Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở chi bộ
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 05/05/2016 .Lượt xem: 597 lượt.
Trên cơ sở Huyện ủy Phước Sơn xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020), trong đó có nội dung thứ 5:

“Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tôi xin được đóng góp bài viết về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở chi bộ như sau.

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Bác Hồ luôn quan tâm đến việc xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở, đồng thời coi trọng vai trò to lớn quyết định tới thắng lợi cách mạng của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Người khẳng định trong công tác xây dựng đảng, cái gốc là chi bộ, phải làm sao cho chi bộ vững để lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn, họ biết phát huy thắng lợi, khắc phục trở ngại, vững vàng tiến lên; mỗi chi bộ của Đảng là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng.

Như chúng ta đã biết, chi bộ là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là đơn vị chiến đấu ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với quần chúng, là trường học giáo dục, rèn luyện, kết nạp đảng viên, là nơi quản lý, phân công, kiểm tra công tác và sàng lọc đảng viên. Mọi hoạt động của chi bộ nhằm đảm bảo cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt và thực hiện một cách có hiệu quả ở cơ sở; đồng thời góp phần vào việc bổ sung, hoàn chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

          Hồ Chủ tịch nói: "Để lãnh đạo cách mạng, Đảng ta phải mạnh, Đảng mạnh là do nhiều chi bộ tốt, chi bộ tốt là do có nhiều đảng viên tốt". Muốn vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng chi bộ phải không ngừng nâng cao chất lượng lãnh đạo, đảm bảo ngang tầm với nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới. Trong đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ có liên quan đến sức chiến đấu, hiệu quả lãnh đạo của chi bộ, bởi sinh hoạt chi bộ có chất lượng sẽ làm cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt, nhiệm vụ của chi bộ được triển khai, trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên được nâng cao, kỷ luật của Đảng được tăng cường, quan hệ giữa Đảng với quần chúng được phát triển.

Muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải bắt đầu từ khâu chuẩn bị nội dung sinh hoạt cấp ủy, nhất là đồng chí bí thư chủ trì cuộc họp phải căn cứ vào nhiệm vụ và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, chương trình hành động, tình hình quần chúng và đảng viên của chi bộ để chủ động đưa ra những vấn đề trọng tâm bàn tại cuộc họp chi bộ. Mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, ngoài những nội dung được Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn, trong cuộc họp cần triển khai những nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị, tùy tình hình cụ thể bàn sâu một chuyên đề nào đó; đưa ra được biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện được nhiệm vụ chính trị đề ra. Bên cạnh đó, cấp ủy chọn những thông tin mới mang tính thời sự trên một số lĩnh vực để cung cấp cho đảng viên, đồng thời kêu gọi đảng viên của chi bộ cùng thông tin thêm, tạo cho buổi sinh hoạt chi bộ có nhiều kiến thức mới, góp phần bổ sung cho mỗi đảng viên có thêm những nội dung bổ ích. Phải tạo sự hiểu biết lẫn nhau giữa cấp ủy và đảng viên trong chi bộ, hiểu hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng, khó khăn vướng mắc trong đời sống gia đình, các vấn đề có liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của đảng viên, từ đó chia xẻ, quan tâm giúp đỡ... Có như vậy đảng viên mới cảm thấy gắn bó với tổ chức Đảng; nhờ vậy qua mỗi kỳ sinh hoạt Đảng, họ thấy tình đồng chí gần gũi hơn, gắn bó hơn.

Trong các buổi sinh hoạt, đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, đề cao ý thức trách nhiệm của người đảng viên, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng và cùng tập thể chi bộ thảo luận đề ra các giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trước những hiện tượng không lành mạnh, tiêu cực hoặc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, đảng viên phải mạnh dạn, thẳng thắn phê bình, đấu tranh; có như vậy mới khắc phục được tình trạng dân chủ hình thức, độc đoán, chuyên quyền, xây dựng tập thể cấp uỷ, chi bộ thành một khối đoàn kết thống nhất thực sự.

Trong thảo luận, chi bộ phải phát huy được trí tuệ của đảng viên, tạo ra  bầu không khí dân chủ, cởi mở, hiểu biết lẫn nhau, có tranh luận nhưng biết lắng nghe ý kiến của nhau, kể cả những ý kiến trái chiều, bình đẳng trong thảo luận, không thành kiến với những đảng viên trung thực dám nói thẳng sự thật. Thông qua sự phân tích, phê phán mà nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, nâng cao khả năng phân biệt đúng, sai của chính cán bộ, đảng viên trong chi bộ để họ tự mình không sa vào các tư tưởng, quan điểm sai trái. Thông qua sinh hoạt chi bộ, đảng viên và cả chi bộ tự nâng mình lên, củng cố tính kiên định cách mạng của mình.

Quá trình thảo luận có thể có nhiều ý kiến nhưng chủ tọa điều hành cuộc họp phải có năng lực, kiên trì, bình tĩnh, lắng nghe hết ý kiến của đảng viên kể cả ý kiến đối lập, tránh nóng vội, gây không khí căng thẳng không cần thiết; chủ tọa cuộc họp phải có kiến thức xây dựng Đảng, nắm vững diễn biến sinh hoạt chi bộ, có trình độ tổng hợp ý kiến thảo luận, cuối cuộc họp phải có kết luận rõ ràng, những vấn đề quan trọng phải lấy ý kiến của tập thể chi bộ, sau khi được bàn bạc dân chủ, biểu quyết theo đa số trở thành nghị quyết của chi bộ, mọi đảng viên phải nói và làm theo Nghị quyết. Khi đã có Nghị quyết, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch; giao việc cụ thể và thường xuyên kiểm tra, kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương những nhân tố mới tích cực, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc.  

Tóm lại, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ không chỉ nhằm mục đích đề ra những biện pháp lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, mà còn xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; do vậy, cấp ủy phải nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của chi bộ, của sinh hoạt chi bộ, coi đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của TCCSĐ; hiểu rõ rằng giữ vững sinh hoạt chi bộ định kỳ theo Điều lệ Đảng là nguyên tắc bắt buộc nhưng phải luôn sáng tạo trong việc chọn nội dung và luôn nhạy bén với yêu cầu mới đặt ra.

Với sự tích cực chủ động, quyết tâm đổi mới sinh hoạt của chi bộ, chúng ta có thể tin tưởng rằng chi bộ đảng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Phước Sơn ngày càng được củng cố, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị, đồng thời góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020) đi vào thực tiễn cuộc sống.

                                                                                                                                                       Út Thập Tam

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội thảo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2020 cụm 9 huyện miền núi
Hội nghị quán triệt Nghị quyết đại hội 12 của Đảng
Thị trấn Khâm Đức tổ chức kì họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt
Giao ban công tác an ninh tư tưởng quý II
Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2016
Nhiều vấn đề được đặt ra tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác đảng
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 6
Thị trấn Khâm Đức mở kỳ họp thứ 2 HĐND thị khóa VII
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10