Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Quảng Nam tích cực chuẩn bị cho ngày hội toàn dân bầu cử
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 18/03/2016 .Lượt xem: 814 lượt.
Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020, Quảng Nam thành lập 3 tiểu ban: Tiểu ban An ninh trật tự, an toàn xã hội; Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền bầu cử và Tổ giúp việc UBBC tỉnh.

Đối với huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn cũng đã thành lập 18 Ủy ban bầu cử cấp huyện; 244 Ủy ban bầu cử cấp xã. Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 12 người để bầu 8 đại biểu. Qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa 9 có 101 người giới thiệu ứng cử để bầu 60 đại biểu ở 25 đơn vị bầu cử. Đại biểu HĐND cấp huyện, thị xã, thành phố có 1.055 người ứng cử để bầu 584 đại biểu. Cấp xã, phường, thị trấn có 11.128 người ứng cử để bầu ra 6.212 đại biểu. Toàn tỉnh có 15 người tự ứng cử, trong đó có 3 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, 3 người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 4 người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 5 người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. 

                                                                                              PHƯỚC LÊ

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2
Phước Đức tổ chức hội nghị hiệp thương
Thị trấn khâm Đức mở hội nghị cử tri
Kiểm tra công tác bầu cử tại các đơn vị xã, thị trấn
Phước Chánh tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử
Các địa phương khẩn trương hoàn chỉnh danh sách cử tri
Chốt danh sách 50 ứng cử viên tham gia bầu cử HĐND huyện khóa 11
Hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 3
Huyện ta chú trọng tuyên truyền bề nổi cho cuộc bầu cử
Tích cực chuẩn bị cho ngày hội lớn
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Họp ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện
Họp trưng tập bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện
Người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 hướng mạnh về cơ sở
Kết luận tại phiên họp thứ nhất của UB bầu cử đại biểu HĐND huyện