Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
1.830 tỷ đồng hỗ trợ giảm nghèo
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 15/03/2016 .Lượt xem: 762 lượt.
Trong năm 2015, tổng nguồn vốn huy động, phân bổ để thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo ở Quảng Nam là 1.830 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn của Chương trình 30a, tỉnh đã phân bổ hơn 130 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 109 công trình tại các huyện nghèo; phân bổ gần 11 tỷ đồng thực hiện duy tu bảo dưỡng sửa chữa các công trình đã xuống cấp; đầu tư xây dựng 57 công trình tại các xã đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng; gần 30 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục đào tạo và dạy nghề.

Đối với Chương trình 135, đã phân bổ 92 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 227 công trình; hơn 27 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, phân bổ hơn 600 triệu đồng hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình. Ngoài ra, tỉnh cũng đã phân bổ 15 tỷ đồng hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán và mua sắm nông cụ máy móc...

Thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết số 80/NQ-CP, toàn tỉnh có hơn 33 nghìn đối tượng được vay vốn, với doanh số gần 990 tỷ đồng; mua và cấp miễn phí hơn 195 nghìn thẻ BHYT đối với hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số; hỗ trợ chi phí học tập cho hơn 31 nghìn trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông; hỗ trợ xây mới và cải tạo, nâng tầng đối với 832  hộ nghèo có khó khăn về nhà ở...

                                                                                                                    PHƯỚC LÊ

[Trở về]
Các tin mới hơn:
PCT UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại P.Mỹ, Phước Chánh và P.Năng và làm việc với UBND huyện ta về kết quả thực hiện chương trình 30a và 135
LỄ TRAO BÒ SINH SẢN CHO CÂU LẠC BỘ THOÁT NGHÈO
Các địa phương cần nguồn vốn xây dựng nông thôn mới
PHƯƠC XUÂN KÌ VỌNG XÂY DỰNG THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI
Xây dựng nông thôn mới:Còn nhiều khó khăn
Người dân tham gia xây dựng nông thôn mới chủ yếu đóng góp ngày công và hiến đất
Đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất
Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực trạng và giải pháp.
Vào cuộc đồng bộ để xây dựng nông thôn mới.
Phước Chánh đặt mục tiêu 15/19 tiêu chí vào 2020
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Phước Chánh sơ kết 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM và giảm nghèo
Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2015
Phấn đấu xây dựng nông thôn mới phù hợp thực tế của địa phương
Hoàn thành phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển sản xuất:
Phước Chánh đang làm thủ tục xin công nhận đạt thêm hai tiêu chí môi trường và y tế
Đảm bảo sinh kế bền vững cho người nghèo
Sơ kết 5 năm chương trình xây dựng nông thôn mới
Các chính sách, dự án giảm nghèo tác động tích cực đến đời sống người dân
Chặng đường 5 năm xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Phước Sơn