Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Hội nghị huyện ủy lần thứ 4 khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020 mở rộng
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 28/12/2015 .Lượt xem: 969 lượt.
Ngày 15/12/2015 tại huyện Phước Sơn đã tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ tư, khóa XX (mở rộng), Đ/c Phạm Thế Quyền, Bí thư Huyện ủy chủ trì. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Viết Lợi, UVBTV TU, Giám đốc Công an tỉnh.

 

Hội nghị Huyện ủy lần này có nhiệm vụ: Thông qua dự thảo Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nghị quyết năm 2015; dự thảo tóm tắt Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; Triển khai Kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo kết quả 05 năm triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2011 – 2015; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 01/9/2011 của Tỉnh uỷ và sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 05/11/2012 của Huyện uỷ “về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020”; Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/HU, ngày 03/10/2011 của Huyện uỷ về thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XX. Hội nghị đã triển khai, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI); Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phước Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2016; Báo cáo tình hình hoạt động Thu - Chi ngân sách Đảng năm 2015; Khen thưởng TCCS đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2015 và đảng viên đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2011 - 2015).


                (Đ/c Phạm Thế Quyền- Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc tại Hội nghị)
  Trong các Báo cáo trình tại hội nghị đánh giá: Năm 2015 là năm kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Với quyết tâm chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành huyện nên việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế phát triển ổn định; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi. Chính sách an sinh xã hội, các chương trình giảm nghèo được triển khai hiệu quả góp phần giảm dần tỷ lệ hộ nghèo. Quốc phòng – an ninh tiếp tục giữ vững. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp huyện và cơ sở; tổ chức bộ máy chính quyền tiếp tục được củng cố, kiện toàn; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tác phong, lề lối làm việc có nhiều chuyển biến. Việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được triển khai góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi còn không ít khó khăn do trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức hạn chế; một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống dẫn đến vi phạm bị xử lý kỷ luật; công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ có mặt chưa đồng bộ, con em người địa phương ra trường còn khó khăn trong việc làm. Bên cạnh đó, tình hình khai thác lâm, khoáng sản trái phép chưa được ngăn chặn triệt để, ô nhiễm môi trường, tội phạm trộm cắp, ma túy diễn biến phức tạp, một số công trình, dự án triển khai chậm, những hạn chế trong công tác quản lý đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng...

Nhận định, năm 2016 là năm mở đầu thực hiện Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XX. Trong bối cảnh tình hình kinh tế cả nước, của tỉnh và huyện vẫn còn khó khăn, thách thức; trên địa bàn huyện tuy đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng vẫn còn một số chỉ tiêu đạt thấp so với cả nhiệm kỳ, trong khi các các nguồn lực tại chỗ còn yếu, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, nguồn thu đạt thấp... sẽ là những trở ngại nhất định trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; do vậy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện là yêu cầu bức thiết nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết năm 2016 Huyện ủy đã đề ra.

                      Lê Văn Thực – Phó BTG HU Phước Sơn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kì họp tạo tiền đề cho năm 2016
Tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2015
Kì họp cuối cùng năm 2015 HĐND thị trấn Khâm Đức
Mở hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 5 khóa XX
Cán bộ chủ chốt được quán triệt các chuyên đề Nghị quyết đại hội đảng
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2
Đảng viên nghe quán triệt các chuyên đề Nghị quyết ĐH đảng
Giao ban công tác tuyên giáo quý 2
Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm
Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban Khối Mặt trận và các đoàn thể.
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

QUẢNG CÁO