Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 20/07/2016 .Lượt xem: 660 lượt.
Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết đại Hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết lần thứ XX của Đảng bộ huyện; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2021).

Trong 6 tháng đầu năm, tuy gặp khó khăn do thời tiết diễn biến thất thường, thu ngân sách đạt thấp, nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia phân bổ chậm, nên khó khăn trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu. Song, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân nên các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, thúc đẩy kinh  tế - xã hội phát triển.


                Trên lĩnh vực kinh tế:

   Vụ Đông Xuân 2015 - 2016 toàn huyện gieo trồng 1.123,5 ha, đạt 89,4% KH; tổng sản lượng lương thực có hạt 2.718 tấn, đạt 94,3%KH. Tổng đàn gia súc 16.653 con, tăng 420 con so với cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 40.000 con. Công tác quản lý và bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm đã phát hiện 86 vụ vi phạm, tịch thu trên 134,7 m3 gỗ các loại, bán lâm sản và tiền phạt với số tiền là 800 triệu đồng. Trồng mới khoảng 200 ha rừng; 100 ha cao su; trồng rừng thay thế của các dự án thủy điện 89 ha; khai thác gỗ rừng trồng 8.329m3 và 13,6 m3 gỗ vườn; hoàn thành việc bóc tách phân loại rừng với diện tích 3.358,37 ha. Giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo Chương trình Nghị quyết 30a cho 350 hộ/8.950 ha và Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho 1.123 hộ/26.966 ha.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai được tăng cường, đã lập thủ tục cấp 198 Giấy CNQSD đất (đất ở 183 giấy, đất nông nghiệp 15 giấy) với diện tích 32,06 ha cho 201 hộ gia đình, cá nhân; các khoản thu từ đất là 322 triệu đồng. Đề nghị UBND tỉnh thu hồi, giao đất, cho thuê đất 03 dự án trên địa bàn huyện, với tổng diện tích 18,353 ha. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Đã tổ chức trên 05 đợt truy quét và kiểm tra đột xuất, phá hủy trên 19 láng trại, 15 máy máy nổ và dàn máy xay đá, đẩy đuổi hơn 80 đối tượng làm vàng trái phép ra khỏi địa bàn. Thẩm định và chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng 03 công trình, với 121 hộ bị ảnh hưởng, tổng kinh phí thực hiện là 9,23 tỷ đồng.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng 6 tháng đầu năm ước đạt 101,635 tỷ, tăng 9,25% so với cùng kỳ (không tính DN ngoài quốc doanh –  khai thác vàng, thủy điện). Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 21,121 tỷ đồng, tăng 9,15% so với cùng kỳ. Sản lượng điện của Nhà máy thủy điện ĐăkMi 4 và Thủy điện ĐăkSa đạt 255,7 triệu KWh, doanh thu 232,2 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn 107,5 tỷ đồng, tổng số dự án đầu tư xây dựng huyện quản lý 28 công trình (trong đó: 21 công trình mới, 07 công trình chuyển tiếp), đến nay 16 công trình mới đã triển khai thi công, tỷ lệ giải ngân 49% KH. Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 25,854 tỷ đồng (xây mới 02 công trình, thanh toán nợ 3 công trình), tỷ lệ giải ngân 28%KH. Nguồn vốn Nghị quyết 30a là 4,8 tỷ đồng, bố trí thanh toán nợ 12 công trình.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 288,533 tỷ đồng, đạt 49,8% KH huyện phấn đấu. Trong đó, thu kinh tế phát sinh trên địa bàn 61,387 tỷ đồng, đạt 45,1% KH tỉnh giao, đạt 43,8% kế hoạch huyện phấn đấu. Tổng chi ngân sách huyện 158,193 tỷ đồng, đạt 57,2% KH huyện giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển 58,975 tỷ đồng, đạt 72,8%KH; chi thường xuyên 67,246 tỷ đồng, đạt 47,8% KH huyện giao. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn 309 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay đạt 203 tỷ đồng, chủ yếu cho vay hộ nghèo, hộ sản xuất kinh doanh, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, học sinh sinh viên.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên thị trường 6 tháng đầu năm đạt 92,267 tỷ đồng, tăng 10,25% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại - dịch vụ ổn định, đáp ứng nhu cầu trao đổi hành hóa, tiêu thụ sản phẩm trong nhân dân. Hoạt động viễn thông có bước phát triển, góp phần phục vụ công tác quản lý, điều hành và thông tin liên lạc của người dân.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo. Đến nay, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới là 6,45 tiêu chí/xã, trong đó xã Phước Xuân đạt 9/19 tiêu chí. Về Chương trình 135: tổng nguồn vốn được phân bổ là 6,735 tỷ đồng: Trong đó vốn đầu tư cơ sở hạ tầng 3,2 tỷ đồng, tập trung thanh toán khối lượng 09 công trình xây dựng hoàn thành năm 2015, tỷ lệ giải ngân đạt 70%; vốn sự nghiệp 2,935 tỷ đồng, đã phân bổ cho 12 xã, thị trấn triển khai xây dựng phương án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Về Dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên: Tổng nguồn vốn được phân bổ 13,699 tỷ đồng. Trong đó: Vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 5,941 tỷ đồng, triển khai xây dựng mới 16 công trình; vốn phát triển sinh kế bền vững 7,758 tỷ đồng, phân bổ về cho 05 xã nằm trong dự án để triển khai thực hiện.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội

