Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Những bước đầu của Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tại huyện Phước Sơn
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 08/04/2016 .Lượt xem: 2127 lượt.
Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên là Dự án của Chính phủ Việt Nam vay vốn của Ngân hàng Thế giới và một phần vốn đối ứng trong nước. Dự án bắt đầu năm 2014 và kết thúc vào năm 2019.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của Dự án tại tỉnh Quảng Nam là 12,1 triệu USD tương đương 253 tỷ đồng (trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới 11 triệu USD tương đương 230 tỷ đồng, vốn đối ứng trong nước 1,1 triệu USD tương đương 23 tỷ đồng). Dự án được triển khai trên địa bàn 5 xã vùng cao của huyện Phước Sơn gồm: Phước Chánh, Phước Công, Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc. Tổng vốn hỗ trợ cho dự án năm 2015 là 14.703,62 triệu đồng, trong đó vốn ODA 14.149,7 triệu đồng, vốn đối ứng 553.92 triệu đồng.

Mục tiêu của dự án là từng bước nâng cao mức sống cho người dân thông qua nỗ lực cải thiện cơ hội sinh kế ở các xã nghèo trong vùng dự án. Cụ thể Dự án sẽ hỗ trợ kinh phí để cải thiện hệ thống chính sách, điều kiện sinh hoạt, tăng cường cơ hội tiếp cận dịch vụ công và tạo việc làm cho người dân vùng dự án; tăng tự chủ về sinh kế thông qua củng cố an ninh lương thực và dinh dưỡng, đồng thời thúc đẩy đa dạng hóa của các loại hình sinh kế, kết nối thị trường để cải thiện thu nhập bền vững cho người dân… Với các chính sách đặc thù được áp dụng tại Dự án như: nguyên tắc phát triển do cộng đồng định hướng (CDD), tăng cường phân cấp, phân quyền cho cấp xã, hỗ trợ phát triển sinh kế cho người hưởng lợi, khuyến khích sử dụng lao động địa phương, tăng cường vai trò của Ban Giám sát xã trong giám sát các hoạt động dự án, đảm bảo mức độ tham gia và hưởng lợi của các đối tượng ưu tiên ….Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao mức sống, tăng thu nhập cho đồng bào các xã nghèo vùng cao của huyện.

Quý II năm 2015, dự án chính thức triển khai tại huyện Phước Sơn; Đến nay Dự án đã và đang thực hiện 14 tiểu dự án sinh kế với  184 hộ tham gia bao gồm: 9 tiểu dự án an ninh lương thực và dinh dưỡng, trong đó có 7 tiểu dự án sản xuất lúa nước, 2 tiểu dự án sản xuất ngô lai; mỗi tiểu dự án sinh kế thành lập các nhóm cải thiện sinh kế (gọi tắt là nhóm LEG) và các nhóm này sẽ được Dự án hỗ trợ: tập huấn, cấp giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 5 tiểu dự án đa dạng hóa sinh kế nuôi bò lai sinh sản,  các hỗ trợ của dự án cho LEG gồm hỗ trợ làm chuồng, trồng cỏ, con giống, thức ăn bổ sung và thuốc phòng bệnh. TDASK nuôi bò lai sinh sản đã có 2 con sinh lợi và đang phát triển tốt tại xã Phước Lộc và xã Phước Kim.  Nhờ mô hình hoạt động theo nhóm LEG, ý thức làm ăn hiệu quả của người dân, tinh thần và trách nhiệm của người dân được nâng cao, người dân đoàn kết, gắn bó với nhau hơn. Thông qua các hoạt động sinh kế, người dân còn được tiếp cận nhiều hơn đến các biện pháp khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, thường xuyên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, tạo nên sự liên kết, lan tỏa trong phong trào cùng nhau học tập, nâng cao năng lực sản xuất để xóa đói, giảm nghèo. Hơn thế, khi tham gia dự án, người dân còn có ý thức, trách nhiệm hơn trong phát triển bền vững, bảo vệ môi trường…


             
              

