Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Phước Sơn
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 07/01/2016 .Lượt xem: 1897 lượt.
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ Bảy BCH TW (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mời trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành quan tâm, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; UBND huyện đã ban hành các chương trình, đề án, thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện và cơ sở.

 

(Đồng chí Hồ Quang Hường, PCT UBND huyện trao giấy khen cho tập thể và cá nhân

có thành tích tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Phước Sơn)

       

      Qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả nhất định, cụ thể như sau: Công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu, bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú với nhiều kênh thông tin như: Tổ chức lễ phát động xây dựng nông thôn mới; gắn Pano, khẩu hiệu tuyên truyền tại các khu dân cư; thực hiện phát sóng các chuyên đề về nông thôn mới qua hệ thống truyền thanh; tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề, phổ biến các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước trong xây dựng nông thôn mới; lồng ghép vào các hoạt động thường xuyên của các hội đoàn thể như: Hội Nông Dân, Đoàn Thanh Niên, Hội Phụ nữ....; tổ chức được 38 lớp tập huấn tại huyện và các xã với hơn 1.496 lượt học viên, thời gian mở lớp trung bình từ 1-3 ngày/lớp, riêng các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ 30-45 ngày/lớp; Công tác lập quy hoạch, lập Đề án xây dựng nông thôn mới: Đã hoàn thành quy hoạch 11/11 xã vào năm 2013, đúng tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh, chất lượng các đồ án quy hoạch được đảm bảo theo đúng quy định của Thông tư liên tịch 13/TTLT-BNNPTNT-BXD và Quyết định 2489/QĐ-UBND của UBND tỉnh; chi phí bình quân cho mỗi đồ án quy hoạch là 300 triệu/xã. Công tác lập Đề án xây dựng nông thôn mới mặc dù chậm nhưng đến nay về cơ bản đã hoàn thành, UBND huyện đã phê duyệt Đề án cho 7 xã, còn 4 xã đang tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra, thẩm định; Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đào tạo nghề: bằng nhiều nguồn hỗ trợ, huyện đã phân cấp về cho các xã triển khai thực hiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Trên cơ sở quy hoạch nông thôn mới và đề án PTSX nâng cao thu nhập được phê duyệt, UBND các xã đã tổ chức thực hiện hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư phục vụ cho sản xuất nông nghiệp phù hợp với nhu cầu của người dân, theo hướng hàng hóa, từng bước tiếp cận với thị trường, thể hiện trên một số kết quả sau: Tổng nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất đạt gần 40.000 triệu, trong đó chủ yếu là nguồn vốn từ Chương trình NQ 30a, CT 135, vốn trực tiếp từ Chương trình nông thôn mới chiếm khoảng 2,5%. Qua đó đã hỗ trợ cho nhân dân nhiều chủng loại cây trồng, vật nuôi, vật tư như: Nhóm cây trồng: 1.159.000 cây bời lời, 7.755.000 cây keo, 78.800 cây chuối, 30.000 cây cao su, 12.700 cây ăn trái các loại và 95,5 tấn lúa giống. Nhóm con vật nuôi: 980 con trâu, bò; 1.067 con heo; 6.600 con gia cầm và 235.000 con cá giống. Vật tư, máy móc phục vụ sản xuất: Ống nước 53.000m, phân bón 124 tấn, máy móc các loại (máy tuốt lúa, máy cày tay, máy xát gạo...) 490 cái. Về đạo tạo nghề cho lao động nông thôn: Trong 5 năm đã tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 226 lao động, trong đó nghề phi nông nghiệp 83 người, nghề nông nghiệp 143 người; nhìn chung công tác đào tạo nghề chưa đạt, tỷ lệ lao động qua đào tạo mới đạt 10%; Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu: hạ tầng cơ sở nông thôn đã có sự thay đổi, phát triển nhanh và đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất, đời sống nhất là về giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt…trong đó nổi bật nhất là việc đầu tư xây dựng và hoàn thành tuyến đường ĐH từ Khâm Đức đi các xã vùng cao đã làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt nông thôn, tạo ra động lực phát triển kinh tế - xã hội cho 5 xã vùng cao khó khăn nhất của huyện, tổng nguồn vốn đầu tư cho nông thôn đạt gần 1.620 tỷ đồng; Về phát triển văn hóa, xã hội, môi trường: Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội đã có những bước phát triển đáng kể, cụ thể trên các mặt: Quy mô giáo dục tiếp tục được mở rộng  ở các cấp học, mạng lưới trường lớp được bố trí đều ở 11 xã, tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi đạt trên 98%, tốt nghiệp THCS đạt 98%, THPT đạt trên 97%. Công tác phổ cập mẫu giáo 5 tuổi đã hoàn thành, phổ cấp giáo dục tiểu học, xóa mù chữ và phổ cập trung học cơ sở tiếp tục được giữ vững và phát huy.Trong lĩnh vực y tế cũng được chú trọng, 11/11 xã có Trạm y tế, 8/11 xã có bác sỹ, 66/66 thôn có nhân viên y tế thôn bản, mỗi năm khám chữa bệnh cho gần 55.000 lượt bệnh, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng  giảm còn 17%. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình đạt trên 95%. Về lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao có chuyển biến; các hoạt động trong lĩnh vực này được duy trì thường xuyên, truyền tải được các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, nhất là người dân các xã vùng sâu, vùng cao. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được nhân rộng, bình quân trên 70% số hộ, gần 50% số thôn được công nhân đạt chuẩn văn hóa hàng năm. Đến nay có 8/11 xã có nhà văn hóa, 66 thôn có nhà làng truyền thống hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng. Về môi trường sinh thái, môi trường tự nhiên được quản lý tốt, tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%; công tác quản lý, bảo vệ rừng được triển khai thường xuyên, quyết liệt, nạn khai thác khoáng sản vàng cơ bản đã được đẩy lùi. Môi trường nông thôn đã có những thay đổi đáng kể, nhà ở dân cư được sắp xếp theo quy hoạch và từng bước ổn định; ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh của người dân ngày được nâng lên, môi trường sống được gìn giữ; Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội: Hệ thống chính trị xã hội ở cấp xã ngày càng được hoàn thiện, chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên; trong 5 năm đã đào tạo về chính trị cho 152 đ/c, đào tạo chuyên môn 145 đ/c, góp phần nâng cao đưa tỷ lệ cán bộ đạt chuẩn lên 40%, tăng 8% so với năm 2011. Công tác đảng, công tác xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng được quan tâm, tổ chức bộ máy Mặt trận và các đoàn thể được củng cố, tích cực tham gia xây dựng chính quyền; công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được củng cố vững chắc, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành luật lệ an toàn giao thông được duy trì và đạt hiệu quả. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới: Năm 2010 số tiêu chí bình quân đạt được là 2,5 tiêu chí/xã, trong đó xã đạt cao nhất là 3 tiêu chí; đến năm 2015 tăng lên 6,5 tiêu chí/xã, trong đó có 01 xã đạt 9 tiêu chí, 6 xã đạt 7 tiêu chí và 4 xã đạt 5 tiêu chí; tăng bình quân 4 tiêu chí/xã.

Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện còn khó khăn, như: Do đặc thù xuất phát điểm của huyện còn thấp nên xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn; trong đó việc triển khai thực hiện và hoàn thành các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới là vấn đề nan giải. Đối với các tiêu chí đã đạt (chủ yếu là các tiêu chí cứng, liên quan đến hạ tầng cơ sở) nhìn chung so với mức chuẩn của Bộ tiêu chí quốc gia vẫn còn những hạn chế nhất định như: Quy hoạch vẫn còn thiếu cắm mốc chi tiết, giao thông vẫn còn phải đầu tư các tuyến đường sản xuất, số km kênh mương thủy lợi cần kiên cố hóa vẫn còn nhiều....vì vậy cần phải tiếp tục củng cố, nâng cao mức đạt chuẩn. Bên cạnh đó, các tiêu chí về về văn hóa, xã hội như: Trường học, Trạm Y tế, cơ sở VCVH....hầu hết chưa đạt, mặc dù đã được đầu tư trong nhiều năm qua nhưng hạ tầng trong lĩnh vực này vẫn còn thiếu. Riêng đối với các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo hiện vẫn còn ở mức thấp so với mặt bằng chung của tỉnh, để phấn đấu đạt các tiêu chí này là hết sức khó khăn, nhất là trong điều kiện nền kinh tế huyện chưa phát triển, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ như hiện nay. Kết quả triển khai thực hiện theo Bộ tiêu chí quốc gia trên địa bàn huyện đạt thấp, chưa hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó giai đoạn 2011-2015 có 2 xã được đưa vào diện xã điểm để đầu tư, phấn đấu hoàn thành nông thôn mới vào năm 2015 nhưng không hoàn thành.

Để thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới; Củng cố bộ máy tổ chức thực hiện Chương trình ở các cấp, trong đó kiện toàn BCĐ huyện, bổ sung cán bộ cho VPĐP huyện theo hướng chuyên trách (bổ sung 01 Phó VPĐP chuyên trách, 02cán bộ chuyên trách); Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo huyện, thường xuyên xuống cơ sở để chỉ đạo việc xây dựng nông thôn mới; Thường xuyên kiểm tra việc quản lý và thực hiện quy hoạch của các xã, chỉ đạo các xã và các ngành liên quan; Tập trung chỉ đạo sản xuất, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ để tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng, giá trị nông sản hàng hóa; Tiếp tục thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ ngân sách TW, tỉnh để đầu tư cho nông thôn mới theo quy hoạch đã được duyệt, phù hợp với từng xã;  Đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở cho các xã, nhất là các xã vùng cao, ưu tiên trong các hạng mục như: đường vào các khu sản xuất, thủy lợi, khu thể thao xã, trường học, xử lý rác thải...; chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

                                                                             Lê Văn Thực – PTB TG HU Phước Sơn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
1.830 tỷ đồng hỗ trợ giảm nghèo
PCT UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại P.Mỹ, Phước Chánh và P.Năng và làm việc với UBND huyện ta về kết quả thực hiện chương trình 30a và 135
LỄ TRAO BÒ SINH SẢN CHO CÂU LẠC BỘ THOÁT NGHÈO
Các địa phương cần nguồn vốn xây dựng nông thôn mới
PHƯƠC XUÂN KÌ VỌNG XÂY DỰNG THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI
Xây dựng nông thôn mới:Còn nhiều khó khăn
Người dân tham gia xây dựng nông thôn mới chủ yếu đóng góp ngày công và hiến đất
Đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất
Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực trạng và giải pháp.
Vào cuộc đồng bộ để xây dựng nông thôn mới.
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Phước Chánh sơ kết 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM và giảm nghèo
Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2015
Phấn đấu xây dựng nông thôn mới phù hợp thực tế của địa phương
Hoàn thành phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển sản xuất:
Phước Chánh đang làm thủ tục xin công nhận đạt thêm hai tiêu chí môi trường và y tế
Đảm bảo sinh kế bền vững cho người nghèo
Sơ kết 5 năm chương trình xây dựng nông thôn mới
Các chính sách, dự án giảm nghèo tác động tích cực đến đời sống người dân
Chặng đường 5 năm xây dựng nông thôn mới

QUẢNG CÁO