Hoạt động giáo dục – đào tạo có tiến bộ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016. Tổng số học sinh các cấp là 7.199 học sinh; Tỷ lệ học sinh ra lớp bậc tiểu học 100%, trung học cơ sở đạt 98,8%, số học sinh dự thi THPT quốc gia là 256 em. Tỷ lệ, chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp học tăng; đã có thêm 02 trường được kiểm tra, công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn lên 8 trường. Đầu tư xây dựng mới 20 phòng học và mua sắm một số trang thiết bị phục vụ công tác dạy học, với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. Hoạt động GDTX-HN-DN tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đã mở 02 lớp tiếng Bhnong cho 120 cán bộ, công chức; 01 lớp đào tạo nghề chổi đót cho 35 lao động nông thôn tại xã Phước Xuân.

Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế tiếp tục được quan tâm; đến nay đã có 02 xã là Phước Đức và thị trấn Khâm Đức được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đầu tư mua sắm 26 danh mục thiết bị y tế, với kinh phí 7,046 tỷ đồng trang bị cho Trung tâm y tế huyện. Các chương trình y tế quốc gia; dân số KHHGĐ được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Các chính sách cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đúng quy định. Đã chi trả chế độ cho 420 đối tượng chính sách người có công với kinh phí 4.572.368.000đ; thực hiện chế độ bảo trợ xã hội cho 610 đối tượng, với số tiền 251 triệu đồng/tháng; trợ cấp đột xuất 18 đối tượng/32 triệu đồng. Tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn nhân dịp tết Bính Thân năm 2016 với số tiền trên 400 triệu đồng; tiếp nhận và cấp phát trên 130 tấn gạo cho các xã, thị trấn. Triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo; chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; xây dựng hoàn thành 05/19 nhà ở phòng, tránh bão lụt. Phối hợp đưa 01 thanh niên đi xuất khẩu lao động tại Malaysia. Công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt những kết quả quan trọng.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp Mừng Đảng – đón xuân, đón tết cổ truyền dân tộc, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021,… diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thị trấn Khâm Đức. Theo dõi, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức Đại hội thể dục, thể thao; tham gia Hội thi thể thao các Dân tộc thiểu số lần thứ I tại huyện Nam Trà My, xếp thứ 4/9 đoàn. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khối văn hóa dần đi vào chiều sâu và đã gắn với phong trào “chung tay xây dựng nông thôn mới”. Hoạt động truyền thanh - truyền hình có nhiều tiến bộ. Dịch vụ truyền hình cáp, MyTV,... đáp ứng nhu cầu nghe nhìn của nhân dân.

Nhiệm vụ an ninh – quốc phóng

Tình hình ANCT cơ bản ổn định. Trật tự an toàn xã hội xảy ra 11 vụ, giảm 02 vụ so với cùng kỳ; 24 vụ vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, tăng 14 vụ so với cùng kỳ; phát hiện và bắt giữ 06 vụ/06 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tăng 06 vụ so với cùng kỳ. Tai nạn giao thông đường bộ giảm trên cả 3 tiêu chí; 6 tháng đầu năm xảy ra 02 vụ, làm chết 01 người, bị thương 02 người (so với cùng kỳ giảm 02 vụ, giảm 5 người chết, giảm 5 người bị thương)

Trên lĩnh vực quốc phòng, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra: công tác trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì thường xuyên; tổ chức giao quân năm 2016 đảm bảo chỉ tiêu, đạt chất lượng (56/56 thanh niên); công tác huấn luyện được triển khai thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác diễn tập theo cơ chế Nghị quyết 28/BCT đối với các xã Phước Đức, Phước Năng và Phước Mỹ.  

                                                                                                                  Lê Đình Tài -Văn phòng Huyện ủy

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 6
Thị trấn Khâm Đức mở kỳ họp thứ 2 HĐND thị khóa VII
Ban tuyên giáo với nhiệm vụ đưa nghị quyết của đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân
Những nét nỗi bật trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 2016
Nhìn lại 5 năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị.
Hơn 100 người tham dự tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.
Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận.
Huyện ủy Phước Sơn quán triệt các văn bản về phòng chống tham nhũng
38 CUỘC KIỂM TRA, GIÁM SÁT; THI THÀNH KỶ LUẬT 13 ĐẢNG VIÊN VÀ ĐÌNH CHỈ SINH HOẠT ĐẢNG 02 TRƯỜNG HỢP
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10