Ảnh: Các Tiểu dự án sinh kế thực hiện năm 2015

Dự án cũng đã hỗ trợ đầu tư xây dựng 1 công trình kết nối cấp huyện xây mới ngầm, cống tràn liên hợp suối Đak Mét đường Phước Chánh - Phước Kim - Phước Thành và 10 công trình giao thông nông thôn (trong đó có 5 công trình chào hàng cạnh tranh và 5 công trình đấu thầu cộng đồng) như: công trình xây mới đường giao thông thôn 1, thôn 2 xã Phước Chánh; Nâng cấp đường Xà Mo thôn 4 xã Phước Công....Điểm đặc biệt cần nói đến của Dự án Giảm Nghèo Tây Nguyên là công trình đấu thầu cộng đồng, đây là những công trình có yêu cầu kỹ thuật đơn giản, có tổng vốn đầu tư nhỏ (dưới 300 triệu đồng) sẽ do cộng đồng đề xuất và tự thực hiện thông qua hình thức đấu thầu. Người dân không chỉ là người thụ hưởng công trình mà họ chính là những người tham gia quyết định hoàn toàn, từ việc lựa chọn đầu tư cho công trình nào, rồi tham gia đấu thầu thi công, giám sát, nghiệm thu, tất cả các công đoạn đều do người dân cùng bàn bạc, đứng ra tổ chức thực hiện thi công, có sự hướng dẫn hỗ trợ của cán bộ dự án, CF (Hướng dẫn viên cộng đồng) và Ban phát triển xã.

Hiện nay, các công trình đã được bàn giao và đưa vào sử dụng, đảm bảo chất lượng, phát huy hết hiệu quả đầu tư, giúp người dân trong vùng hưởng lợi đi lại được thuận tiện, tạo cảnh quan môi trường được sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất của người dân.

 


   Ảnh: Một số công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng năm 2015  

Năm 2015 là năm đầu tiên thực hiện Dự án vì vậy trong quá trình triển khai thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Điều này đòi hỏi hơn nữa sự cố gắng nỗ lực từ các cấp để mang lại sự thay đổi tích cực cho người dân nghèo vùng cao của huyện. Kế hoạch thực hiện Dự án năm 2016 được phê duyệt với tổng nguồn vốn 13,698.42 triệu đồng, trong đó Dự án sẽ đầu tư xây dựng 9 công trình giao thông nông thôn, 1 công trình thủy lợi nhỏ; 5 công trình vận hành và bảo dưỡng, 1 công trình giao thông kết nối cấp huyện; 22 mô hình TDA phát triển sinh kế và 1 mô hình phát triển liên kết thị trường sản xuất Ngô lai.  Hiện nay, BQL Dự án huyện, Ban phát triển các xã đang tiến hành họp xã, họp thôn thành lập các nhóm LEG, khảo sát các công trình. Tin rằng trong thời gian tới công tác triển khai thực hiện Dự án sẽ được cải thiện hơn nữa, tiếp tục các hoạt động hỗ trợ người dân, giúp người dân có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo, thay đổi nếp nghĩ cách làm cải thiện sinh kế, phát triển kinh tế góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện.

                                                                                                                        Thanh Lam

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Khởi sắc từ mô hình sản xuất lúa nước
Lập kế hoạch thực hiện hiệu quả dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Liên kết đối tác sản xuất Ngô lai – Động lực cho người dân thoát nghèo
Nhân rộng các mô hình phát triển liên kết vùng thị trường
Hiệu quả từ tiểu dự án nuôi heo đen
Nâng cao năng lực của ban dự án cấp xã
Nâng cao năng lực của ban dự án cấp xã
Phân công cán bộ xã tham gia giúp đỡ thôn thực hiện chương trình giảm nghèo
Tập huấn xây dựng và vận hành tổ nhóm LEG cho các xã thuộc vùng Dự án Giảm nghèo tại huyện Phước Sơn
Đoàn kinh tế quốc phòng 207 mở hội nghị triển khai dự án giảm nghèo năm 2017
    
1   2  
    

QUẢNG CÁO