ huyện đến cơ sở đang chủ động mở lớp quán triệt. Theo kế hoạch sẽ kết thúc trong tháng 8 này.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta; là sự tiếp tục khẳng định, hoàn thiện đường lối xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Tuyên giáo huyện ủy đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đồng bộ các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng; chủ động tập huấn, định hướng những nội dung cơ bản của văn kiện Đại hội cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện; mua cấp tài liệu chuyên đề phục vụ học tập Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trao đổi với bà Phạm Thị Minh Nguyệt: để nội dung nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, bên cạnh việc quán triệt học tập đòi hỏi sự nghiêm túc tiếp thu của người học, đồng thời với đó là ý thức tự nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các nội dung nghị quyết trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn hội viên và mỗi một người dân, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Song song với đó, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của huyện và báo cáo viên chính trị phải không ngừng nổ lực, rèn luyện, phát huy vai trò, nhiệm vụ được giao, có những phương pháp tuyên truyền hay, phù hợp, đưa Nghị quyết của đảng vào cuộc sống.

Hồng Năm

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Những nét nỗi bật trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 2016
Nhìn lại 5 năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị.
Hơn 100 người tham dự tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.
Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận.
Huyện ủy Phước Sơn quán triệt các văn bản về phòng chống tham nhũng
38 CUỘC KIỂM TRA, GIÁM SÁT; THI THÀNH KỶ LUẬT 13 ĐẢNG VIÊN VÀ ĐÌNH CHỈ SINH HOẠT ĐẢNG 02 TRƯỜNG HỢP
HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016
HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN – TRIỂN KHAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10