Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Những kết quả bước đầu qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 14 của Tỉnh ủy Quảng Nam (khóa XIX) về các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 13/04/2016 .Lượt xem: 2043 lượt.
Phước Sơn có diện tích tự nhiên 114.479,31 ha, trong đó đất có rừng là 75.647 ha, đất quy hoạch cho lâm nghiệp là 97.869 ha.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam; Huyện ủy, UBND huyện Phước Sơn đã ban hành nhiều văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đến nay đã đạt được những kết quả tích cực.


Theo đánh giá trong báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 14 của Tỉnh ủy, cho thấy nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về công tác QLBVR được nâng lên, thể hiện qua sự phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia quản lý và bảo vệ rừng, phát huy được nguồn lực tại chỗ để đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật và công tác tố giác tội phạm. Các ngành chức năng của huyện và các xã, thị trấn phối hợp tổ chức nhiều đợt truy quét, kiểm tra, kiểm soát lâm sản, các hoạt động trên đất có rừng... đã phát hiện và xử lý 1.133 vụ vi phạm pháp luật, thu giữ 721,13m3 gỗ tròn, 1.344,12m3 gỗ xẻ, 85 chiếc ô tô và nhiều phương tiện, tang vật khác, 10 vụ vi phạm về phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp với diện tích thiệt hại 149.515m2 đất rừng phòng hộ và 1.569m2 đất rừng sản xuất, tổng số tiền bán lâm sản tịch thu và xử phạt VPHC nộp vào ngân sách nhà nước trên 14 tỷ đồng, vì vậy đã làm giảm số vụ vi phạm và mức độ thiệt hại tài nguyên rừng hằng năm. Công tác PCCCR được chủ động triển khai với nhiều biện pháp phù hợp nên không để xảy ra tình trạng cháy rừng; công tác trồng rừng được phát triển mạnh, đến nay tổng diện tích rừng trồng trên địa bàn huyện đạt 5.600ha, khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 20.000m3/năm. Giao khoán quản lý bảo vệ rừng được tích cực triển khai, đến nay tổng diện tích rừng giao khoán là 56.056 ha (chiếm 74,12% diện tích đất rừng), giao cho 705 hộ và 146 nhóm hộ nhận quản lý và bảo vệ; trong đó giao khoán theo Nghị định 99 là 35.250 ha, Nghị quyết 30a là 15.381 ha, QĐ 24/2012/QĐ-TTg là 2.691 ha, giao khoán theo chu kỳ 5 năm thuộc kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng là 2.734 ha; kinh phí chi trả cho 01 ha theo NQ 30a là 300.000đ, theo NĐ 99 và QĐ 24 là 200.000đ, với định mức giao khoán trên, hằng năm mỗi hộ nhận khoán có thêm thu nhập trên dưới 10 triệu đồng, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế và cải thiện đời sống. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cũng được tập trung chỉ đạo, đến nay đã cấp với diện tích 24.450.044,2m2 cho người dân sử dụng ổn định, lâu dài theo đúng mục đích và quy hoạch.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực nêu trên, song công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều hạn chế như: Cấp ủy, chính quyền một số xã chưa quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Một số ngành chức năng, đơn vị chủ rừng và địa phương chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác kiểm tra, truy quét, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng trong lâm phận được giao quản lý; chưa tích cực tuyên truyền vận động nhằm phát huy tính tích cực, tự giác của người dân tham gia quản lý và bảo vệ rừng. Công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng giữa các huyện giáp ranh chư­a thường xuyên liên tục nên tình hình khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra phức tạp. Một số điểm nóng về khai thác, vận chuyển và mua bán lâm sản trái phép chưa được ngăn chặn triệt để; tình trạng phát rừng làm rẫy trái phép, xâm canh vẫn còn diễn ra. Công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng còn hạn chế, bất cập, nhiều hộ dân không xác định được diện tích rừng mình được nhận khoán, quyền lợi và trách nhiệm của họ trong việc nhận khoán quản lý bảo vệ rừng chưa được phát huy...

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 14 của Tỉnh uỷ trong những năm đến,  Huyện ủy đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đó là:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; gắn công tác bảo vệ rừng với công tác xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh, đưa nhiệm vụ bảo vệ rừng và phát triển rừng vào tiêu chuẩn để xem xét công nhận gia đình văn hoá, thôn, khối văn hoá.

2. Triển khai thực hiện kế hoạch quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn huyện để đầu tư, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và bố trí dân cư trên địa bàn huyện bền vững. Thực hiện tốt công tác kiểm kê rừng; rà soát diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã giao cho các xã quản lý trình cấp có thẩm quyền giao, cho thuê theo đúng quy định pháp luật; đẩy nhanh tiến độ giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.

3. Phát huy năng lực kiểm lâm địa bàn với phương châm "bảo vệ rừng tận gốc". Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp QLBVR&PCCCR với các BQL nhà máy thủy điện, các chủ rừng. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc khai thác tận thu, tận dụng gỗ và lâm sản ngoài gỗ, các xưởng cưa, gia công chế biến, kinh doanh lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, kiên quyết thu hồi giấy phép hoạt động nếu phát hiện các cơ sở này vi phạm pháp luật.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân khi triển khai thực hiện các công trình, dự án có tác động đến rừng và đất rừng; xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch trồng và phục hồi lại diện tích rừng bị thiệt hại do các dự án gây ra, nhất là các dự án thủy điện, khai thác khoáng sản.

5. Thường xuyên xây dựng và tổ chức lực lượng thực hiện phương án bảo vệ rừng, PCCC rừng; tổ chức truy quét, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép, nhất là những vùng giáp ranh, các khu rừng trọng điểm, lưu vực lòng hồ thủy điện. Nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của các chủ rừng, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ phát triển rừng, kể cả các chủ rừng được nhà nước giao rừng tự nhiên hoặc rừng trồng.

6. Thường xuyên, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết 14 của Tỉnh ủy và công tác QLBVR để kịp thời có những đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý.

                                                                                                                 Lê Đình Tài

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị tập huấn, phổ biến các văn bản pháp luật lao động
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2011 - 2016
Tổng kết công tác hội thẩm nhân dân nhiệm kì 2011-2016
Ra quân điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2016
Phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm
6 tháng đầu năm cấp 168 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Hội nghị giao ban báo chí quý II năm 2016.
41 thí sinh tham dự kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2016
Gần 100 người tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ
Tổng điều tra kinh tế năm 2017
    
1   2   3   4   5   6  
    
Các tin cũ hơn:
Bảng giá đất năm 2011 huyện Phước Sơn
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu biên soạn sách bài tập tiếng Bhnong”
Phước Sơn : Tích cực chuẩn bị cho bầu cử quốc hội và HĐND các cấp
Năm 2011, Phước Sơn tiết kiệm hơn 1,1 tỷ đồng nguồn chi thường xuyên
Những bông hoa đẹp của núi rừng Phước Sơn
Nông dân học trồng lúa
Phước Sơn hết dịch LMLM ở gia súc
Phước Sơn, hiệu quả từ việc hỗ trợ ống nước!
HN tập huấn CB XD nông thôn mới cấp xã GĐ 2010-2020 cho huyện Phước Sơn, Nam Giang
Phước Sơn : Giao lưu văn nghệ chào mừng bầu cử
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

QUẢNG CÁO