Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Kết luận tại phiên họp thứ nhất của UB bầu cử đại biểu HĐND huyện
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 16/03/2016 .Lượt xem: 764 lượt.
Sau khi nghe thường trực ủy ban bầu cử huyện công bố quyết định thành lập Ủy ban bầu cử, thông báo phân công nhiệm vụ thành viên ủy ban bầu cử, ý kiến tham gia của các thành viên ủy ban bầu cử tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kì 2016-2021

, mới đây đồng chí Nguyễn Mạnh Hà chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch ủy ban bầu cử huyện kết luận một số nội dung nhằm phục vụ cho công tác bầu cử.

Theo đó, căn cứ theo nhiệm vụ đã được ủy ban bầu cử huyện phân công cho từng thành viên ủy ban bầu cử, trên từng lĩnh vực công tác chuyên môn, địa bàn phụ trách, đề nghị các thành viên ủy ban bầu cử huyện tham mưu cho ủy ban bầu cử huyện chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác bầu cử đúng quy trình, đúng thời gian luật định.  Theo đó giao tiểu ban tuyên truyền xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền theo quy định; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử giao cho tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiểu ban an ninh trật tự xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng Nội vụ huyện phối hợp với các ngành liên quan cập nhật và hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu, biểu mẫu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ bầu cử; phòng tài chính kế hoạch phối hợp phòng nội vụ hướng dẫn các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn lập dự toán kinh phí, tổng hợp, lập dự trù kinh phí trình cấp có thẩm quyền giải quyết để kịp thời phục vụ tốt cho công tác bầu cử.                                                                               Thanh Thúy

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam tích cực chuẩn bị cho ngày hội toàn dân bầu cử
Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2
Phước Đức tổ chức hội nghị hiệp thương
Thị trấn khâm Đức mở hội nghị cử tri
Kiểm tra công tác bầu cử tại các đơn vị xã, thị trấn
Phước Chánh tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử
Các địa phương khẩn trương hoàn chỉnh danh sách cử tri
Chốt danh sách 50 ứng cử viên tham gia bầu cử HĐND huyện khóa 11
Hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 3
Huyện ta chú trọng tuyên truyền bề nổi cho cuộc bầu cử
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Họp ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện
Họp trưng tập bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện