Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Phước Sơn ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020)
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 07/01/2016 .Lượt xem: 4487 lượt.
Quán triệt đường lối đổi mới, các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020), Huyện ủy Phước Sơn xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết với những nội dung sau:


 (Quang cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020)

1)Về kinh tế: Để đạt mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ huyện đề ra: phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm trước, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng trên 76%, dịch vụ 20%, nông - lâm nghiệp khoảng 4%; (GDP) đầu người bình quân đạt 18 triệu đồng/ năm, đến năm 2020 đạt 20 triệu đồng. Nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm (2016-2020) là: quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng phát triển công nghiệp điện, khai khoáng, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và kinh tế hộ theo hướng phát triển hàng hóa. Đẩy mạnh và mở rộng các ngành dịch vụ, khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, đồng thời phát triển nông, lâm nghiệp gắn với nông thôn mới., tạo sự chuyển biến mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển. Phấn đấu giá trị sản xuất đạt trên 4.000 tỷ đồng vào năm 2020. Nhiệm vụ cụ thể đối với từng ngành kinh tế: 1.1). Phát triển ngành công nghiệp – xây dựng: Tạo thuận lợi để các nhà đầu tư hoàn thành xây dựng công trình thủy điện ĐăkMy 2 và 3; đảm bảo an ninh, an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy Thủy điện ĐăK My 4, thủy điện Đăk Sa. Huyện Phước Sơn khuyến khích đầu tư phát triển các loại hình doanh nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, gia công chế biến, như: tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng nhà máy chế biến quặng sắt Phước Hiệp, thu hút đầu tư xây dựng nhà máy băm dăm gỗ keo và xây dựng cụm công nghiệp ở phía Đông thị trấn Khâm Đức; nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản và xử lý nghiêm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Đại hội XX Đảng bộ huyện đã xác định đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình hoàn thành là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Ủy ban nhân dân huyện chủ động xây dựng kế hoạch, đề án trình các cấp thẩm quyền và tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, tập trung xây dựng các công trình trọng yếu phục vụ sản xuất, dân sinh, đặc biệt chú trọng duy tu bảo dưỡng các tuyến giao thông đã đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng, tiếp tục hoàn thiện các tuyến đường lên vùng cao, hoàn thành tuyến vành đai Khâm Đức (trục 29, 30, 31), đường Nguyễn Duy Hiệu và tuyến liên xã Phước Năng – Phước Chánh. Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Dự án lưới điện Miền Trung hoàn thành xây dựng Trạm Biến áp 110 KV Khâm Đức, đưa điện lưới quốc gia lên xã Phước Lộc, mở rộng mạng lưới hạ áp đến các khu dân cư….Đến năm 2020, 100% các tuyến nội thị được thảm nhựa hoặc bê tông xi măng; hoàn thành chương trình công viên cây xanh Hồ Mùa Thu và một số công trình thiết yếu. Phấn đấu trên 95% dân cư thị trấn và 90% dân cư nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh. 1.2). Phát triển ngành Thương mại – dịch vụ: Mở rộng, phát triển các loại hình kinh doanh hàng hóa và dịch vụ, nâng cao chất lượng các loại dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông, dịch vụ khách sạn. Để thúc đẩy phát triển nhanh đối với ngành thương mại, dịch vụ, Huyện ủy giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng sớm triển khai đề án phát triển du lịch, khuyến khích các thành phần kinh tế liên kết, đầu tư xây dựng các điểm du lịch sinh thái, tôn tạo cảnh quan môi trường, di tích lịch sử và bảo tồn bản sắc văn hóa của người Bhnoong, từng bước tạo nên các sản phẩm du lịch đặc trưng. Tiếp tục đầu tư, xây dựng nâng cấp chợ Khâm Đức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Chợ Phước Chánh; mở rộng dịch vụ lưu thông hàng hóa, kích thích sản xuất phát triển; tăng cường quản lý thị trường, chống kinh doanh trái phép, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Đặc biệt mở rộng dịch vụ tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế và tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên, đảm bảo mức tăng trưởng tín dụng bình quân từ 15-20%/năm theo chỉ tiêu của ngành. Tăng cường quản lý và mở rộng dịch vụ bảo hiểm theo quy định của pháp luật, nhất là mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm và xử lý nghiêm những vi phạm hành chính trên lĩnh vực lao động và bảo hiểm theo quy định của Chính phủ. 1.3). Phát triển ngành nông – lâm nghiệp: Đây là ngành kinh tế quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống gần 80% dân số toàn huyện. Đối với ngành này, Đại hội XX Đảng bộ huyện cũng đã xác định đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển ngành dịch vụ và nâng cao hiệu quả giao khoán, quản lý bảo vệ và phát triển rừng, tăng thu nhập dân cư là khâu đột phá trong 5 năm tới. Vì vậy cần tập trung chú trọng khai hoang, phục hóa mở rộng diện tích canh tác (nhất là mở rộng diện tích lúa nước); nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng diện tích gieo trồng bình quân đạt trên 2.800 ha/năm; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt; đưa năng suất lúa ruộng bình quân đạt từ 43-45 tạ/ha/vụ; phấn đấu đạt sản lượng lương thực có hạt 6.000 tấn/năm. Tổng đàn gia súc trên 25.000 con/năm, gia cầm trên 70.000 con/năm. Nghiên cứu đưa một số giống cây trồng, con vật nuôi thích nghi với khí hậu thổ nhưỡng để phát triển, tạo sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Xây dựng, nâng cấp các công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng, đảm bảo diện tích lúa ruộng được tưới chủ động đạt trên 80%. Đa dạng hóa ngành nghề nông thôn, gắn với sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Có giải pháp phát triển nhiều loại hình dịch vụ nông nghiệp, nông thôn, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn sang lĩnh vực phi nông nghiệp. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, thay đổi tập quán sản xuất tự cấp, tự túc, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiến đến canh tác nông nghiệp bền vững. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các chủ rừng và toàn dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; tích cực chủ động phòng, chống cháy rừng; xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật về phát triển và bảo vệ rừng, nhất là tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép và săn bắt động vật rừng quý hiếm, kịp thời ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất rừng và chặt phá rừng làm nương rẫy. Thực hiện tốt chủ trương giao đất lâm nghiệp và khoán quản lý, bảo vệ rừng cho nhân dân; phát triển rừng, tăng thu nhập dân cư. Đẩy mạnh trồng cây lâm nghiệp theo kế hoạch hằng năm, chú trọng hình thành vùng chuyên canh cây keo, cao su; tăng cường bảo vệ, phát triển các loại cây dược liệu quý như: Sâm Ngọc Linh, Sâm dây…Khuyến khích mở rộng kinh tế vườn, kinh tế trang trại, gia trại gắn với hình thành các điểm du lịch sinh thái, nâng cao độ che phủ rừng trên 67%. 1.4) Tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường: Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn gắn với Quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải được quản lý chặt chẽ; quản lý quỹ đất sản xuất nông, lâm nghiệp và hướng dẫn sử dụng đúng mục đích, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất công, nghiêm cấm mua bán đất trái phép. Thường xuyên rà soát và kịp thời bổ sung quy hoạch sử dụng đất; thực hiện tốt các quy định về giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức và cá nhân; kiên quyết xử lý, thu hồi những diện tích đất sử dụng không đúng mục đích. Tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Công tác quản lý tài nguyên, kiểm tra, truy quét đẩy đuổi và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật trên lĩnh vực hoạt động thăm dò, khai thác lâm, khoáng sản trái phép là việc làm thường xuyên. Thực hiện tốt các quy định của cấp trên về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ngăn ngừa những tác động gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy rừng, sạt lỡ đất, quan tâm đến việc bảo vệ nguồn nước, trồng cây xanh và xử lý rác thải.1.5). Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách: Tăng cường quản lý các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, thực hiện tốt chính sách nuôi dưỡng nguồn thu và phát triển nguồn thu mới, phấn đấu tăng thu ngân sách mỗi năm từ 20-25%, đảm bảo cân đối, đáp ứng nhu cầu chi ngân sách địa phương. 1.6. Định hướng kinh tế vùng: Đối với các xã vùng nông thôn: Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường đầu tư, hỗ trợ, phát triển nông nghiệp hàng hóa. Thực hiện việc giao khoán, quản lý, bảo vệ rừng cho nhân dân theo quy định của Chính phủ, bảo vệ môi trường sinh thái gắn với ổn định định canh – định cư. Tập trung xây dựng nông thôn mới, chú trọng xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh. Tăng cường đầu tư, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, đan mây tre và các dịch vụ khác để tăng thu nhập, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động sang lĩnh vực phi nông nghiệp, tạo nề tảng để giảm nghèo nhanh và bền vững. Đối với 5 xã vùng cao: Phước Lộc, Phước Thành, Phước Kim, Phước Công và Phước Chánh tập trung phát triển kinh tế vườn rừng, kinh tế gia trại; đẩy mạnh giao khoán, quản lý, bảo vệ rừng, trồng cây lâm nghiệp như cây sao đen…; trồng Quế, Bời Lời, Cao su, cây dược liệu như: Sâm Ngọc Linh, Sâm dây…gắn với sản xuất lương thực, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá lồng và nuôi ong mật; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng khu trung tâm xã Phước Chánh. Đối với các xã cùng trung và vùng thấp: Phước Đức, Phước Năng, Phước Mỹ, Phước Xuân, Phước Hòa và Phước Hiệp tập trung trồng cây lâm nghiệp, hình thành vùng chuyên canh cây keo, cao su…Phát triển kinh tế vườn rừng, kinh tế trang trại, gia trại, hình thành các điểm du lịch sinh thái. Đẩy mạnh sản xuất lương thực, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá lồng. Gắn xây dựng nông thôn mới với xây dựng khu trung tâm xã Phước Hiệp, Phước Năng. Đối với thị trấn Khâm Đức: Tập trung phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Quản lý chặt chẽ quy hoạch đô thị; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, khuyến khích phát triển các ngành nghề mới. Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cấp, mở rộng các tuyến nội thị, hệ thống điện, cấp thoát nước, bến xe mới, công viên cây xanh và tiếp tục chỉnh trang đô thị, phấn đấu đến năm 2020 thị trấn Khâm Đức cơ bản đạt được các tiêu chí của đô thị loại IV.

2) Về văn hóa - xã hội: Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ huyện xác định khâu đột phá tiếp theo là tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm, đồng thời chú trọng đào tạo, đào tạo lại đội ngũ công chức, viên chức, ưu tiên cán bộ khoa học kỹ thuật. Để đạt các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển văn hóa - xã hội đến năm 2020 như nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ huyện đề ra, cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau: 2.1) Giáo dục - đào tạo: Tiếp tục quán triệt và triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, phát triển các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, hướng nghiệp và dạy nghề; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sắp xếp hợp lý mạng lưới trường lớp, phát triển các loại hình trường bán trú, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giữ vững kết quả giáo dục phổ cập tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Phấn đấu đến năm 2020, nâng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 10-11 trường. Phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và Trường Trung học Phổ thông Khâm Đức. 2.1) Khoa học và công nghệ:Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và quản lý điều hành của các cấp chính quyền. Thường xuyên phổ biến kiến thức, chuyển giao kinh nghiệp cho nông dân, nhất là kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc rừng…, phấn đấu hoàn thành biên soạn lịch sử cách mạng theo chủ trương của Huyện ủy (khóa XIX) và tiếp tục giảng dạy chữ viết tiếng Bhnoong. 2.3) Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân theo Nghị Quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư Trung ương về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Đẩy mạnh các chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao y đức cho đội ngũ thầy thuốc từ huyện đến cơ sở. Đầu tư xây dựng Phòng khám Đa khoa khu vực Phước Chánh, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đưa các dịch vụ y tế đến gần dân, đảm bảo mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, công bằng. Phấn đấu đến năm 2020 đạt được 100% xã có bác sĩ và nữ hộ sinh; Từ 2-3 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Thực hiện tốt chính sách y tế đối với người nghèo, người cao tuổi và trẻ em dưới 6 tuổi. Nâng cao chất lượng truyền thông dân số và kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện quy mô gia đình ít con, hạ thấp tỷ suất sinh thô, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3. Đặc biệt tập trung tăng cường công tác giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và tuyên truyền, giáo dục, nghiêm cấm kết hôn tuổi vị thành niên. 2.4) Văn hóa - Thông tin: Tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương IX (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhất là xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa cấp huyện và cơ sở. Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Bhnoong, xây dựng văn hóa, môi trường lành mạnh, chú trọng xây dựng thôn văn hóa và gia đình văn hóa, phấn đấu đến năm 2020 có trên 70% số thôn, trên 90% gia đình và 100% cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Tiến hành khảo sát, lập dự án xây dựng các Bia di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn theo chủ trương của Huyện ủy (khóa XIX). Nâng cao chất lượng truyền thanh, truyền hình, thông tin cổ động và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và bài trừ các tệ nạn xã hội. 2.5). Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội: Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp lại dân cư và thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, người có công; đẩy mạnh công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, phong trào “đền ơn đáp nghĩa” và các chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước và các đối tượng chính sách xã hội. Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…Vận động hỗ trợ xây dựng nhà đoàn kết, nhà tình thương, tạo điều kiện để hộ nghèo, người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Phấn đấu hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 5-6%. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS.

3) Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh và hoạt động nội chính:Các cấp ủy Đảng lãnh đạo thường xuyên nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc,  tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, chú trọng các tiềm lực chính trị - tinh thần, giữ vững “thế trận lòng dân”, xây dựng các công trình chiến đấu, xã, thị trấn vững mạnh toàn diện và vững mạnh về quốc phòng an ninh. Chú trọng xây dựng cơ quan Quân sự và lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đảm bảo số lượng và chất lượng, đủ sức tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, nhất là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng theo quy định, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng và ý thức sẳn sàng chiến đấu cao trong lực lượng vũ trang và nhân dân, không để xảy ra tình huống bất ngờ. Hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, gọi công nhân nhập ngũ, chủ động phòng ngừa và làm thất bại mọi âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Phấn đấu 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh, trong đó 10/12 xã thị trấn đạt vững mạnh toàn diện; tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Đẩy mạnh công tác dân vận trong lực lượng vũ trang, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân với dân; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành công an cần tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Lực lượng  công an huyện, các xã và thị trấn nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm nguy hiểm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, khai thác lâm, khoáng sản trái phép. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện, không để xảy ra “điểm nóng”; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Kết luận Trung ương 5 (khóa XI) tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”….; nhất là biện pháp phòng ngừa; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công khai, minh bạch hoạt động của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định về kê khai tài sản, tuyển sinh, tuyển dụng, đấu thầu; quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác, các quy định về công tác cán bộ, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, khai thác lâm, khoáng sản trái phép, các dự án đầu tư, mua sắm công, thu chi ngân sách, quản lý sử dụng các quỹ, hoạt động tín dụng. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với các cơ quan tư pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra…Nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, làm tốt công tác hòa giải cơ sở, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo pháp luật.

4) Tăng cường xây dựng Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể: Xây dựng chính quyền: Thường xuyên tăng cường củng cố tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn huyện, xã, thị trấn và nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở mỗi cấp. Thực hiện tốt thủ tục cải cách hành chính theo cơ chế Một cửa, khắc phục mọi biểu hiện sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và nhân dân. Thực hiện tốt văn hóa giao tiếp, ứng xử trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ theo phân cấp quản lý, chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ đúng quy định. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đạt chuẩn theo Nghị quyết 04-NQ/TU và Nghị quyết 16-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng nam, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, thị trấn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo và thanh niên. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp, tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác tham gia xây dựng chính quyền. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn. Mặt trận và các đoàn thể: Nâng cao vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ chính trị về “thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị thực hiện “Quy chế về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Đổi mới phương thức vận động quần chúng theo hướng sâu sát cơ sở, gần dân “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nghị quyết của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ”. Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Củng cố tổ chức bộ máy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, thực hiện có kết quả các phong trào, cuộc vận động, nhất là công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

5) Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy, góp phần nâng cao nhận thức, đưa công cuộc đổi mới toàn diện vào cuộc sống. Tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị mỗi cấp, mỗi ngành. Kiên quyết đấu tranh chống âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên nói và làm theo nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên tự phê bình và phê bình xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tăng cường tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở, đảm bảo hoạt động vững mạnh. Làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số. Làm tốt công tác phát triển Đảng, nhất là các đơn vị thôn, trường học, lực lượng dân quân… Phấn đấu hằng năm có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 70% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển 400 – 450 đảng viên.Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo sự trong sạch trong tổ chức Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị. Các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình kiểm tra toàn khóa. Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo Điều lệ Đảng quy định. Hằng năm, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, đẩy lùi suy thoái, biến chất trong Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong các tổ chức và cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, tạo sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận của Đảng với công tác dân vận của hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình đề ra, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện căn cứ Nghị quyết Đại hội huyện, Chương trình thực hiện các Nghị quyết Đại hội của Huyện ủy và chức năng, nhiệm vụ được giao, để xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội ở cấp mình sát với với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. UBND huyện cụ thể hóa chương trình thành các đề án cụ thể trên từng lĩnh vực. Chỉ đạo các ngành và chính quyền các xã, thị trấn triển khai, tổ chức thực hiện chương trình. Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, UBMTTQVN và các đoàn thể quần chúng có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng và tổ chức vận động cán bộ, đảng viên, hội, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước theo Chương trình đã đề ra một cách thiết thực và đạt kết quả.

                                                                                Lê Văn Thực – PTB Tuyên giáo HU
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Khâm Đức tuổi 30
Tập trung các nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020
50 năm chiến thắng Khâm Đức – Ngok Tavak và sự đổi thay trên quê hương Phước Sơn anh hùng
Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, xây dựng Phước Sơn phát triển nhanh theo hướng bền vững
LỄ HỘI MỪNG LÚA MỚI
THÔNG TIN CHÍNH CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NƯỚC CHÈ, HUYỆN PHƯỚC SƠN, TỈNH QUẢNG NAM
HỘI THẢO KHOA HỌC THẨM ĐỊNH NỘI DUNG HỒI KÝ ĐỒNG CHÍ HỒ VĂN ĐIỀU – NGUYÊN BÍ THƯ HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Các tin cũ hơn:
Chiến thắng Khâm Đức 12.5
Thư chúc Tết Xuân Nhâm Thìn năm 2012 của Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn
Thư mời viết bài
Đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Diễn văn truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
Hội thi thể thao miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ VII năm 2012
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM huyện Phước Sơn nhiệm kì 2012-2017
Kỷ niệm 83 năm, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Thư cảm ơn của UBND huyện Phước Sơn
    
1   2  
    

QUẢNG CÁO